Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction products of: glutamic acid and N-(C12-14-alkyl)propylenediamine
403-950-8 164907-72-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: poly(vinyl acetate), partially hydrolyzed, with (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-dimethylthiazoliummethyl sulfate
406-460-2 125139-08-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: thionyl chloride, 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol and C12-14-tert-alkylamine
404-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: trimethylhexamethylene diamine (a mixture of 2,2,4-trimethyl-1,6-hexanediamine and 2,4,4-trimethyl-1,6-hexanediamine, EINECS listed), Epoxide 8 (mono[(C10-C16-alkyloxy)methyl]oxirane derivatives) and p-toluene-sulfonic acid
410-880-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Blue 9605
439-670-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE BLUE FC 53534
412-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE GREEN FC 54200
412-710-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Red 9707
440-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Red FC 40965
403-280-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE RED FC 49791
410-870-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE SCARLET 9909
436-910-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Yellow 504
402-330-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE YELLOW AE 3800
414-300-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Yellow F00-0155
439-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAFREE ND-1096 POLYMER
438-830-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV GRÜN F-65 157 FW
403-540-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV ROT 2330
440-980-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F02-0037
445-800-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F03-0736
460-140-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-BLAU F 66 991 FW
411-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-GELB F-67294
413-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-63 774 FW
412-630-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-66 719 FW
405-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Orange DYPR 934
433-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ORANGE F-66 166 FW
413-250-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ROT F 67 637 FW
412-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Scharlach F 97-0319
431-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404
411-050-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404/I
411-060-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAP
433-990-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RECORDING DYE TYPE F
424-720-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED CLA 322
417-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 127
440-190-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 61
439-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RN 1946
434-740-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RWa 4681 (notification presscake)
461-090-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED SA
420-330-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RESINE DRP
428-680-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Retinyl linoleate
426-960-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL CORN YELLOW
432-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL FLAME
433-810-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL PALATINATE PURPLE
431-470-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL PLUM RED
431-740-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL RUBY
434-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL SUNFLOWER
432-050-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REZOLYN
447-770-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RI 9410
401-020-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RIBATRIACETYL
423-450-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RM1
429-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RM96
419-320-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2