Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 16 januari 2020. Database contains 22652 unique substances and contains information from 98139 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
undecan-2-one; methyl nonyl ketone
203-937-5 112-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-4-olide
203-225-4 104-67-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanal
203-972-6 112-44-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecane
214-300-6 1120-21-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanedioic acid
217-440-6 1852-04-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoic acid
203-964-2 112-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecanol, branched and linear
603-309-4 128973-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanolactone
254-399-3 39282-36-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoyl chloride
241-741-1 17746-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecenal
215-656-5 1337-83-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecyl glucoside
308-766-0 98283-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Uracil
200-621-9 66-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uracross P 3307
420-990-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
URALAC ZW4233 SN
432-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
URALAC ZW4469 SN
433-450-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Urea
200-315-5 57-13-6 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea phosphate
225-464-3 4861-19-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea sulphate
242-803-0 19082-42-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde
271-898-1 68611-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde and glyoxal
296-664-6 92908-35-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde, glyoxal and methanol
296-665-1 92908-36-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urethane Resin M2001
930-384-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Uric acid
200-720-7 69-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Uridine, 2'-deoxy-5-ethyl-, 3',5'-bis(4-chlorobenzoate)
607-566-3 25137-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uronium hydrogen sulphate
244-343-6 21351-39-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
URSOLSÄURE NA-SALZ
438-990-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UU
441-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UVCB condensation product of: tetrakis-hydroxymethylphosphonium chloride, urea and distilled hydrogenated C16-18 tallow alkylamine
422-720-8 166242-53-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UY-323
407-160-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
UY-905
417-090-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V 157345
405-220-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V138018
434-810-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V138033
434-790-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V139117
434-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
V159456
426-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VA-057
442-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), light
924-360-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), light, base and acid
923-317-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), middle
917-782-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valeraldehyde
203-784-4 110-62-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric acid
203-677-2 109-52-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric anhydride
218-212-9 2082-59-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeronitrile
203-781-8 110-59-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valeryl chloride
211-330-1 638-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Valinamide
402-840-7 20108-78-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vanadate(1-), oxo[phosphato(3-)-.kappa.O]-, hydrogen, hydrate (2:1)
618-920-1 93280-40-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadate(1-), oxo[phosphato(3-)-.kappa.O]-, hydrogen, hydrate (2:1)
424-390-0 93280-40-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Vanadium
231-171-1 7440-62-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2