Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 22 januari 2020. Database contains 22667 unique substances and contains information from 98260 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
[No public or meaningful name is available]
449-390-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-490-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
459-800-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-040-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-730-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
468-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-030-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
487-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
454-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
452-600-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
475-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
450-400-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
474-270-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-340-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
472-470-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-440-4 610271-60-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
459-790-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
453-220-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
445-900-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
451-600-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
457-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
460-680-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
483-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[No public or meaningful name is available]
444-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[phosphinyldynetris(oxy)] tris[3-aminopropyl-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(C6-18)-alkyl] trichlorides
425-520-9 197179-61-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[R-(R*,S*)]-[[2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy]-(4-phenylbutyl)phosphinyl] acetic acid, (-)-cinchonidine (1:1) salt
415-820-8 137590-32-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A (1:1) mixture of: 2-[[4-[bis(2-acetoxyethyl)amino]phenyl]azo]-5,6-dichlorobenzothiazole; 2-[[4-[bis(2-acetoxyethyl)amino]phenyl]azo]-6,7-dichlorobenzothiazole
407-900-6 111381-12-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 11
417-740-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 1:1 mixture of: 2-[[4-[N-ethyl-N-(2-acetoxyethyl)amino]phenyl]azo]-5,6-dichlorobenzothiazole; 2-[[4-[N-ethyl-N-(2-acetoxyethyl)amino]phenyl]azo]-6,7-dichlorobenzothiazole
407-890-3 111381-11-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 2:1 mixture of: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate; 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol bis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalen-1-sulfonate
414-770-4 140698-96-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 2:1 mixture of: tris(3,5,5-trimethylhexylammonium)-4-amino-3-(4-(4-(2-amino-4-hydroxyphenylazo)anilino)-3-sulfonatophenylazo)-5,6-dihydro-5-oxo-6-phenylhydrazononaphthalene-2,7-disulfonate; tris(3,5,5-trimethylhexylammonium)-4-amino-3-(4-(4-(4-amino-2-hydroxyphenylazo)anilino)-3-sulfonatophenylazo)-5,6-dihydro-5-oxo-6-phenylhydrazononaphthalene-2,7-disulfonate
406-000-0 173939-66-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 2:1:1 mixture of: trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6-[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]-6''-(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'-azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis(1-carbaniloyl-2-hydroxyprop-1-enylazo)-5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate; trisodium N(1')-N(2):N(1''')-N(2'')-η-6,6''-bis[2-amino-4-(or 6)-hydroxy-(or 4-amino-2-hydroxy)phenylazo]5',5'''-disulfamoyl-3,3''-disulfonatobis(naphthalene-2,1'azobenzene-1,2'-diolato-O(1),O(2'))-chromate
402-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 34
418-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 3:1 mixture of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxododecyl)amino]-D-glucitol; 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxotetradecyl)amino]-D-glucitol
407-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 3:1 mixture of: perfluoro(5,8,9,12-tetramethyl-4,7,10,13-tetraoxahexadecane); perfluoro(5,6,9,12-tetramethyl-4,7,10,13-tetraoxahexadecane)
403-050-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 93193
420-320-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A 9:1 mixture of: sodium 3,3'-(1,4-phenylenebis(carbonylimino-3,1-propanediylimino))bis(10-amino-6,13-dichloro-4,11-triphenodioxazinedisulfonate); lithium 3,3'-(1,4-phenylenebis-(carbonylimino-3,1-propanediyl-imino))bis(10-amino-6,13-dichloro)-4,11-triphenodioxazinedisulfonate
410-040-4 136213-76-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol and neopentylglycol with terephthalic acid, trimelliticanhydride, sebacic acid and adipic acid
422-700-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol with adipic acid
425-410-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol, neopentyl glycol, 1,4-butanediol and ethylene glycol with adipic acid and isophthalic acid
422-740-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A co-polymer of 2-methyl-1,3-propanediol, propylene glycol and diethylene glycol with maleic anhydride, terephthalic acid and isophthalic acid
422-710-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (1:1) of: 2-[N-ethyl-4-[(5,6-dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]-m-toludino]ethyl acetate; 2-[N-ethyl-4-[(6,7-dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]-m-toludino]ethyl acetate
411-560-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (1:2:1) of: bis(N-cyclohexyl-N'-phenyleneureido)methylene; bis(N-octadecyl-N'-phenyleneureido)methylene; bis(N-dicyclohexyl-N'-phenyleneureido)methylene
406-550-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (50/50) of: tetrasodium 7-(4-[4-chloro-6-[methyl-(3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate; tetrasodium 7-(4-[4-chloro-6-[methyl-(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
412-940-2 148878-18-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (50:50) of: 2-[2-acetylamino-4-[N,N-bis[2-ethoxycarbonyloxy)ethyl]amino]phenylazo]-5,6-dichloro-1,3-benzothiazole; 2-[2-acetylamino-4-[N,N-bis[2-ethoxycarbonyloxy)ethyl]amino]phenylazo]-6,7-dichloro-1,3-benzotriazole
411-600-0 143145-93-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture (ratio not known) of: ammonium 1-C14-C18-alkyloxycarbonyl-2-(3-allyloxy-2-hydroxypropoxycarbonyl)ethane-1-sulfonate; ammonium 2-C14-C18-alkyloxycarbonyl-1-(3-allyloxy-2-hydroxypropoxycarbonyl)ethane-1-sulfonate
410-540-2 116726-92-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture mainly based on: 2,3-dihydro-6-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)-1,1,3-trimethyl-3-[4-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)phenyl]-1H-indene; 2,3-dihydro-5-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)-1,1,3-trimethyl-3-[4-(2-hydroxy-2-methyl-1-oxopropyl)phenyl]-1H-indene
402-990-3 163702-01-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of 4 diastereoisomers of 2,7-dimethyl-10-(1-methylethyl)-1-oxaspiro[4.5]deca-3,6-diene
412-460-3 89079-92-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of : Benzyl[3S-[2[R*(R*)],3R*]]-2-[2-(1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropylamino)propinyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxlate and (Z)-but-2-enedioic acid (1:1)
427-590-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of branched and linear C7-C9 alkyl 3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]propionates
407-000-3 127519-17-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of cis- and trans-cyclohexadec-8-en-1-one
401-700-2 3100-36-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of complexes of: titanium, 2,2'-oxydiethanol, ammonium lactate, nitrilotris(2-propanol) and ethylene glycol
405-250-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of compounds from (dodecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II) to (hexadecakis(p-tolylthio)phthalocyaninato)copper(II)
407-700-9 101408-30-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of diastereoisomers of 1-(1-hydroxyethyl)-4-(1-methylethyl)cyclohexane
407-640-3 63767-86-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of esters of 5,5',6,6',7,7'-hexahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan and 2-diazo-1,2-dihydro-1-oxo-5-sulfonaphthalene
413-840-1 121870-66-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of glucosylated 3-(2-hydroxyethoxy)propyl-heptamethyl tri- and octamethyltetrasiloxanes
417-910-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of (chlorophenyl)(chlorotolyl)methane
400-140-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of ethylenediammonium O,O-bis(octyl) phosphorodithioate
400-520-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of iron (1:2) complexes of a mixture of: isomers of: 1,3-dihydroxy-4-[(5-phenylaminosulfonyl)-2-hydroxyphenylazo]-n-(5-amino-sulfonyl-2-hydroxyphenylazo)benzene (n=2,5,6); isomers of: 1,3-dihydroxy-4-[(5-phenylaminosulfonyl)-2-hydroxyphenylazo]-n-[4-(4-nitro-2-sulfophenylamino)phenylazo]benzene (n=2,5,6)
414-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 1,1'-[(3,5(or 2,4 or 4,6 or 2,6)-dihydroxy-o(or m or p)-phenylene)bis(azo-meta-phenyleneazo{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl})]dipyridinium-dichloride-dihydrochloride; 1-(1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-{3-[x-(4-{1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-pyridinio-3-pyridylazo}phenylazo)-2,4(or 2,6 or 3,5 or 4,6)-dihydroxyphenylazo]phenylazo}-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-3-pyridyl)pyridinium-dichloride-dihydrochloride (where x is variable)
404-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienoic acid
403-000-2 91853-67-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: 4-(1(or 4 or 5 or 6)-methyl-8,9,10-trinorborn-5-en-2-yl)pyridine
402-520-7 125352-06-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: bromobenzylbromotoluene
402-210-1 99688-47-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: dodecylammonium (octachloro)(sulfonato)phtalocyaninatocuprate(II)
415-800-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: mono-(2-tetradecyl)naphthalenes; di-(2-tetradecyl)naphthalenes; tri-(2-tetradecyl)naphthalenes
410-190-0 132983-41-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: sodium [(2-hydroxyethylsulfamoyl){[2-(2-piperazin-1-ylethylamino)ethylsulfamoyl][2-(4-aminoethylpiperazine-1-yl)ethylsulfamoyl](sulfamoyl)}(sulfonatophthalocyaninato)]copper(II)
424-270-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: α,α'-oxybis(ethyleneoxycarbonylamino(3,1-(methyl)phenylene)aminocarbonyl)bispoly(oxypropylene)bis(methyl-3-(3-(2-trimethoxysilanylethylthio)propoxycarbonylamino)phenylcarbamate)
406-570-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of isomers of: α-((dimethyl)biphenyl)-ω-hydroxypoly(oxyethylene)
406-325-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of monoesters: ethyl 6-O-hexadecanoyl-D-glucopyranoside; ethyl 6-O-octadecanoyl-D-glucopyranoside
418-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of n-octadecylaminodiethyl bis(hydrogen maleate); n-octadecylaminodiethyl hydrogen maleate hydrogenphthalate
405-960-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of RR and RS isomers of: (2-(2-methoxy-1-methyl)ethoxy)-1-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-2-methyl)ethoxy)-1-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-2-methyl)ethoxy)-2-methylethyl acetate; (2-(2-methoxy-1-methyl)ethoxy)-2-methylethyl acetate
406-880-6 88917-22-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of substituted dodecyl and/or tetradecyl, diphenyl ethers. The substance is produced by the Friedel Crafts reaction. The catalyst is removed from the reaction product. Diphenyl ether is substituted by C1-C10 alkyl groups. The alkyl groups are bonded randomly between C1 and C6. Linear C12 and C14, 50/50 used.
410-450-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of tetralithium cis-2-[3-tert-butyl-4-cyano-5-({2-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)amino]-6-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)(6-sulfonato-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-4-methylpyridin-3-yl}diazenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate and tetralithium trans-2-[3-tert-butyl-4-cyano-5-({2-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)amino]-6-[(2,6-diethyl-4-methyl-3-sulfonatophenyl)(6-sulfonato-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]-4-methylpyridin-3-yl}diazenyl)-1H-pyrazol-1-yl]-2,7a-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
472-030-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: ((Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxycarbonylpropanoic acid; di-((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) butandioate; di-((Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl) butandioate; (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl butandioate; ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxycarbonylpropanoic acid
415-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (+)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione; (-)-13-ethyl-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-2H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
419-120-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (+/-)-trans-3-ethoxycarbonyl-4-(4'-fluorophenyl)-N-methylpiperidine-2,6-dione; (+/-)-trans-3-methoxycarbonyl-4-(4'-fluorophenyl)-N-methylpiperidine-2,6-dione
415-080-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (1'-α,3'-α,6'-α-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane); (1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
416-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (1R)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine; (1S)-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine
448-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (2S)-3,4-dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl dodecanoate; (2S)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-5,7-diyl dodecanoate
437-740-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)hexadec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethoxycarbonylmethyl)tetradec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)hexadec-4-enoate; (3-methoxy)propylammonium/[tris-(2-hydroxyethyl)]ammonium 2-(3-methoxypropylcarbamoylmethyl)tetradec-4-enoate
413-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (3R)-[1S-(1α, 2α, 6 β-((2S)-2-methyl-1-oxo-butoxy)-8aγ)hexahydro-2,6-dimethyl-1-naphthalene]-3,5-dihydroxyheptanoic acid; inert biomass from aspergillus terreus
415-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (4aR-cis)-6-benzyl-5,7-dioxooctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine; (4aS-cis)-6-benzyl-5,7-dioxooctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
425-170-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphate; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium 2-ethylhexylhydrogenphosphate
404-690-8 68132-19-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (E)-2,12-tridecadiennitrile; (E)-3,12-tridecadiennitrile; (Z)-3,12-tridecadiennitrile
422-190-8 124071-40-5 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (E)-oxacyclohexadec-12-en-2-one; (E)-oxacyclohexadec-13-en-2-one; a) (Z)-oxacyclohexadec-(12)-en-2-one and b) (Z)-oxacyclohexadec-(13)-en-2-one
422-320-3 34902-57-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (R)-7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidin-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid; (S)-7-[3-(tert-butoxycarbonylamino)pyrrolidin-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
422-400-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: (Z)-oxacycloheptadec-11-en-2-one; (E)-oxacycloheptadec-11-en-2-one
427-750-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1) a mixture of: a) dicholest-5-en-3-β-yl N-lauroylglutamate; b) 1-(cholest-5-en-3-β-yl)-5-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; c) 5-(cholest-5-en-3-β-yl)-1-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; d) 1-(cholest-5-en-3-β-yl) 5-docosanyl N-lauroylglutamate; e) 5-(cholest-5-en-3-β-yl) 1-docosanyl N-lauroylglutamate; 2) a mixture of: a) bis(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; b) didocosanyl N-lauroylglutamate; c) 1-docosanyl 5-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate; d) 5-docosanyl 1-(2-octyldodecyl) N-lauroylglutamate
415-370-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,1'-((6-amino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)dipropan-2-ol; 1,1',1''-((1,3,5-triazine-2,4,6-triyl)triimino)tripropan-2-ol
400-200-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,1'-(methylenebis(4,1-phenylene))dipyrrole-2,5-dione; N-(4-(4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)benzyl)phenyl)acetamide; 1-(4-(4-(5-oxo-2H-2-furylidenamino)benzyl)phenyl)pyrrole-2,5-dione
401-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,2-O,O-diacyl-3-(α-D-galactopyranosyl(1''-6')-β-D-galactopyranosyl)-sn-glycerol; N-acyl-1,2-O,O-diacyl-sn-glycero-3-phosphoetanolamine
417-230-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,3-dihex-5-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane; 1,3-dihex-x-en-1-yl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane x= 1,2,3 or 4
406-490-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,4-diamino-2-chloro-3-phenoxyanthraquinone; 1,4-diamino-2,3-bis-phenoxyanthraquinone
423-220-2 12223-77-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1,6-bis((3aR,4S,5S (or R),7S,7aR)-1-(octahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl)methyl) hexan-1,6-dioate; 1,6-bis((3aS,4S,5S (or R),7S,7aS)-1-(octahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl)methyl) hexan-1,6-dioate
430-080-6 195371-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-tridecafluorooctyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptdecafluorodecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneicosafluorododecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-tridecafluorooctyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-pentacosafluorotetradecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadecafluorodecyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heptadecafluorodecyl)dodecanedioate; 1-(1'H,1'H,2'H,2'H-heptadecafluorodecyl) 12-(1''H,1''H,2''H,2''H-heneicosafluorododecyl)dodecanedioate
423-180-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-4-yl)ethanone; 1-(2,3,5,6,7,8-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(f)inden-4-yl)ethanone; 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone; 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-3,3-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone
414-870-8 96792-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxohexadecyl)amino]-D-glucitol; 1-deoxy-1-[methyl-(1-oxooctadecyl)amino]-D-glucitol
411-130-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-hexyl acetate; 2-methyl-1-pentyl acetate; 3-methyl-1-pentyl acetate; 4-methyl-1-pentyl acetate; other mixed linear and branched C6-alkyl acetates
421-230-1 88230-35-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-methyl-1-(3-(1-methyl ethyl)phenyl)ethyl-1-methyl-1-phenylethylperoxide, 63% by weight; 1-methyl-1-(4-(1-methyl ethyl)phenyl)ethyl-1-methyl-1-phenylethylperoxide, 31% by weight
410-840-3 71566-50-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 1-methyl-3-hydroxypropyl 3,5-[1,1-dimethylethyl]-4-hydroxydihydro-cinnamate and/or 3-hydroxybutyl 3,5-[1,1-dimethylethyl]-4-hydroxydihydrocinnamate; 1,3-butanediol bis[3-(3'-(1,1-dimethylethyl)4'-hydroxy-phenyl)propionate] isomers; 1,3-butanediol bis[3-(3',5'-(1,1-dimethylethyl)-4'-hydroxyphenyl)propionate] isomers
423-600-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2'-[[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)bis[4-dodecylphenol]; formaldehyde, oligomer with 4-dodecyl phenol and 2-aminoethanol(n = 2); formaldehyde, oligomer with 4-dodecyl phenol and 2-aminoethanol(n = 3, 4 and higher)
414-520-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2'-bis(tert-pentylperoxy)-p-diisopropylbenzene; 2,2'-bis(tert-pentylperoxy)-m-diisopropylbenzene
412-140-3 32144-25-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2'-oxybisethanol; 6-(4,6-bis[5-(2-hydroxypropylcarbamoyl)pentylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-N-(2-hydroxypropyl)hexamide; 6-(4,6-bis[5-(2-hydroxy-propylcarbamoyl)pentylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino)hexanoic acid
419-350-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate
415-430-8 86403-32-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2-dimethoxyethanal (this component is considered to be anhydrous in terms of identity, structure and composition. However, 2,2-dimethoxyethanal will exist in a hydrated form. 60% anhydrous is equivalent to 70.4% hydrate); water(Including free water and water in hydrated 2,2-dimethoxyethanal)
421-890-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,2-dimethyl-1,3-bis(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)propane; neopentylglycol-mono-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl) ether
401-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,3,5-tri-O-benzyl-D-arabinofuranose, mixture of α- and β-forms; 2,3,5-tri-O-benzyl-α-D-arabinofuranose; 2,3,5-tri-O-benzyl-β-D-arabinofuranose
431-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,4 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene; 2,6 -bis(N'-(4-methylphenyl)ureido)toluene
411-070-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,4,6-tri(butylcarbamoyl)-1,3,5-triazine; 2,4,6-tri(methylcarbamoyl)-1,3,5-triazine; [(2-butyl-4,6-dimethyl)tricarbamoyl]-1,3,5-triazine; [(2,4-dibutyl-6-methyl)tricarbamoyl]-1,3,5-triazine
420-390-1 187547-46-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2,6,9-trimethyl-2,5,9-cyclododecatrien-1-ol; 6,9-dimethyl-2-methylen-5,9-cyclododecadien-1-ol
413-530-6 111850-00-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-(1,1-dimethylpropyl)-5,6,7,8-tetrahydro-9,10-anthraquinone; 2-(1,2-dimethylpropyl)-5,6,7,8-tetrahydro-9,10-anthraquinone
421-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-(9-methyl-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-anthra[2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']diisoquinolin-2-ylethansulfonic acid; potassium 2-(9-methyl-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahydro-(1H,8H)-anthra[2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']diisoquinolin-2-ylethansulfate
411-310-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-(hexylthio)ethylamine hydrochloride; sodium propionate
405-720-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-[N-(2-hydroxyethyl)stearamido]ethyl stearate; sodium [bis[2-(stearoyloxy)ethyl]amino]methylsulfonate; sodium [bis(2-hydroxyethyl)amino]methylsulfonate; N,N-bis(2-hydroxyethyl)stearamide
401-230-8 55349-70-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-acryloyloxyethyl-hydrogen-cyclohexane-1,2-dicarboxylate; 2-methacryloyloxyethyl hydrogen cyclohexane-1,2-dicarboxylate
405-360-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-chloro-5-sec-tetradecylhydroquinones where sec-tetradecyl= 1-methyltridecyl; 1-ethyldodecyl; 1-propylundecyl; 1-butyldecyl; 1-pentylnonyl; 1-hexyloctyl
407-740-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-chloroethyl and chloropropyl 2-chloroethylphosphonate; 2-chloroethyl and chloropropyl 2-chloropropylphosphonate
401-740-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethyl-[2,6-dibromo-4-[1-[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]propenoate; 2,2'-diethyl-[4,4'-bis(2,6-dibromophenoxy)-1-methylethylidene] dipropenoate; 2,2'-[(1-methylethylidene)bis[[2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy]ethanol]]
420-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethylhexyl linolenate, linoleate and oleate; 2-ethylhexyl epoxyoleate; 2-ethylhexyl diepoxylinoleate; 2-ethylhexyl triepoxylinolenate
414-890-7 71302-79-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-ethylhexyl mono-D-glucopyranoside; 2-ethylhexyl di-D-glucopyranoside
414-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-methyl-1-(6-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol; 2-methyl-1-(1-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-pent-1-en-3-ol; 2-methyl-1-(5-methylbicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)pent-1-en-3-ol
415-990-3 67739-11-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-methylnonanedioic acid 2,4-dimethyl-4-methoxycarbonylundecanedioic acid 2,4,6-trimethyl-4,6-dimethoxycarbonyltridecanedioic acid 8,9-dimethyl-8,9-dimethoxycarbonylhexadecanedioic acid
423-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 2-methylsulfanyl-4,6-bis-(2-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-1,3,5-triazine; 2-(4,6-bis-methylsulfanyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-methoxy-phenol
423-520-3 156137-33-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea; 3-cyclohexyl-1-(4-(4-(3-octadecylureido)benzyl)phenyl)urea; 3,3'-dioctadecyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3,5-dimethylthio-2,4-toluenediamine; 3,5-dimethylthio-2,6-toluenediamine
403-240-8 106264-79-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-((5-cyano-1,6-dihydro-1,4-dimethyl-2-hydroxyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-benzoyloxy-2-phenoxyethane; 3-((5-cyano-1,6-dihydro-1,4-dimethyl-2-hydroxyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-benzoyloxy-2-ethyloxy-2-(ethylphenol)
411-710-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-(4-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile; 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile; 3-(3-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile
412-660-0 134123-93-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-(4-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile; 3-(2-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile; 3-(3-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropanenitrile
412-660-0 134123-93-6 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-(N-(3-dimethylaminopropyl)-(C4-8)perfluoroalkylsulfonamido)propionic acid; N-[dimethyl-3-(C4-8-perfluoroalkylsulfonamido)propylammonium propionate; 3-(N-(3-dimethylpropylammonium)-(C4-8)perfluoroalkylsulfonamido)propionic acid propionate
407-810-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-[(4-amino-2-chloro-5-nitrophenyl)amino]-propane-1,2-diol; 3,3'-(2-chloro-5-nitro-1,4-phenylenediimino)bis(propan-1,2-diol)
408-240-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-2-(2-hydroxyethylamino)-4-methyl-6-[3-(2-phenoxyethoxy)propylamino]pyridine; 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-6-(2-hydroxyethylamino)-4-methyl-2-[3-(2-phenoxyethoxy)propylamino]pyridine; 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-2-amino-4-methyl-6-[3-(3-hydroxypropoxy)propylamino]pyridine; 3-cyano-5-(2-cyano-4-nitro-phenylazo)-6-amino-4-methyl-2-[3-(3-methoxypropoxy)propylamino]pyridine
411-880-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-6-carboxaldehyde; 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indene-5-carboxaldehyde
410-480-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 3a,5a-cyclo-(20s)-formyl-6b-methoxypregnane; i-stigmasterol methyl ether i-dinorcholene acid methyl ether;
451-290-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4,4',4''-[(2,4,6-trioxo-1,3,5(2H,4H,6H)-triazine-1,3,5-triyl)tris[methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)iminocarbonyloxy-2,1-ethanediyl(ethyl)amino]]trisbenzenediazoniumtri[bis(2-methylpropyl)naphthalenesulfonate]; 4,4',4'',4'''-[[5,5'-[carbonylbis[imino(1,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)methylene]]-2,4,6-trioxo-1,3,5(2H,4H,6H)-triazine-1,1',3,3'-tetrayl]tetrakis[methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexanediyl)iminocarbonyloxy-2,1-ethanediyl(ethyl)amino]]tetrakisbenzenediazoniumtetra[bis(2-methylpropyl)naphthalenesulfonate]
417-080-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane; 1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan]; spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]
422-040-1 426218-78-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole; 1-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole
403-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol; 4-allyl-6-[3-[6-[3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenoxy)-2-hydroxypropyl]-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)phenoxy]-2-hydroxypropyl]-2-(2,3-epoxypropyl)phenol
417-470-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 5-(N-methylperfluorooctylsulfonamido)methyl-3-octadecyl-1,3-oxazolidin-2-one; 5-(N-methylperfluoroheptylsulfonamido)methyl-3-octadecyl-1,3-oxazolidin-2-one
413-640-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-2-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid; 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)azo]-2,5-diethoxyphenyl)azo]-3-[(3-phosphonophenyl)azo]benzoic acid
418-230-9 163879-69-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 5-heptyl-1,2,4-triazol-3-ylamine; 5-nonyl-1,2,4-triazol-3-ylamine
401-940-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 7,9,9-trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecane-1,16-diylprop-2-enoate; 7,7,9-trimethyl-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diylprop-2-enoate
412-260-6 52658-19-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonic acid; sodium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate; potassium 7-(((3-aminophenyl)sulfonyl)amino)-naphthalene-1,3-disulfonate
410-065-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid; 5-chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid
421-280-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: [1-(methoxymethyl)-2-(C12-alkoxy)ethoxy]acetic acid; [1-(methoxymethyl)-2-(C14-alkoxy)ethoxy]acetic acid
410-640-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: alpha necrodyl acetate 1-acetoxymethyl-2,2,3,4-tetramethyl-4-cyclopentene; alpha necrodol 1-hydroxymethyl-2,2,3,4-tetramethyl-4-cyclopentene; cineole 1,8 eucalyptol 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
448-190-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: ammonium-1,2-bis(hexyloxycarbonyl)ethanesulfonate; ammonium-1-hexyloxycarbonyl-2-octyloxycarbonylethanesulfonate; ammonium-2-hexyloxycarbonyl-1-octyloxycarbonylethanesulfonate
407-320-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(1S,2S,4S)-(1-benzyl-4-tert-butoxycarboxamido-2-hydroxy-5-phenyl)pentylammonium succinate; isopropyl alcohol
414-810-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-1,10-decanedioate; 1,8-bis[(2,2,6,6-tetramethyl-4-((2,2,6,6-tetramethyl-1-octyloxypiperidin-4-yl)-decan-1,10-dioyl)piperidin-1-yl)oxy]octane
406-750-9 129757-67-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-(4H)-triazol-4-ylmethyl)silane hydrochloride; bis(4-fluorophenyl)-methyl-(1,2,4-(1H)-triazol-1-ylmethyl)silane hydrochloride
401-380-4 89066-61-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(5-dodecyl-2-hydroxybenzald-oximate) copper (II) C12-alkyl group is branched; 4-dodecylsalicylaldoxime
410-820-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(isotridecylammonium)mono(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate; isotridecylammonium bis(di-(4-methylpent-2-yloxy)thiophosphorothionylisopropyl)phosphate
406-240-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis(tris(2-(2-hydroxy(1-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium) 7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate; bis(tris(2-(2-hydroxy(2-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium) 7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
406-910-8 124649-82-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: bis[4-diphenylsulfoniumphenyl]sulfide-bishexafluoroantimonate; thiophenoxyphenylsulfonium hexafluoroantimonate
403-500-0 159120-95-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: branched triacontane; branched dotriacontane; branched tetratriacontane; branched hexatriacontane
417-030-9 151006-59-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: butan-2-one oxime; syn-O,O'-di(butan-2-one oxime)diethoxysilane
406-930-7 96-29-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: Ca salicylates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated); Ca sulfurized phenates (branched C10-14 and C18-30 alkylated)
415-930-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: calcium bis(C10-14 branched alkyl salicylate); calcium bis(C18-30-alkyl salicylate); calcium C10-14 branched alkylsalicylato-C18-30-alkyl salicylate; calcium bis (C10-14 branched alkyl phenolate); calcium bis (C18-30-alkyl phenolate); calcium C10-14 branched alkylphenolato-C18-30-alkyl phenolate; C10-14 branched alkyl phenol; C18-30-alkyl phenol
430-180-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: calcium bis(C10-14 branched alkylsalicylate); calcium bis(C18-30 alkyl salicylate); calcium bis(C18-30 alkyl phenolate); calcium bis(C10-14 branched alkyl phenolate); lubrificating oil (C15-30)
455-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: cis-1,3-cyclohexanedicarboxylic acid; trans-1,3-cyclohexanedicarboxylicacid
432-490-0 3971-31-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: cis-1,4-dimethylcyclohexyl dibenzoate; trans-1,4-dimethylcyclohexyl dibenzoate
416-230-3 35541-81-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin; trans-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin
421-960-0 90035-08-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: cis-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol; trans-tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol
405-040-6 63500-71-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: copper(I) O,O-diisopropyl phosphorodithioate; copper(I) O,O-bis(1,3-dimethylbutyl) phosphorodithioate; copper(I) O-isopropyl O-(1,3-dimethylbutyl)phosphorodithioate
401-520-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: di-(1-octane-N,N,N-trimethylammonium)-octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium-di-octylphosphate; 1-octane-N,N,N-trimethylammonium-octylphosphate
407-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dicalcium (bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)dihydroxide; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamine)tri-hydroxide; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamine)hydroxide]
420-470-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dimethyl 5,5'-(thiobis(ethylenoxycarbonyl))bis(1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3-carboxylate); dimethyl 5,5'-[bis(carbonylethylthioethyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-dicarbonyloxypyridine]bis(1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine-3-carboxylate); oligomers from partially oxidized dihydropyridine moieties
404-440-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-); trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromate(1-) 405-665-4 118685-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate; trisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate
402-660-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A Mixture of: disodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(2,4-dihydroxyphenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate; disodium 6-(2,4-diaminophenylazo)-3-(4-(4-(2,4-diaminophenylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate; trisodium 6-(2,4-dihydroxyphenylazo)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihydroxyphenylazo)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthylazo)anilino)-3-sulphonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
400-570-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: disodium 6-[3-carboxy-4,5-dihydro-5-oxo-4-sulfonatophenyl)pyrazolin-4-yl-azo]-3-[2-oxido-4-(ethensulfonyl)-5-methoxyphenylazo]-4-oxidonaphthalene-2-sulfonate copper (II) complex; disodium 6-[3-carboxy-4,5-dihydro-5-oxo-4-sulfonatophenyl)pyrazolin-4-yl-azo]-3-[2-oxido-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)-5-methoxyphenylazo]-4-oxidonaphthalene-2-sulfonate copper (II) complex;
423-940-7 85585-91-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: disodium hexyldiphenyl ether disulphonate; disodium dihexyldiphenyl ether disulphonate
429-650-7 147732-60-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecanoic acid (35-40%); poly(1-7)lactate esters of dodecanoic acid (60-65%)
412-590-0 58856-63-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecanoic acid; poly(1-7)lactate esters of dodecanoic acid
411-860-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyl 3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro(5.1.11.2)henicosan-20-yl)propionate; tetradecyl 3-(2,2,4,4-tetramethyl-21-oxo-7-oxa-3,20-diazadispiro(5.1.11.2)henicosan-20-yl)propionate
400-580-9 85099-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate; tetradecyl N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-β-alaninate
405-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyldimethyloctylammononiumbromide; tetradecyldimethyloctylammoniumbromide
428-500-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]pentadecane; dodecyloxy-1-methyl-1-[oxy-poly-(2-hydroxymethylethanoxy)]heptadecane
413-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: esters of C14-C15 branched alcohols with 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid; C15 branched and linear alkyl 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoate; C13 branched and linear alkyl 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoate
413-750-2 171090-93-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: ethyl exo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-endo-2-carboxylate; ethyl-endo-tricyclo[5.2.1.02,6]decane-exo-2-carboxylate
407-520-0 80657-64-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: hexasodium 2,2'-vinylenebis[((3-sulfonato-4,1-phenylene)amino(6-(N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino)-1,3,5-triazine-4,2-diyl)amino)benzene-1,4-disulfonate]; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate; hexasodium trans-4-[4-[N-(2-carbamoylethyl)-N-(2-hydroxypropyl)amino]-6-(2,5-disulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4'-[6-(2,5-disulfonatoanilino)-4-[N-(2-cyanoethyl)-N-(2-hydroxypropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]stilbene-2,2'-disulfonate
405-280-1 76508-02-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: hexasodium 7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7-sulfonatonaphthylazo)naphthalene-1,3,5-trisulfonate; hexasodium 7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-methylphenylazo)-7-sulfonatonaphthylazo)naphthalene-1,3,5-trisulfonate
401-650-1 85665-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: hexyldioctylphosphineoxide; dihexyloctylphosphineoxide; trioctylphosphineoxide
403-470-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: hydroxyaluminium-bis[2-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzoate]; 3,5-di-tert-butylsalicylic acid
406-890-0 130296-87-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: i-stigmasterol methyl ether; i-brassicasterol methyl ether; i-β-sitosterol methyl ether
451-270-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: isobutyl hydrogen 2-(α-2,4,6-trimethylnon-2-enyl)succinate; isobutyl hydrogen 2-(β-2,4,6-trimethylnon-2-enyl)succinate
410-720-0 141847-13-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n=5 or 6
401-680-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: magnesium caprolactamate; 6-caprolactamate
454-340-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: methyl 1,4-dimethyl cyclohexane carboxylate; methyl 1,3-dimethyl cyclohexane carboxylate
444-920-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: monosodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate; disodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate; trisodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate; tetrasodium 4-((4-(5-sulfonato-2-methoxyphenylamino)-6-chloro-1,3,5-triazine-2-yl)amino)-2-((1,4-dimethyl-6-oxido-2-oxo-5-sulfonatomethyl-1,2-dihydropyridine-3-yl)azo)benzenesulfonate
419-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N,N-di(hydrogenated alkyl C14-C18)phthalamic acid; dihydrogenated alkyl (C14-C18)amine
413-800-3 87787-81-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N-(3-dimethylamino-4-methyl-phenyl)-benzamide; N-(3-dimethylamino-2-methyl-phenyl)-benzamide; N-(3-dimethylamino-3-methyl-phenyl)-benzamide
420-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(dimethylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide; N-(4-chlorophenyl)-4-(2,5-dichloro-4-(methylsulfamoyl)phenylazo)-3-hydroxy-2-naphthalenecarboxamide
412-550-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: N-aminoethylpiperazonium mono-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate; N-aminoethylpiperazonium di-2,4,6-trimethylnonyldiphenyl ether di-sulfonate
410-650-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentaerythriol tetraesters with heptanoic acid and 2-ethylhexanoic acid
410-830-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 2-{4-{3-methyl-4-[6-sulfonato-4-(2-sulfonato-phenylazo)-naphthalen-1-ylazo]-phenylamino}-6-[3-(2-sulfato-ethanesulfonyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-benzene-1,4-disulfonate; pentasodium 2-{4-{3-methyl-4-[7-sulfonato-4-(2-sulfonato-phenylazo)-naphthalen-1-ylazo]-phenylamino}-6-[3-(2-sulfato-ethanesulfonyl)-phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-benzene-1,4-disulfonate
421-160-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 3-(4-(4-(7-(2,4-diamino-5-sulfonato-3-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo)-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-2-sulfonatophenylamino)phenylazo)-4-hydroxy-6-(2-oxo-1-phenylcarbamoylpropylazo)naphthalene-2-sulfonate; pentasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-3-((4-((4-((7-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)azo)phenyl)amino)-2-sulfonatophenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate; pentasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonato-3-((4-sulfonatophenyl)azo)phenyl)azo)-3-((4-((4-((1,7-dihydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)azo)-2-sulfonatophenyl)amino)phenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate; hexasodium 6-((2,4-diamino-5-sulfonatophenyl)azo)-3-((4-((4-((7-((2,4-diamino-5-sulfonato-3-((4-sulfonatophenyl)azo)phenyl)azo)-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-yl)azo)-2-sulfonatophenyl)amino)phenyl)azo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
430-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
A mixture of: pentasodium 5-amino-3-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethoxysulfonato)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-6-[5-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; pentasodium 5-amino-6-[5-(2-bromoacryloylamino)-2-sulfonatophenylazo]-3-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethoxysulfonato)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 5-amino-3-[5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo]-6-[5-(2,3-dibromopropionylamino)-2-sulfonatophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
424-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2