Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethynylcyclohexanol
201-100-9 78-27-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,5-dimethyl-1-vinylhex-4-enyl isobutyrate
201-108-2 78-35-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl ethylphosphonate
201-111-9 78-38-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctylphosphine oxide
201-121-3 78-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5,5-trimethylcyclohex-2-enone
201-126-0 78-59-1 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Diethoxy(dimethyl)silane
201-127-6 78-62-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide
201-128-1 78-63-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-dimethyl-2,2'-azodipropiononitrile
201-132-3 78-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-ol
201-133-9 78-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Linalool 201-134-4 78-70-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline hydrogen carbonate
201-137-0 78-73-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-2-methylpropane
201-141-2 78-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Isoprene
201-143-3 78-79-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutylamine
201-145-4 78-81-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyronitrile
201-147-5 78-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyraldehyde
201-149-6 78-84-2 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylaldehyde
201-150-1 78-85-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butenone
201-160-6 78-94-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetone
201-161-1 78-95-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-aminopropan-2-ol
201-162-7 78-96-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Lactonitrile
201-163-2 78-97-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyruvaldehyde
201-164-8 78-98-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,2-trichloroethane
201-166-9 79-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propionyl chloride
201-170-0 79-03-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2