Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Hydrogen [29H,31H-phthalocyaninesulphonato(2-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(1-), compound with (Z)-octadec-9-enylamine (1:1)
288-107-0 85650-96-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-), compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
287-257-4 85443-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [3-[[1-[anilinocarbonyl]-2-oxopropyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulphonato(3-)]hydroxychromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
304-519-6 94276-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium, aluminium salt
240-006-2 15876-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[4-(dimethylamino)-α-(2-hydroxy-3,6-disulphonato-1-naphthyl)benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium, monosodium salt
221-409-2 3087-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]-2'-methylbenzhydrylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt
228-058-4 6104-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[[4-(diethylamino)-o-tolyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt
227-511-3 5863-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(3-sulphonatobenzyl)amino]-o-tolyl]methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt
229-390-2 6505-30-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
275-660-8 71598-35-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-), compound with 2-ethylhexylamine (1:1)
275-864-7 71701-15-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[2-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulphamoylbenzoato(2-)]chromate(1-)
264-561-5 63910-74-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
250-054-6 30112-70-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
289-070-3 85959-75-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen hydroxy[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitrobenzylidene)amino]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-), compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
287-267-9 85455-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen peroxide--urea
204-701-4 124-43-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen tetrakis[2,2-bis[(allyloxy)methyl]butan-1-olato-O1]bis(ditridecyl phosphito -O'')titanate(2-)
264-709-9 64157-14-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen tetrasodium bis[2-[[6-[[4-chloro-6-[3-sulphoanilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]benzoato(4-)]chromate(5-)
277-492-0 73507-17-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrogenated cetyl olive oil esters
921-980-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrogenated decyl olive oil esters
924-579-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrogenation products of (esterification products of 2-ethylhexan-1-ol with (Estolide formation products of oleic acid and Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd. (branched or linear)).
696-271-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrolyzed Quinoa
825-815-6 227025-12-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrotreated mixture of middle straight-run gas oil and soybean oil
479-410-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxyaluminium distearate
206-101-8 300-92-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
220-971-6 2950-43-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hydroxylamines, di-C16-18 (even numbered) alkyl
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hypersol Synergist L 4722
410-510-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ichthammol
A complex product obtained by the sulfonation and ammoniation of the distillation product from bituminous schists. It may contain saturated and unsaturated hydrocarbons, nitrogen bases and thiophene derivatives.
232-439-0 8029-68-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ichthyolic acid, sodium salt
215-671-7 1340-06-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Icosanoic acid
208-031-3 506-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazole hydrobromide
483-310-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazolium compounds, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1(or 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl
272-897-9 68919-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazolium compounds, 2-(C9-19 and C9-19-unsatd. alkyl)-1-[(C10-20 and C10-20-unsatd. amido)ethyl]-4,5-dihydro-1-Me, Me sulfates
296-019-9 92201-88-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazolium compounds, 2-C4-8-alkyl-1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxyethyl), hydroxides, sodium salts
275-085-2 70983-43-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indigofera tinctoria, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Indigofera tinctoria, Leguminosae.
283-892-6 84775-63-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indium trichloride
233-043-0 10025-82-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indium trihydroxide
243-947-7 20661-21-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indoline-2,3-dione
202-077-8 91-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inulinase
232-802-3 9025-67-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iotroxic acid
256-917-3 51022-74-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate)
420-960-8 77214-82-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron (III) tris(4-methylbenzenesulfonate)
420-960-8 77214-82-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron cobalt black spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77498.
269-102-2 68187-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron tris(phosphinate)
232-030-7 7783-84-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron vanadium tetraoxide
237-758-9 13977-56-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(1+), chloro[dimethyl 9,9-dihydroxy-3-methyl-2,4-di(2-pyridinyl-kN)-7-[(2-pyridinyl-kN)methyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane-1,5-dicarboxylate-kN3,kN7]-, chloride
610-388-9 478945-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(II) fumarate
205-447-7 141-01-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(II) oxalate
208-217-4 516-03-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron, complexes with diazotized 2-amino-5-nitrobenzenesulfonic acid coupled with diazotized 2-amino-4-nitrophenol and resorcinol
291-493-3 90412-13-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron, complexes with diazotized 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid monosodium salt coupled with 4-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]-1,3-benzenediol, diazotized 4-nitrobenzenamine and diazotized 3-aminobenzenesulfonic acid monosodium salt
276-464-5 72207-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Iso(C10-C14)alkyl (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylthioacetate
404-800-4 118832-72-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl 2-naphthyl ether
218-529-2 2173-57-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl 4-chloro-3,5-diaminobenzoate
251-311-5 32961-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl 4-hydroxybenzoate
224-208-8 4247-02-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl isobutyrate
202-612-5 97-85-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-(n)-dodecyl-4-methylphenol (n=5 or 6), linear and branched
941-607-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinic acid
200-228-2 55-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isononyl acetate
254-898-6 40379-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isooctyl acetate
250-701-2 31565-19-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isooctyl palmitate
215-675-9 1341-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl benzoate
202-334-4 94-46-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl phenylacetate
203-012-6 102-19-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl propionate
203-322-1 105-68-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl 4-hydroxybenzoate
224-069-3 4191-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl acetate
203-561-1 108-21-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl benzoate
213-361-6 939-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl trifluoroacetate
206-922-1 400-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropylnaphthalene
249-535-3 29253-36-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopulegol
201-940-6 89-79-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isotridecyl isononanoate
255-673-5 42131-27-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Juniper, Juniperus mexicana, ext., isomerized, acetylated
293-297-3 91053-33-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Juniper, Juniperus oxycedrus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Juniperus oxycedrus, Cupressaceae.
289-969-0 90046-02-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 131
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 165
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-cystine dihydrochloride
250-391-9 30925-07-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Histidine, hydrochloride, hydrate (1:1:1)
611-821-4 5934-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-lysine, compound with S-(carboxymethyl)-L-cysteine (1:1)
256-425-9 49673-81-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Threonine, N-coco acyl derivs., monosodium salts
292-282-9 90583-79-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Tyrosine, 3,5-dinitro-
815-705-6 17360-11-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Tyrosine, N-acetyl-3,5-diiodo-O-(4-methoxyphenyl)-, ethyl ester
815-708-2 83249-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Tyrosine, N-acetyl-3,5-dinitro-
815-706-1 20767-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Tyrosine, N-acetyl-O-(4-methoxyphenyl)-3,5-dinitro-, ethyl ester
815-709-8 83290-90-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Laccase
420-150-4 80498-15-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lanolin, hydrogenated
232-452-1 8031-44-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Laurus nobilis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Laurus nobilis, Lauraceae.
283-272-5 84603-73-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lawsonia inermis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Lawsonia inermis, Lythraceae.
284-854-1 84988-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead Bullion, Platinum Group Metals rich
931-607-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead di(acetate)
206-104-4 301-04-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead dioxide
215-174-5 1309-60-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead tetraacetate
208-908-0 546-67-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ledum palustre, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ledum palustre, Ericaceae.
289-997-3 90063-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Licheninase
819-930-0 37288-51-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Life Power® L1
435-940-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Linalyl formate
204-120-6 115-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Linalyl propionate
205-627-5 144-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Liquidambar Styraciflua, oil
946-732-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium 2-aminobenzothiazole-6-sulphonate
265-367-3 65072-36-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazol-1-ide
691-963-1 761441-54-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzenesulphonate
257-768-7 52236-73-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
281-420-3 83949-60-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium bis[ethanedioato(2-)-κO1,κO2]difluorophosphate(1-)
695-938-6 678966-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
lithium hydrogen 7-{(E)-[2-amino-4-(2-naphthyl)-1,3-thiazol-5-yl]diazenyl}naphthalene-1,3,5-trisulfonate (2:1:1)
940-433-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium metaborate
236-631-5 13453-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium naphthalene-2-carboxylate
700-040-5 674347-28-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium perchlorate
232-237-2 7791-03-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium ricinoleate
239-481-9 15467-06-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium salicylate
209-011-7 552-38-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium trifluoromethanesulphonate
251-528-5 33454-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium, sodium 2-(4-chloro-6-cyanoamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(2-methoxy-5-(sulfatoethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
440-050-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Loperamide
258-416-5 53179-11-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic
A complex combination of hydrocarbons obtained by refining of crude oil. It consists predominantly of aromatics, naphthenics and paraffinics and produces a finished oil with a viscosity of 120 SUS at 100°F (23cSt at 40°C).
297-474-6 93572-43-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lupine, L. albus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Lupinus albus, Leguminosae.
282-001-8 84082-55-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lutetium aluminium oxide, cerium doped, garnet
942-643-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lyase, pectin
232-894-5 9033-35-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
lysophospholipaseIUBMB 3.1.1.5
618-333-0 9001-85-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m,m'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[2,4,6-trimethylbenzenesulphonic] acid, compound with hexane-1,6-diamine (1:1)
279-213-8 79665-26-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-(4,5-dihydro-5-imino-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonic acid
268-387-0 68083-38-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium
231-104-6 7439-95-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium 2-oxopyrrolidine-5-carboxylate
227-392-8 5819-47-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium bis(2-ethylbutanoate)
700-021-1 79992-76-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium bis(dinonylnaphthalenesulphonate)
248-777-7 28015-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium digluconate
222-848-2 3632-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium dimetaphosphate
237-000-7 13573-12-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium dipropan-2-olate
239-620-3 15571-48-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium glycerophosphate
213-149-3 927-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium perchlorate
233-108-3 10034-81-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Magnesium titanate
234-766-4 12032-30-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Maleic anhydride
203-571-6 108-31-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mandelic acid
202-007-6 90-64-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese bis(phosphinate)
233-143-4 10043-84-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese, 3-hydroxy-4-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-naphthalenecarboxylic acid complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 15880:2.
252-525-1 35355-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese, [[2,2',2''-[nitrilotris[2,1-ethanediyl(nitrilo-.kappa.N)methylidyne]]tris[phenolato-.kappa.O]](3-)]-, (OC-6-22)-
479-540-8 61007-89-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Matricaria recutita, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Matricaria recutita, Compositae.
282-006-5 84082-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Menadione
200-372-6 58-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mentha citrata, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Mentha citrata, Labiatae.
285-378-7 85085-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Merbromin 204-933-6 129-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptamine
200-463-0 60-23-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid, monoester with propane-1,2,3-triol
250-264-8 30618-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercury sulphate 231-992-5 7783-35-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Metam-sodium 205-293-0 137-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacryloamidopropyl-pentamethyl-1,3-propylene-2-ol-ammonium dichloride
617-909-9 86702-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanedisulphonic acid
207-966-4 503-40-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanetrisulphonic acid
259-097-5 54322-33-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methoxycyclododecane
221-053-8 2986-54-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-(trifluoroethenyloxy)butanoate
700-677-9 19190-61-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2,3-dibromopropionate
217-044-3 1729-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-[(2-methylundecylidene)amino]benzoate
267-104-8 67800-80-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-ethylhexanoate
212-429-2 816-19-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate
218-301-2 2110-78-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 2-{[(4-hydroxyphenyl)sulfonyl]oxy}benzoate
940-793-9 1432505-97-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
215-947-7 1458-18-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 3-aminopyrazinecarboxylate
240-387-5 16298-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 3-pyridyl ketone
206-496-7 350-03-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 4'-(bromomethyl)biphenyl-2-carboxylate
601-325-6 114772-38-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4(or 1)-isopropyl-1(or 4)-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxylate
273-453-7 68966-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-(acetylamino)-5-bromo-o-anisate
223-841-7 4093-34-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-[2-[4-(5-methyl-2-benzoxazolyl)phenyl]vinyl]benzoate
241-949-2 18039-18-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-[4-(4-methoxybenzoylamino)-3-nitrophenyl]-3-methyl-4-oxo-butyrate
426-290-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
418-900-0 42558-54-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 5-amino-4-cyano-3-methylthiophene-2-carboxylate
700-422-1 61320-65-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl abietate
204-832-7 127-25-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl cyclohexylacetate
700-789-8 14352-61-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl cyclopentylideneacetate
254-837-3 40203-73-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl hydrogen octadecylphosphonate
246-905-6 25371-55-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl isonicotinate
219-546-8 2459-09-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl methanesulphonate
200-625-0 66-27-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl myristate
204-680-1 124-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl N-(2,6-dimethylphenyl)-DL-alaninate
258-237-2 52888-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl N-[3-(acetylamino)-4-[(2,4-dinitrophenyl)azo]phenyl]-N-(3-methoxy-3-oxopropyl)-β-alaninate
274-828-8 70729-65-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl N-ethyl-N-[4-[(5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo]phenyl]-β-alaninate
257-779-7 52239-04-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl non-2-enoate
203-908-7 111-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl o-toluate
201-932-2 89-71-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl propionate
209-060-4 554-12-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl stearate
203-990-4 112-61-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl trans-3-oxo-2-pentylcyclopentanecarboxylate
700-527-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl-tris acetonoximo-silane
640-410-2 2594-75-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylammonium chloride
209-795-0 593-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyltriphenylphosphonium chloride
418-400-2 1031-15-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
mezcla de terpenos procedentes de la rectificación del Dihidromircenol.
947-968-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Middle distillate from refinery proces cofeeding vegetable oil
938-793-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixed metal oxide complex
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-5-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate and hexa(sodium,lithium) 4-{[1,7-disulfonato-5-hydroxy-6-({4-[(6-methoxy-7-sulfonatobenzoheteromonocycle-2-yl)diazenyl]-5-alkyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalen-2-yl]diazenyl}-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)heteromonocycle-3-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of mono-, di- and triesters obtained with glycerol and a mixture of 12-hydroxystearic acid and stearate of 12-hydroxystearic acid
460-380-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
mixture of two components: 1. N-(1,3- dimethylbutyl)-N´- phenyl-p-phenylenediamine 2. N1-(1,3-dimethylbutyl)- N4-(4-(1-methyl-1- phenylethyl)phenyl)ben zene-1,4-diamine
448-020-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mono- and/or di- and/or tri(1-phenylethyl)-m-cresol and p-cresol
700-427-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulfonic acid
943-853-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Monophosphothiamine
208-536-9 532-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
monopotassium [(E)-3-oxido-4-((1-oxido-8-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate (4-)]chromate(1-)]
947-941-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Myo-Inositol, hexakis(dihydrogen phosphate), dodecasodium salt
241-253-9 17211-15-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Myrcenyl acetate
214-262-0 1118-39-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Myrtus communis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Myrtus communis, Myrtaceae.
282-012-8 84082-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N'-[3-[[[(Dimethylamino)carbonyl]amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]-n,n-dimethyl-urea
690-928-8 39992-90-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,2-dimethyl-N-phenylbutyramide
282-817-4 84434-18-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1