Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 11 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-anilinoethanol
204-588-1 122-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethanol
204-589-7 122-99-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-morpholinopropylamine
204-590-2 123-00-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-morpholinopropylamine
204-590-2 123-00-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cetylpyridinium chloride
204-593-9 123-03-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chloromethyl)heptane
204-594-4 123-04-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanal
204-596-5 123-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethylphenol
204-598-6 123-07-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzaldehyde
204-599-1 123-08-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzaldehyde
204-599-1 123-08-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisaldehyde
204-602-6 123-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleraldehyde
204-605-2 123-15-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,8-trimethylnonan-4-ol
204-606-8 123-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Heptan-4-one
204-608-9 123-19-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-dioxo-4,4'-dioxydibutyric acid
204-611-5 123-23-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl succinate
204-612-0 123-25-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)
204-613-6 123-26-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Didodecyl 3,3'-thiodipropionate
204-614-1 123-28-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminophenol
204-616-2 123-30-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminophenol
204-616-2 123-30-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminophenol
204-616-2 123-30-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroquinone
204-617-8 123-31-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroquinone
204-617-8 123-31-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroquinone
204-617-8 123-31-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(allyloxy)propane-1,2-diol
204-620-4 123-34-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene
204-622-5 123-35-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Propionaldehyde
204-623-0 123-38-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methylformamide
204-624-6 123-39-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylformamide
204-624-6 123-39-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylformamide
204-624-6 123-39-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Choline hydroxide
204-625-1 123-41-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one
204-626-7 123-42-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphoacetic acid
204-627-2 123-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylbutan-1-ol
204-633-5 123-51-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pentane-2,4-dione
204-634-0 123-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentane-2,4-dione
204-634-0 123-54-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Succinimide
204-635-6 123-56-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Succinimide
204-635-6 123-56-8 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Propionic anhydride
204-638-2 123-62-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane
204-639-8 123-63-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl hexanoate
204-640-3 123-66-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl hexanoate
204-642-4 123-68-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyraldehyde
204-646-6 123-72-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrrolidine
204-648-7 123-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-oxovaleric acid
204-649-2 123-76-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
C,C'-azodi(formamide)
204-650-8 123-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene di(S-thioacetate)
204-653-4 123-81-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyl acetate
204-658-1 123-86-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dioxane
204-661-8 123-91-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl acetate
204-662-3 123-92-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiodi(acetic acid)
204-663-9 123-93-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octan-2-ol
204-667-0 123-96-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Azelaic acid
204-669-1 123-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diallylamine
204-671-2 124-02-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Adipic acid
204-673-3 124-04-9 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Octanoic acid
204-677-5 124-07-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylenediamine
204-679-6 124-09-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl myristate
204-680-1 124-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl myristate
204-680-1 124-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octanenitrile
204-682-2 124-12-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Octanal
204-683-8 124-13-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
204-685-9 124-17-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decane
204-686-4 124-18-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonanal
204-688-5 124-19-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecylamine
204-690-6 124-22-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearamide
204-693-2 124-26-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimantine
204-694-8 124-28-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecylamine
204-695-3 124-30-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylamine
204-697-4 124-40-3 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium methanolate
204-699-5 124-41-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium methanolate
204-699-5 124-41-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogen peroxide--urea
204-701-4 124-43-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanesulphonyl chloride
204-706-1 124-63-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methanesulphonyl chloride
204-706-1 124-63-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(methyl)(vinyl)silane
204-710-3 124-70-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
204-712-4 124-76-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-camphoric acid
204-715-0 124-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prednisone 21-acetate
204-726-0 125-10-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
204-727-6 125-12-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide
204-729-7 125-20-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Codeine hydrobromide
204-730-2 125-25-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dihydrocodeine
204-732-3 125-28-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pleuromulin
204-747-5 125-65-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pleuromulin
204-747-5 125-65-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-dimethylamino-2,2-diphenylvaleronitrile
204-755-9 125-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethylpropane-1,3-diol
204-781-0 126-30-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
204-783-1 126-33-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
204-785-2 126-39-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-1,2,3-triyl trinonan-1-oate
204-791-5 126-53-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl dinonan-1-oate
204-793-6 126-57-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
204-794-1 126-58-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisobutyl phosphate
204-798-3 126-71-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-bis(3-(2,3-epoxypropoxy)propyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
204-803-9 126-80-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
204-804-4 126-81-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate
204-807-0 126-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol
204-809-1 126-86-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol 204-811-2 126-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium etasulfate
204-812-8 126-92-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydrogen di(acetate)
204-814-9 126-96-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2-hydroxyethyl)ammonium mercaptoacetate
204-815-4 126-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylonitrile
204-817-5 126-98-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylonitrile
204-817-5 126-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobuta-1,3-diene
204-818-0 126-99-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetone oxime
204-820-1 127-06-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium acetate
204-822-2 127-08-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium acetate
204-823-8 127-09-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyruvic acid
204-824-3 127-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloroethylene
204-825-9 127-18-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylacetamide
204-826-4 127-19-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl abietate
204-832-7 127-25-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1,2-diisobutoxycarbonylethanesulphonate
204-839-5 127-39-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one
204-841-6 127-41-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Retinyl acetate
204-844-2 127-47-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
204-846-3 127-51-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium N-chlorobenzenesulphonamide
204-847-9 127-52-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl sulphone
204-853-1 127-63-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosylchloramide sodium
204-854-7 127-65-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate
204-857-3 127-68-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium hydrogen oxalate
204-873-0 127-95-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium trihydrogen dioxalate
204-874-6 127-96-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium dimethyldithiocarbamate
204-875-1 128-03-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dimethyldithiocarbamate
204-876-7 128-04-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dimethyldithiocarbamate
204-876-7 128-04-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium dimethyldithiocarbamate
204-876-7 128-04-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-bromosuccinimide
204-877-2 128-08-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-bromosuccinimide
204-877-2 128-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-chlorosuccinimide
204-878-8 128-09-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-di-tert-butyl-p-cresol
204-881-4 128-37-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6-di-tert-butylphenol
204-884-0 128-39-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-dinitrostilbene-2,2'-disulphonic acid
204-885-6 128-42-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide, sodium salt
204-886-1 128-44-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium 1,4-bis(2-ethylhexyl) bis(2-sulphosuccinate)
204-889-8 128-49-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16,17-dimethoxyviolanthrene-5,10-dione
204-896-6 128-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
16-nitroviolanthrene-5,10-dione
204-898-7 128-60-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Noscapine
204-899-2 128-62-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic dianhydride
204-905-3 128-69-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic dianhydride
204-905-3 128-69-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone
204-909-5 128-80-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrene
204-927-3 129-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Merbromin 204-933-6 129-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium, sodium salt
204-934-1 129-17-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,8-dianilinonaphthalene-1-sulphonic acid
204-970-8 129-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
204-972-9 129-96-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benz[cd]indol-2(1H)-one
204-973-4 130-00-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-aminonaphthalene-1-sulphonate
204-975-5 130-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-1-sulphonate
204-976-0 130-14-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-naphthoquinone
204-977-6 130-15-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-naphthoquinone
204-977-6 130-15-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cloxiquine
204-978-1 130-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminophenyl)-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid
204-979-7 130-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7,16-dichloro-6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
204-980-2 130-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
204-982-3 130-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Clioquinol
204-984-4 130-26-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dihydroxy-4,4'-methylenedi(2-naphthoic acid)
204-998-0 130-85-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Quinine
205-003-2 130-95-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
205-009-5 131-08-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phthalate
205-011-6 131-11-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phthalate
205-011-6 131-11-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diallyl phthalate
205-016-3 131-17-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diallyl phthalate
205-016-3 131-17-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminonaphthalene-1,5-disulphonic acid
205-020-5 131-27-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dioxybenzone
205-026-8 131-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone
205-027-3 131-54-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dihydroxybenzophenone
205-029-4 131-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxybenzone
205-031-5 131-57-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-(10,15,16,17-tetrahydro-5,10,15,17-tetraoxo-5H-dinaphtho[2,3-a:2',3'-i]carbazole-4,9-diyl)bis(benzamide)
205-044-6 131-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]iron
205-047-2 132-16-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-biphenylate
205-055-6 132-27-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
7-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid
205-066-6 132-57-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthylacetonitrile
205-078-1 132-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-benzamido-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
205-080-2 132-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenoxymethylpenicillin potassium
205-086-5 132-98-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Captan
205-087-0 133-06-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl butylmalonate
205-089-1 133-08-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl ethylmalonate
205-093-3 133-13-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(2,4-dichlorobenzoyl) peroxide
205-094-9 133-14-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichloro-3,5-xylenol
205-109-9 133-53-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate
205-117-2 133-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzenesulphonic acid
205-119-3 133-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-diiodosalicylic acid
205-124-0 133-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diiodosalicylic acid
205-124-0 133-91-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium ascorbate
205-126-1 134-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzoic acid
205-130-3 134-11-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl anthranilate
205-132-4 134-20-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl anthranilate
205-132-4 134-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate
205-137-1 134-31-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1