Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 20 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Black KK 80805
419-670-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Black KK 80805
419-670-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLACK THERMAL INK-JET DYE
424-790-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLACK WATER SOLUBLE DYE
421-410-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blau DYEN 1722
473-110-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blend of Magneli suboxides of titanium
416-390-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Blend of Magneli suboxides of titanium
416-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU PERGASCRIPT BD 551
400-610-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF 232
401-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF 239
404-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF 241
403-630-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF TZ 3926
415-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF VOH 72
410-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blocked-thiol substituted S-3-(triethoxysilyl)propane, reaction products with alkyl-1,3-alkanediol and other substituted 3-triethoxysilylpropane
485-270-1 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLUE E195
420-700-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blue MGi 1037
438-610-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blue MOP 6314
440-780-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BLUE UL 1071
440-200-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMI-4
438-130-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMMPB
476-480-4 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS 205786-01
429-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS 276160-01
434-090-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS 435736-01
467-320-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS-183981-01
419-340-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BNTCP
437-390-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BONTRON E-89
438-850-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BONTRON X-11
433-380-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BOPTA
426-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Borate cobalt(2+) C3/C8/C10 carboxylates salts
939-267-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Borated lecithin
414-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Boron doped barium europium strontium silicate, orthorombic
943-065-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
boron nitride (cubic)
701-307-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
boron nitride (hexagonal)
701-292-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bos taurus, milk, pasteurized, homogenized, skimmed, fermented, spray-dried
947-990-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bottom residues resulting from dimethylformamide regenaration and separation of piperylene and benzene in the synthesis of isoprene from dehyrdogenation of isopentane
700-785-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of dimethyldioxane and the synthesis of isoprene from dimethyldioxane and trimethylcarbinol
700-775-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of isoprene and isoamylene by dehydrogenation of isopentane
700-774-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of propene by propane dehydrogenation
701-004-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of propylene oxide and styrene from epoxidation of propylene with ethylbenzene hydroperoxide
700-801-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
BP26
434-100-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BPF
416-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
branched, octyl 3-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate
427-030-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
branched-nonyl 3,5,5 trimethylhexanoate
701-133-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
BRD303
427-290-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Brightener 0503E
476-900-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Brightener 0503E
476-900-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 19440
420-690-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 47825
416-220-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 48727
437-980-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 49653
431-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 55540-A
416-580-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 610 10 A
418-540-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BROMHYDRATE DE RIDANE
413-270-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Brown DK 1558
461-480-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRUGGOLITE® FF6
432-070-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
BRUN CROMOPHTAL RBN
403-170-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BSC-524
429-190-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BSC495 COMPLEXED AMINE
426-100-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BTBAS
433-870-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BTRT
416-870-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bubet
457-470-9 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BUCA
415-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BUTAMINE HCl
453-190-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Butanedioic acid, 1-[2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl] ester
478-130-6 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, 2(or 3)-sulfo-, 4-[2-[(1-oxododecyl)amino]ethyl] ester, sodium salt
939-648-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, 2(or3)-sulfo-, 4-[2-[(1-oxo(C12-C18(even numbered) and C18 unsaturated)alkyl)amino]ethyl]esters, disodium salts
939-637-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-,C12-13-branched alkyl esters
947-004-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, sulfo-, 4-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, disodium salts
939-638-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, sulfo-, 4-C16-18 (even numbered)-alkyl esters, disodium salts
944-848-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanoic acid, 4-amino-4-oxo-2(or 3)-sulfo-,N-(C16-C18 (even numbered), C18 unsaturated alkyl)), disodium salts
939-691-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanol Sammelprodukt 33.
918-257-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
BXDA
427-250-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
By-product, produced by polymerisation of of 8,9,10-trinorborn-2-ene and Ethen
925-406-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
BYK36434
443-790-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C 1559
401-080-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C 1812
406-320-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C-1639
401-490-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C-1658
402-350-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C-1744
416-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C-1809
408-130-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C-1862
410-750-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C-867
422-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C-C1
481-970-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C-Dion
439-740-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C-M5
481-870-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C.I. Acid Yellow 246
400-910-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C.I. Acid Yellow 246
400-910-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. BLUE 15
405-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. DIRECT BLUE 273
400-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. DIRECT BLUE 307
414-190-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. DIRECT BROWN 241
400-760-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. DIRECT RED 262
406-170-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. DISPERSE YELLOW 244
403-190-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. REACTIVE BLACK 47
403-940-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. REACTIVE BLUE 215
400-850-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. REACTIVE BLUE 227
411-350-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. REACTIVE BLUE 243
406-290-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. REACTIVE RED 136; REAKTIV ROT 136; ROUGE REACTIF 136
404-120-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C.I. REACTIVE RED 221; KAYACELON REACT RED CN-3B
404-280-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C10-13-alkyl(branched, unsaturated)-succinic acid-4-(3-methyl-butyl)-ester
947-827-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-13-sec-alkylbenzenesulfonic acid, compd. with 1,1'-iminobis(2-propanol)
945-884-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-14-alkyl-1-(ethenyloxy)-
944-816-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-C16-(linear and branched)-alkyl esters of salicylic acid
950-068-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C11-12-(branched)-alkylammonium 1-amino-9,10-dioxo-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)amino]anthracene-2-sulfonate
700-958-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-14 (even numbered) alkyl glycosides, oligomeric and C12-14 (even numbered) alkyl glycosides, oligomeric, carboxymethyl ethers, sodium salts
701-129-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-14 Alkyl ethoxylate methyloxirane
948-091-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-14-tert-alkyl ammonium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-anthracen-2-sulfonate
414-110-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-14-tert-alkyl ammonium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)-anthracen-2-sulfonate
414-110-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C12-14-tert-alkylammonium diphenyl phosphorothioate dinonyl sulfide (or disulfide)
400-930-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C12-16 alkyl, glycerol ether
922-520-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-16-(even numbered)-alkyl-dimethylammonium lactate
700-421-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C12-18-(even numbered, C18 unsaturated)-alkylamines acetates
946-260-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C14-16 (even numbered) and C16 (branched) saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons
700-762-0 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C14-17 alkanes, sec-mono- and disulfonic acids, phenyl esters
701-257-8 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C14-18 alpha-olefin epoxide, reaction products with boric acid
939-580-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C16-(branched), C20-(branched) and C24-(branched)-alkanes
700-992-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C16-18 (evennumbered), C18 unsaturated alkylamine ethoxylated
947-515-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C18 unsaturated fatty acids, reaction products with 1-aminopropan-2-ol, maleic anhydride and sodium bisulfite
947-655-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C18-C22 alcohols (even numbered), reaction products with maleic anhydride and Sodium bisulfite
939-404-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C18unsatd. fatty acids reaction products with N-(2-hydroxy)propylamine
943-345-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C20-C22 (even numbered, linear and branched) and C24 (branched) alkenes.
700-497-0 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
C20-C24 ALKENES, BRANCHED AND LINEAR
430-680-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C24-C30 ALKENES, BRANCHED AND LINEAR
430-430-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C26-28 (even numbered) α-alkenes
934-268-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C6TF
420-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C8-10 alkyl dimethyl hydroxyethyl ammoniumchloride (chain < C8: <3%, chain = C8: 15%-70%, chain = C10: 30%-85%, chain > C10: <3%)
417-360-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
C8-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) sarcosinates, 2-hydroxypropylammonium salt
943-406-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
C8-18 alkylampho(di)propionates
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C8-22, distn. residues, sulphosuccinate
939-486-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
CA 2079 A
419-950-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CA-PIMELAT
438-380-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
cadmium sulfoselenide
701-229-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
cadmium zinc sulphide yellow
701-227-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcination products of BaCO3, SrCO3, MgO, Al2O3, Eu2O3 and MnCO3
947-028-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium 2,2,bis[(5-tetrapropylene-2-hydroxy)phenyl]ethanoate
421-670-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Calcium 4-chloro-2-(5-hydroxy-3-methyl-1-(3-sulfonatophenyl)pyrazol-4-ylazo)-5-methylbenzenesulfonate
403-530-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium 4-chloro-2-(5-hydroxy-3-methyl-1-(3-sulfonatophenyl)pyrazol-4-ylazo)-5-methylbenzenesulfonate
403-530-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium 4-chloro-2-(5-hydroxy-3-methyl-1-(3-sulfonatophenyl)pyrazol-4-ylazo)-5-methylbenzenesulfonate
403-530-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Calcium 4-chloro-2-(5-hydroxy-3-methyl-1-(3-sulfonatophenyl)pyrazol-4-ylazo)-5-methylbenzenesulfonate
403-530-4 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(4-{[(2S,4R)-1-(biphenyl-4-yl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxopentan-2-yl]amino}-4-oxobutanoate)
935-847-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
calcium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)
939-717-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium bis(mono-, di-, tri-dodecyl naphthalene sulphonate)
943-845-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium di(4-alkyl(C20-C24)(linear or branched)-methylbenzenesulfonate
437-690-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Calcium dihydroxide precipitated with carbon dioxide during sugar juice purification
932-124-4 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium dimethyloctadecylbenzenesulfonate
402-040-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Calcium fluoride hydroxide phosphate (5 : 0.6-0.8 : 0.2-0.4 : 3)
944-884-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium hydrosilicate, reaction product of natural quartz sand and technical lime by a hydrothermal and tribochemical process
946-103-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium magnesium strontium carbonate hydroxide phosphate (4.3-4.7 : 0.1-0.3: 0.2-0.5 : 0.3-0.5 : 0.2-0.6 : 3)
944-886-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium Manganese Titanium oxide
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime
701-311-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime
701-311-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium salt of alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium salts of fatty acids
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium sebacate
944-732-7 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CALCIUM TRIFLUOROMETHANESULFONATE
415-540-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Calcium zinc salts of oligomers of rosin
920-105-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
CARBACYSTIN
435-920-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CARBAMATED DIOL
470-100-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Carbamic acid ester
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbamic acid, [(1S,2R)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
467-070-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbamic acid, [(1S,2R)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester
467-070-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
carbohydrates from malted barley
949-975-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carboxylic acids, C5-9, triesters with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
941-924-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
CARTASOL GEEL K-3GL CONC.
401-780-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CARTASOL TUERKIS K-ZBL BASE
401-250-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CARTEOLOLO GLICIDETERE
439-180-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Carvacrol-rich essential oil obtained from the leaves of Origanum spp., Labiatae, by distillation
947-697-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Caryophyllene, Reaction product with Acetic anhydride and acetic acid
925-425-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Castor Oil, reaction product with Soybean Oil
919-697-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
CAT
414-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CATALYST 313B
419-220-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CATALYST SG1
456-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CBBI
439-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CBDA
423-050-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CBPC
434-340-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CDU-5-F
442-770-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Cell Free Harpin Extract of Harpinαβ produced by fermentation
948-012-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cement, purification of copper electrolyte
922-642-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
CEP-075(K252A)
444-180-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CEPH D.DCHA SALT
437-060-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ceraphyl 55
458-930-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
CERAPHYL SAQ
444-150-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CERIUM AND IRON OXIDE ISOSTEARATE.
442-240-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Cerium oxide isostearate
419-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Cerium terbium magnesium undecaaluminum nonadecaoxide (hexagonal) ((Ce, Tb)MgAl11O19) and aluminium oxide (Al2O3) from calcination of Al2O3, CeO2, MgO and Tb4O7
701-300-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesium potassium fluoroaluminate
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cesiumaluminiumfluoride - Complex
434-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CETEC 2252
443-990-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CETEC 2253
444-210-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Cetyl Acetate and Stearyl Acetate and Oleyl Acetate and Acetylated Lanolin Alcohol
947-986-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
CF-51
401-350-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CGC-1 CATALYST
414-010-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CGCI 1930
419-020-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CGI 277
440-800-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CGL 411 ISO
412-860-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CGL 479
444-090-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CGX ANUCA 0386
456-830-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
CGX ANUCA 0386
456-830-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
CGX AO 827
426-640-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2