Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4,4'-oxydiphthalic anhydride
412-830-4 1823-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-trimethylenedipiperidine
240-941-6 16898-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione
615-712-2 720-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononyl methacrylate
812-877-4 1228350-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4-bis(methoxymethyl)biphenyl
700-008-0 3753-18-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4-Dimethyl-2-undecyl-2-oxazoline
686-853-5 46921-17-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4-dimethyloxazolidine
257-048-2 51200-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4-Methylenediphenylene-bis(dimethylurea)
423-370-9 10097-09-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4’-isopropylidenediphenol, reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, mono, di and triesters with acrylic acid
948-054-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dichloro-2-nitroaniline
229-657-3 6641-64-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dihydro-2-undecyl-1H-imidazole-1-ethanol
205-271-0 136-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dihydro-5-oxo-4-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
233-418-9 10149-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,6-bis(octylthiomethyl)-o-cresol
402-860-6 110553-27-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,6-dimethyl-2-(1-phenylethyl)-3,6-dihydro-2H-pyran
948-409-1 1945993-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,7-dichloroquinoline
201-714-7 86-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,8-dimethyl-4,9-decadienal
275-174-6 71077-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(1-oxo-2-propenyl)-morpholine
418-140-1 5117-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2,5,6,6-tetramethylcyclohex-2-enyl)but-3-en-2-one
201-219-6 79-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-butenylidene)-3,5,5-trimethylcyclohex-2-en-1-one
236-187-2 13215-88-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-naphthyl)-1,3-thiazol-2-amine
606-740-6 21331-43-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-phenylpropan-2-yl)phenyl 3-diazo-4-oxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
694-898-7 23121-00-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-2-chloro-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate
942-705-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-Butenyl)-4''-ethyl-2'-fluor-1,1':4',1''-terphenyl
619-966-5 825633-86-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid
201-901-3 89-36-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-aminophenoxy)-N-methylpyridine-2-carboxamide
608-211-5 284462-37-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(5-Ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
921-114-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)-benzoic acid (4-cyanophenyl ester)
425-120-4 83847-14-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoic acid (4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl ester)
425-880-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(benzoylamino)-6-[[5-[[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]methyl]-1-sulpho-2-naphthyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid, lithium sodium salt
280-426-3 83400-11-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(butoxymethyl)-2-methoxyphenol
444-010-7 82654-98-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(cyclohex-1-en-1-yl)-3-methylbutan-1-ol
806-826-5 1359994-45-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(Difluoro-(3,4,5-trifluoro-phenoxy)-methyl)-3,5-difluoro-benzaldehyde
942-738-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(hydroxymethyl)-4-methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one
235-920-3 13047-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(isopropyl)cyclohexyl propionate
264-165-2 63449-95-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(p-chlorophenyl)piperidin-4-ol
254-479-8 39512-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine
207-803-7 495-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(phenylazo)benzene-1,3-diamine acetate
279-116-0 79234-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(piperidin-4-yl)morpholine
627-580-3 53617-35-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(tricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ylidene)butyraldehyde
250-078-7 30168-23-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(1E,3S)-3,7-dimethyl-3-vinylocta-1,6-dien-1-yl]phenol
685-515-4 10309-37-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propoxy]quinoline-3-carbonitrile
700-455-1 380843-75-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(2,4-dimethylphenyl)azo]-2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
229-043-5 6407-78-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(2,5-dichlorophenyl)azo]-3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide
229-104-6 6410-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]butane-1-thiol
811-734-3 36097-07-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(3-aminobenzoyl)amino]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
274-493-8 70239-77-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(3-hydroxypropyl)amino]-3-nitrophenol
406-305-9 92952-81-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-heteromonocycle-2-yl)amino]-N-[2-(4,5,6,7-tetrachloro-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)quinolin-8-yl]benzenesulfonamide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4,6-dihydroxypyrimidin-2-yl)amino]benzonitrile
609-425-1 374067-80-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine monohydrochloride
221-831-7 3248-91-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2