Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 21 januari 2020. Database contains 22666 unique substances and contains information from 98237 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylprop-1-enyl)pyran
240-457-5 16409-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-3-pentyl-2H-pyran-4-yl acetate
242-640-5 18871-14-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-3-methylfuran
236-537-4 13423-15-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrahydro-3-methyl-5-((2-phenylthio)thiazol-5-ylmethyl)-[4H]-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
427-600-9 192439-46-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydro-3-(phenylmethyl)-2H-Pyran
458-610-1 60466-73-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydro-2-methylfuran
202-507-4 96-47-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione
261-490-1 58909-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-2-isobutyl-4-methyl-2H-pyran
236-770-1 13477-62-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-2-furancarboxylic acid
605-530-1 16874-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
211-797-1 696-59-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one
230-625-6 7226-23-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(methoxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
241-480-3 17464-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
226-408-0 5395-50-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrafluoroethylene
204-126-9 116-14-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrafluoroboric acid
240-898-3 16872-11-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyllead
201-075-4 78-00-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
207-055-1 429-06-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium hydroxide
201-073-3 77-98-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium hydrogen maleate anhydrous
457-950-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulphonate 260-375-3 56773-42-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium benzoate
240-957-3 16909-22-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl orthosilicate
201-083-8 78-10-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl orthocarbonate
201-082-2 78-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetraethyl N,N'-(methylenedicyclohexane-4,1-diyl)bis-.sc.dl.sc.-aspartate
429-270-1 136210-30-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethyl [1,4-phenylenebis(methylene)]bisphosphonate
224-902-0 4546-04-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraethyl 2,2'-(1,4-phenylenedimethylidyne)bismalonate
228-726-5 6337-43-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraesters of pentaerythritol with heptanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
805-289-4 1078141-95-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraesters of pentaerythritol with 2-ethylhexanoic acid and heptanoic acid and nonanoic acid
806-879-4 1547205-02-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraester of 2,2-bis(pyrogallol-4-yl)propane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonapthalene-1-sulfonic acid (1:4)
424-780-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradonium bromide
214-291-9 1119-97-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyloxirane
230-786-2 7320-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-1-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)
405-110-6 88377-66-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradecylamine
217-950-9 2016-42-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetradecylalcohol ethoxylate methyloxirane
947-527-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl stearate
241-640-2 17661-50-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl oleate
244-949-0 22393-85-7 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl myristate
221-787-9 3234-85-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl methacrylate
219-835-9 2549-53-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl laurate
244-966-3 22412-97-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl lactate
215-350-1 1323-03-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl chloroformate
260-330-8 56677-60-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl acrylate
244-491-1 21643-42-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradecene
248-130-9 26952-13-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecene
248-130-9 26952-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradecanol
204-000-3 112-72-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecanedioic acid
212-476-9 821-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecane
211-096-0 629-59-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2