Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Acid D,L-aspart
210-513-3 617-45-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-malic acid
210-514-9 617-48-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl itaconate
210-519-6 617-52-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylglutaric acid
210-521-7 617-62-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylsilane
210-535-3 617-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Furfurylamine
210-536-9 617-89-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylpropan-2-ol
210-539-5 617-94-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminotoluene-4-sulphonic acid
210-540-0 618-03-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DL-α-methylbenzylamine
210-545-8 618-36-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-dichloronitrobenzene
210-557-3 618-62-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-hydroxyisophthalic acid
210-565-7 618-83-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxyisophthalic acid
210-565-7 618-83-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitroisophthalic acid
210-568-3 618-88-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitroisophthalic acid
210-568-3 618-88-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrophenol
210-578-8 619-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid
210-580-9 619-14-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrobenzonitrile
210-587-7 619-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 4-bromobenzoate
210-596-6 619-42-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-cyanobenzoic acid
210-606-9 619-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-formylbenzoic acid
210-607-4 619-66-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydrazinobenzoic acid
210-609-5 619-67-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzamide
210-613-7 619-80-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-ethoxybenzoic acid
210-616-3 619-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propane-1,2,3-triyl trisheptanoate
210-647-2 620-67-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl sulphoxide
210-668-7 621-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-tolyl isocyanate
210-676-0 621-29-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-tolyl isocyanate
210-676-0 621-29-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetamidoanilinium chloride
210-682-3 621-35-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-p-anisaldehyde
210-694-9 621-59-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-1,1-diethoxyethane
210-695-4 621-62-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1',1''-[methylidynetris(oxy)]trispropane
210-704-1 621-76-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-ethylenedianiline
210-716-7 621-95-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-[ethane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzene
210-723-5 622-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2-phenylethane
210-725-6 622-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzylidene(methyl)amine
210-728-2 622-29-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-morpholinoethanol
210-734-5 622-40-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanol
210-734-5 622-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-tolyl isocyanate
210-743-4 622-58-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-chlorophenetole
210-757-0 622-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylstyrene
210-762-8 622-97-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromobenzonitrile
210-764-9 623-00-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzonitrile
210-765-4 623-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybenzyl alcohol
210-768-0 623-05-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzyl alcohol
210-768-0 623-05-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroanisole
210-772-2 623-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α'-dichloro-p-xylene
210-782-7 623-25-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalonitrile
210-783-2 623-26-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Terephthalaldehyde
210-784-8 623-27-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalaldehyde
210-784-8 623-27-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl glycinate hydrochloride
210-787-4 623-33-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpent-2-enal
210-789-5 623-36-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl crotonate
210-793-7 623-43-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl propiolate
210-795-8 623-47-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butenoic anhydride
210-807-1 623-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-1,2-diyl diacetate
210-817-6 623-84-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethane-1,2-diyl palmitate
210-826-5 624-03-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl valerate
210-838-0 624-24-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dibromopyridine
210-839-6 624-28-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-iodotoluene
210-841-7 624-31-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl maleate
210-848-5 624-48-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl maleate
210-848-5 624-48-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentyl propionate
210-852-7 624-54-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloropropyne
210-856-9 624-65-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-iodoethanol
210-861-6 624-76-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl(methyl)amine
210-862-1 624-78-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl methyl sulphide
210-868-4 624-89-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl disulphide
210-871-0 624-92-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl disulphide
210-871-0 624-92-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropionyl chloride
210-890-4 625-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methoxyacetic acid
210-894-6 625-45-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-dimethyl-1H-pyrrole
210-913-8 625-84-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-dibromopyridine
210-926-9 626-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Di-sec-butylamine
210-937-9 626-23-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptanoic anhydride
210-940-5 626-27-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dichloroaniline
210-948-9 626-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichloroaniline
210-948-9 626-43-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromopyridine
210-952-0 626-55-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylpiperidine
210-954-1 626-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridin-4-ol
210-958-3 626-64-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylpiperidine
210-959-9 626-67-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloropropan-1-ol
210-992-9 627-30-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene distearate
211-014-3 627-83-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl oleate
211-016-4 627-89-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl hydrogen adipate
211-019-0 627-91-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl adipate
211-020-6 627-93-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridinium chloride
211-027-4 628-13-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl methyl sulphide
211-034-2 628-29-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oxydiethylene di(acetate)
211-049-4 628-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hept-1-yne
211-051-5 628-71-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butyl ethyl ether
211-055-7 628-81-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene dinitrate
211-063-0 628-96-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl palmitate
211-064-6 628-97-7 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,6-dibromohexane
211-067-2 629-03-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromoheptane
211-068-8 629-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oct-1-yne
211-069-3 629-05-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexane-1,6-diol
211-074-0 629-11-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene diformate
211-077-7 629-15-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Suberonitrile
211-089-2 629-40-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecane
211-093-4 629-50-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecane
211-096-0 629-59-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentadecane
211-098-1 629-62-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecyl acetate
211-103-7 629-70-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadec-1-ene
211-105-8 629-73-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadec-1-ene
211-105-8 629-73-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadec-1-ene
211-105-8 629-73-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-heptadecane
211-108-4 629-78-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyl ether
211-112-6 629-82-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Icosan-1-ol
211-119-4 629-96-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Docosane
211-121-5 629-97-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon monoxide
211-128-3 630-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pivalonitrile
211-133-0 630-18-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenytoin sodium
211-148-2 630-93-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-ethyl-5-phenylhydantoin
211-150-3 631-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(2-hydroxyethyl)ammonium hydroxide
211-158-7 631-41-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium acetate
211-162-9 631-61-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabromophthalic anhydride
211-185-4 632-79-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(4-(4-aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride
211-189-6 632-99-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[4-(diethylamino)benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium hydrogen sulphate
211-190-1 633-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonate
211-199-0 633-96-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phendimetrazine
211-204-6 634-03-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-trichloroaniline
211-219-8 634-93-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trichloroaniline
211-219-8 634-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,4-tetrahydroquinoline
211-237-6 635-46-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylsuccinic acid
211-238-1 635-51-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,5-trichloroaniline
211-254-9 636-30-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,5-trichloroaniline
211-254-9 636-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium bromide
211-263-8 636-70-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium tristearate
211-279-5 637-12-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenyl propionate
211-282-1 637-27-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
211-284-2 637-39-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3-bromopropyl)benzene
211-294-7 637-59-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethoxy-2-methylpropane
211-309-7 637-92-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4-chloroacetoacetate
211-317-0 638-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valeryl chloride
211-330-1 638-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese di(acetate)
211-334-3 638-38-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentyl chloroformate
211-336-4 638-41-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentyl formate
211-340-6 638-49-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Manganese oxalate
211-367-3 640-67-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
D-valine
211-368-9 640-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
11-β,17-α-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
211-375-7 641-77-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthracene-9-carbaldehyde
211-383-0 642-31-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cloxacillin sodium
211-390-9 642-78-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalaldehyde
211-402-2 643-79-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(phenyl)phosphine
211-425-8 644-97-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(1-methylethyl)phenyl]ethan-1-one
211-433-1 645-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)pyrocatechol hydrobromide
211-436-8 645-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-histidine monohydrochloride
211-438-9 645-35-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionyl chloride
211-443-6 645-45-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhex-2-enal
211-448-3 645-62-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,9,10-trimethylundeca-3,5,9-trien-2-one
211-450-4 645-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dioxolane
211-463-5 646-06-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylvaleric acid
211-464-0 646-07-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nonamethylenediamine
211-470-3 646-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Decamethylenediamine
211-471-9 646-25-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctan-1-ol
211-477-1 647-42-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TCA
211-479-2 650-51-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Theophyllin-7-ylacetic acid
211-490-2 652-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theophyllin-7-ylacetic acid
211-490-2 652-37-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
211-492-3 652-67-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-α,α,α-trifluorotoluene-2,4-disulphonamide
211-506-8 654-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lysine hydrochloride
211-519-9 657-27-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium toluene-4-sulphonate
211-522-5 657-84-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
N-glycyl-L-tyrosine
211-525-1 658-79-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid, compound with 4,4'-[hexane-1,6-diylbis(oxy)]bis[benzenecarboxamidine] (2:1)
211-533-5 659-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylbutyl isovalerate
211-536-1 659-70-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethylammonium chloride
211-541-9 660-68-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Docosan-1-ol
211-546-6 661-19-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
211-550-8 661-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amantadine hydrochloride
211-560-2 665-66-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylimidazole
211-581-7 670-96-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
D-phenylalanine
211-603-5 673-06-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxysalicylaldehyde
211-604-0 673-22-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
But-3-en-3-olide
211-617-1 674-82-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloromethyl(3,3,3-trifluoropropyl)silane
211-623-4 675-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylmagnesium chloride
211-629-7 676-58-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylmagnesium chloride
211-629-7 676-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylphosphonous dichloride
211-631-8 676-83-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3,3-trifluoropropene
211-637-0 677-21-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylmagnesium chloride
211-638-6 677-22-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodopropane
211-643-3 677-69-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethyl orthosilicate
211-656-4 681-84-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrapropyl orthosilicate
211-659-0 682-01-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(allyloxymethyl)butan-1-ol
211-661-1 682-09-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-allyloxymethyl-2-ethylpropanediol
211-662-7 682-11-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(carboxylatomethyl)dodecyldimethylammonium
211-669-5 683-10-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin dichloride
211-670-0 683-18-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin dichloride
211-670-0 683-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium propan-2-olate
211-673-7 683-60-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,2,3,4,4-hexafluorobuta-1,3-diene
211-681-0 685-63-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl fluoromalonate
211-684-7 685-88-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-pentyl 2-ethylperoxyhexanoate
211-687-3 686-31-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl (S)-2-hydroxypropionate
211-694-1 687-47-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri-n-butyltin hydride 211-704-4 688-73-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyl borate
211-706-5 688-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl methacrylate
211-708-6 688-84-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one
211-711-2 689-67-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one
211-711-2 689-67-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylpent-1-ene
211-720-1 691-37-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1