Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 21 januari 2020. Database contains 22666 unique substances and contains information from 98237 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, oligomeric reaction products with urea
500-057-6 27104-30-9 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, oligomeric reaction products with urea
500-057-6 27104-30-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(dimethylditetradecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)
404-760-8 117342-25-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(diethyldithiocarbamato-S,S')tellurium
244-121-9 20941-65-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(diethylamino)titanium
437-500-7 4419-47-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrakis(bis(2-hydroxyethyl)methylammonium) 3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-5-methoxy-2-sulfonatophenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatophenylamino)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
434-840-8 225786-91-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(bis(2-ethylhexyl)ammonium)molybdate(VI)
451-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(2-hydroxyethyl)ammonium hydroxide
211-158-7 631-41-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
221-508-0 3126-80-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexane-1,3-diolato)titanium
226-949-2 5575-43-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexane-1,3-diolato)titanium
226-949-2 5575-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-butoxyethyl) orthosilicate
242-560-0 18765-38-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate
432-770-2 139189-30-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(1-piperidyl)phosphonium chloride
606-711-8 211385-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrakis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-1,2,3,4-butanetetracarboxylate
428-070-1 91788-83-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraisopropyl methylenebisphosphonate
216-765-0 1660-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrairon tris(pyrophosphate)
233-190-0 10058-44-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde
407-330-8 61571-06-0 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
204-783-1 126-33-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrothiophene
203-728-9 110-01-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrophthalic anhydride
247-570-9 26266-63-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydromethylphthalic anhydride
234-290-7 11070-44-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrogen [29H,31H-phthalocyanine-2,9,16,23-tetrasulphonato(6-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(4-)
238-200-7 14285-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfurylamine
225-351-9 4795-29-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofurfurylamine
225-351-9 4795-29-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl methacrylate
219-529-5 2455-24-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl alcohol
202-625-6 97-99-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl acrylate
219-268-7 2399-48-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
629-664-5 79710-86-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrahydrofuran-2-carbonyl chloride
922-279-6 52449-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofuran--borane
237-881-8 14044-65-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrocyclopenta[c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
227-285-6 5763-44-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)furan-2-propionic acid
246-926-0 25379-26-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one
211-820-5 698-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-6-(3-pentenyl)-2H-pyran-2-one
251-201-7 32764-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
249-967-2 29943-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
218-210-8 2081-44-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methylphthalic anhydride
251-823-9 34090-76-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methylene-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran
262-475-2 60857-05-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2H-pyran
225-207-5 4717-96-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2H-pyran
225-207-5 4717-96-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
303-662-1 94201-73-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1