Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
ACIDE 2-AMINO-2-ADAMANTANECARBOXYLIQUE
444-760-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACIDE DIHYDROBENZOFURAN-5-YL ACÉTIQUE
433-590-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACP
432-900-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ACRYLATE ORTHO ESTER
420-860-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Activated Carbon - High Density Skeleton
931-328-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Activated Carbon - Low Density Skeleton
931-334-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acyl transferase EC 2.3.1.
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition product of dehydrated castor oil, linseed oil and maleic anhydride
927-957-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition product of maleic anhydride, tall oil fatty acids, linseed oil and methanol
926-195-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Addition reaction products of conjugated sunflower-oil fatty acids and tall-oil fatty acids with maleic anhydride
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
ADEKA OPTOMER SP-170P
424-760-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ADOGEN CDMC
418-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AE-18
422-430-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
aerobic fermentation products of Streptomyces cyaneogriseus subsp. noncyanogenus
941-497-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
AF-142
416-330-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-188
438-630-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-345
400-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-348
404-350-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-363
406-019-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-394
413-680-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-410
426-380-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-427X
432-680-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-518
438-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-623
422-070-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AF-921
438-620-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AG-2001
432-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AG-2003
428-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AGK 2241
408-140-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AGK 2850
440-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AGK 4172
428-560-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AGK 4373
425-470-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AH DYE 66900
440-790-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AI-0115-37
445-740-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AKA DC 24
422-480-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AKPT-1
469-680-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AKTIVATOR KE 8609
413-220-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AL-3
429-350-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ALBESTER 35PO66
439-260-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alcohols C13-15 (branched and linear, odd numbered), reaction product with 1-chloro-2,3-epoxypropane
701-328-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C10-12 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO)
939-592-9 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C10-12 (even numbered), ethoxylated (1-2.5 EO), sulfated, sodium salts
939-597-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C11-13-branched and linear
939-237-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C12-13-branched
941-187-7 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated
946-944-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even numbered), propoxylated, aminated, ethoxylated
949-812-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (even-numbered), ethoxylated, magnesium salts, < 2.5 mol EO
939-578-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14 (linear, even-numbered), ethoxylated, sulfates, ammonium salts, < 2.5 mol EO
939-575-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C12-14-(even numbered) secondary, β-(2-hydroxyethoxy)
939-249-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C13-15 (odd numbered, branched and linear), ethoxylated
931-662-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C14-15-branched
941-188-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-15-branched and linear
931-287-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C14-16-branched and linear
940-028-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C14-17-branched and linear
939-240-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-branched and linear
931-294-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-17-monobranched
931-320-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered) and C18 unsaturated, propoxylated, < 2.5 PO
939-600-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered), ethoxylated, < 2.5 EO
939-518-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 (even numbered, C18-unsatd.), ethoxylated, and alcohols C20-22 (even numbered), sulfates, ammonium salts
938-445-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (10 moles ethoxylation)
947-820-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (20 moles ethoxylation)
947-763-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C18-unsatd and ethoxylated C18-unsatd., phosphates (5 moles ethoxylation)
947-833-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C20-30 (even numbered)
942-135-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C8-10, ethoxylated, sulfates, sodium salts
939-523-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C9-11 (odd numbered), branched and linear
939-233-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
ALDOLONE
428-930-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alicyclediyldimethanol and [(hydroxymethyl)alicyclic]methyl (hydroxymethyl)alicyclecarboxylate and [oxybis(methylenealicyclediyl)]dimethanol
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkali metal [bis(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro-2- substitutednonyl)amino]alkanesulfonate
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of (sulfonato oxyethane sulfonyl) arylamino triazinylamino sulfonato (sulfonato arylazo) aryl sulfonate
473-130-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of (sulfonato oxyethane sulfonyl) arylamino triazinylamino sulfonato (sulfonato arylazo) aryl sulfonate
473-130-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkali salt of bis (substituted aryl sulfonyl triazinyl amino sulfonatoaryl) amino hydroxy diazo naphthalene disulfonate
407-420-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of bis (substituted aryl sulfonyl triazinyl amino sulfonatoaryl) amino hydroxy diazo naphthalene disulfonate
407-420-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkali salt of substituted amino alkyl sulfonyl aryl diazo naphthalene sulfonate
432-080-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of substituted amino alkyl sulfonyl aryl diazo naphthalene sulfonate
432-080-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkali salt of substituted aryl sulfonyl triazinyl amino hydroxy sulfonyl aryl diazo naphthalene sulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of substituted aryl sulfonyl triazinyl amino substituted alkyl sulfonato alkyl pyridin azo aryl sulfonate
443-090-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkali salt of substituted aryl sulfonyl triazinyl amino substituted alkyl sulfonato alkyl pyridin azo aryl sulfonate
443-090-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkali salt of sulfonated aryl azo amino sulfonyl aryl azo sulfonyl aryl azo aryl sulfonate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
alkaline distillation residues from epsilon-caprolactam
938-820-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc disubstituted acetates complexes and alkaline earth metal substituted acetate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaline earth metal and zinc substituted acetates complexes
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane 6
438-390-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane C6-C8 (even numbered), 1-sulphonic acid, sodium salt
939-625-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane substituted alkyl chain
482-390-6 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(triethoxysilyl)propyl]carbamate}_E2
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M2
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkane-alpha,omega-diyl bis{[(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}_M3
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanoic acid and polyoxomolybdate borate alkanoate clusters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkanol reaction products with bis(aminoalkyl(C=1~6))carbomonocycle, alkoxy(C=3~8)alkanol(C=2~7) and 2,4-TDI
939-039-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkaryl sulfonate magnesium salts
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes C20+
931-467-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C11-12
931-515-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C11-12
931-515-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-12, hydroformylation products, low boiling
932-235-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C11-14, hydroformylation products, distn. residues, reaction products with maleic anhydride and sodium bisulfite, sodium salts
938-654-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C13-14
931-071-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C13-14
931-071-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C13-14, hydroformylation products, low boiling
932-284-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C15-16
931-058-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C16-18
900-050-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C20-24 alpha
700-962-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C21-32 linear and branched
931-505-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C6-11 (branched), hydroformylation products, distn. residues, heavy cracked fraction
701-314-7 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C6-8
931-293-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenyl dicarboxylamide
425-620-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkophen mesyl lactone
470-280-0 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
alkoxy substituted aryl diazo heterocyclic aryl nitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl 2-alkyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene-2-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkyl 4-(6-(6-(1-butoxyvinyl)-8-cycloalkyl-5-alkyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)pyridine-3-yl)piperazine-1-caboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkyl 4-(6-(6-bromo-8-cycloalkyl-5-alkyl-7-oxo-7,8-dihydropyirdo[2,3-d]pyrimidin-2-ylamino)pyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkyl amine and alkylbenzenesulphonate
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkyl chlorides, C12-14 (even numbered), reaction products with diethylenetriamine
947-837-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkyl naphthalene
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ALKYL ORGANIC ACID, NICKEL SALT
443-380-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkyl phosphites
424-820-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkyl phosphites
424-820-7 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl substituted aryl diazo heterocyclic aryl ester
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ALKYL SUBSTITUTED SILICA GEL
425-440-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
alkyl(rapeseed oil), bis(2-hydroxyethyl)ammonium fluoride
435-650-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alkyl-[2-(alkyl-substituted-phosphinoyl)-alkyl]-phosphinic acid
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkylated Naphthalene
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkylbenzenesulphonic acid compd with alkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkylnaphthalene
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ALKYLSTYRYL POLYUREA RESIN
437-400-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ALLINCO
435-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Allylamine, reaction products with diallyl diaminopropane dihydrochloride
946-496-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
alumina doped with cobalt
945-045-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminate(2),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON]hydroxy-,disodium
934-407-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminate(2-),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON] (oxidoborate-µ-oxido)(-1),disodium
934-405-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium cerium lutetium oxide
942-299-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium magnesium carbonate hydroxide
943-434-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium silicate and titanium oxide matrix doted with vanadium, nickel, and antimony
931-210-9 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium(III) tris(monomethyl methylphosphonate)
403-680-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
aluminium-magnesium-carbonate-hydroxide-perchlorate-hydrate
422-150-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
aluminium-magnesium-carbonate-hydroxide-perchlorate-hydrate
422-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Aluminum alkyl acetate glycol complexes
452-190-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum, benzoate C16-18 fatty acids complexes - high aluminium
947-756-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alzon
432-090-6 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMARELO DRIMARENE X-RN; DRIMAREN GELB X-RN; DRIMARENE YELLOW X-RN; JAUNE DRIMARENE X-RN; JAUNE X-WK 1985; YELLOW X-WK 1985
400-080-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amaryllidaceae, Allium Cepa L. (fresh bulb), Rutaceae, Citrus Limon (L.) Burm. F. (fresh pulp), extract, sodium chloride
944-860-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
AMBA
427-640-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMBU
415-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMICURE 2PIP
442-210-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMIDES ISOSTEARIC N-(HYDROXYETHYL)PROPOXYLATED
452-140-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amides of alkyldiamine, fatty acids and carboxylic acids
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C10-12 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl, N, N-bis(hydroxyethyl)
947-656-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C12-18(even numbered), N-[3-(dimethylamino)propyl]
938-095-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered) saturated and C18 unsaturated, N,N'-[[(2-hydroxyethyl)imino]di-2,1-ethanediyl]bis-, ethoxylated (1-2.5 mol)
947-995-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered), N-[(dimethylamino)propyl]
940-123-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-C18 (even numbered)
931-695-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (unsaturated)
931-801-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18, branched and linear
942-773-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
939-272-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-[2-[2-(C17-unsatd. alkyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]ethyl]
944-076-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-hydroxyethyl
947-890-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-10 (even numbered), N-[3-(dimethylamino)propyl]
941-482-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-10 (even-numbered), N-hydroxyethyl
938-458-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl, N-[3-(dimethylamino)propyl]
701-052-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)
931-329-6 - Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)
931-330-1 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even-numbered), C18unsatd, N-[3-(dimethylamino)propyl]
944-209-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 even numbered, N-[3-(dimethylamino)propyl]
930-947-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, fatty acids C18 unsat, reaction products with diethylenetriamine
947-911-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amine fluoride C8
460-180-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMINE KETAL
430-670-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amines, bis(hydrogenated rape oilalkyl)methyl, N-oxides
440-250-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amines, C10-C14-tert-alkyl
701-175-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-16 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
938-774-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-16 alkyl dimethyl, reaction products with ethyl chloroacetate, 2-(2-aminoethylamino)ethanol and 2-propenoic acid
947-965-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-18-(even numbered) and C18-(unsaturated) alkyl
701-068-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C14-16 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides
938-679-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated) alkyl, O,O-di-Bu phosphorothioates
947-129-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, di-C12-C14-alkylmethyl
943-504-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, N-C12–14 (even numbered)-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid and diethylenetriamine, N-C12–14 (even numbered)-alkyl derivs.
947-917-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, N-C12–C14(even numbered)-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid
941-419-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
AMINO ACID F REAGENT
439-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amino functional alkoxysilanes
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amino functional alkoxysilanes
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMINO SUCCINIC ACID DERIVATIVE
442-100-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
AMINOPYRROLAMIDE
431-550-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ammonium (di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonate)
947-119-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium (xylenes and 4-ethylbenzene)sulfonates
943-024-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ammonium (η-6-2-(2-(1,2-dicarboxylatoethylamino)ethylamino)butane-1,4-dioato(4-))iron(3+) monohydrate
435-210-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ammonium 2,2,3 trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-trifluormethoxypropoxy), propionate
480-310-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ammonium 2-cocoyloxyethanesulfonate
441-050-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ammonium 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonate
421-680-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ammonium 6H-dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinin-6-olate 6-oxide
700-893-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium 7-(2,6-dimethyl-8-(2,2-dimethylbutyryloxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-1-naphthyl)-3,5-dihydroxyheptanoate
404-520-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ammonium bis[4-[(5-chloro-2-hydroxy-phenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]ferrate (1-)
403-590-1 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium bis[4-[(5-chloro-2-hydroxy-phenyl)azo]-3-hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]ferrate (1-)
403-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ammonium C12-14 (even numbered) alkyl sulphates
931-558-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium dinitroazanide
453-090-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium salts of mono- and bis[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl and/or poly (substituted alkene)] phosphate
700-403-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium sulfate suspension
920-762-6 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphophallus campanulatus dry purified extract
480-460-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous condensation products of orthophosphoric acid and sodium carbonate (3-6 : 1)
947-754-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous hydrothermal synthesis product of water, calcium oxide and quartz
946-073-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous Mesoporous Magnesium Carbonate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amphoteric Fluorinated Surfactant
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2