Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-N3-[3-(C18, C18 unsat) alkylamino]propyl]-, N-(carboxymethyl) derivs., sodium salts
947-979-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, allyl ether
293-883-9 91648-24-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, C5-9 carboxylates
288-342-9 85711-80-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2-methyl-, reaction products with ethenyltrimethoxysilane
700-957-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Undecadien-5-yne
417-840-2 166432-52-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide acetate (1:1)
700-606-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,4-trimethyl-2,3-diazabicyclo[3.2.2]non-2-ene 2,3-dioxide
251-833-3 34122-40-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-077-3 115-27-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6-tetrahydro-1,2-dimethylpyrimidine
224-262-2 4271-96-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,5,8-Napthalenetetracarboxylic acid, 1,4-monoanhydride
619-817-4 52671-72-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,5,8-tetrakis(4-butylphenylamino)anthracene-9,10-dione
445-710-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,8-tetrakis(4-butylphenylamino)anthracene-9,10-dione
445-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,5-oxadiazepane
616-123-3 746595-79-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,6,10-Dodecatetraen-3-ol,3,7,11-trimethyl-,(4E,6E)-
611-799-6 59121-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclodecane-N,N',N'',N'''-tetraacetic acid calciumchloride
927-740-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane
608-365-3 294-90-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane disulfate
412-080-8 112193-77-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane Tetrahydrochloride
600-097-5 10045-25-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
449-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
449-410-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetrakis(p-toluensulfonyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
414-030-0 52667-88-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7-triazocyclononane-1,4,7-triium sulfate
700-907-8 220493-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7-trioxacyclotridecane-8,13-dione
229-554-3 6607-34-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Androstadiene-3,17-dione, 2-Naphthol-Complex
600-487-5 103799-56-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-anhydro-2,5-dideoxy-2-(methoxycarbonyl)-1-thiopent-3-ulose
619-801-7 66319-07-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs.
273-227-8 68953-84-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diisononyl ester
700-453-0 59802-05-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, manuf. of, by-products from
A complex residuum from the distillation of products from the manufacture of dimethyl terephthalate by air oxidation and esterification of p-xylene. It consists of polyphenyl polyesters.
273-521-6 68988-22-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt
800-181-3 371756-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[2-(4-amino-2,5-dimethylphenyl)diazenyl]-
611-841-3 59487-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
609-276-2 3663-80-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Bis((4'-(4-acryloyloxybutoxy)phenyl)carbonyloxy)benzene
454-650-9 132694-65-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
266-304-2 66300-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinone
421-470-7 99788-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butane
219-371-7 2425-79-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2