Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
tert-butyl 3,5,5-trimethylperoxyhexanoate
236-050-7 13122-18-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl}-2-[4-(pyridin-2-yl)benzyl]hydrazinecarboxylate
606-396-7 198904-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate
617-776-7 85909-08-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 2-hydroxyisobutyrate
252-952-3 36293-63-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 2-ethylperoxyhexanoate
221-110-7 3006-82-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 2-bromopropanoate
675-664-3 39149-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl 2-[4-(2-pyridinyl) phenylmethyl] hydrazine carboxylate
429-080-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tert-butyl 2-[4-(2-pyridinyl) phenylmethyl] hydrazine carboxylate
429-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl 2-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]hydrazinecarboxylate
606-022-2 184177-88-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 1H-pyrrol-1-ylcarbamate
810-523-3 937046-95-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 1H-pyrrol-1-ylcarbamate
810-523-3 937046-95-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate
412-880-7 35000-38-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (S)-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate
626-262-1 35150-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-{2-[(1R,3S,4S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-1H-benzimidazol-5-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate ethanedioate (1:1)
941-126-4 1499193-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate
939-899-8 1441670-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (5S,6R,7R)-3-bromomethyl-5,8-dioxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
407-620-4 33610-13-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (4R)-cis-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
425-780-3 125971-94-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4R)-cis-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
425-780-3 125971-94-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (4-bromo-2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-525-4 937047-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4-bromo-2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-525-4 937047-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3S,6S)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-6-chloro-6-((3aS,4S,6S,7aR)-3a,5,5-trimethylhexahydro-4,6-methanobenzo[d][1,3,2]dioxaborol-2-yl)hexanoate
811-363-7 1681053-96-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3S,5S)-3-isopropyl-5-((2S,4S)-tetrahydro-4-isopropyl-5-oxo-furan-2-yl)-2-oxo-pyrrolidine-carboxylate
472-680-0 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
609-144-4 355806-00-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-3-oxopropyl)carbamate
813-660-7 143885-59-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S,4S)-2-[4-(2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-9-yl)-1H-imidazol-2-yl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
807-100-0 1378391-45-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-{4-[(6S)-10-{2-[(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl}-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-yl]-1H-imidazol-2-yl}pyrrolidine-1-carboxylate
813-165-6 1369595-05-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-carbamoyl-2,3-dihydropyrrole-1-carboxylate
615-204-0 709031-38-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-[4-(4'-{2-[(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl}biphenyl-4-yl)-1H-imidazol-2-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
941-432-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-(4-bromo-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
813-157-2 1007882-59-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
945-962-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-524-9 937046-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-524-9 937046-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
609-213-9 361440-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (1R,3S,4S)-3-(5-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
800-428-5 1256387-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl ((7R,9R)-9-{2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-6,10-dioxasprio[4.5]dec-7yl)acetate
920-205-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl ((1S)-2-hydroxy-1-methylethyl)carbamate
807-439-4 79069-13-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TERT-AMYL OXALATE
437-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-)
938-781-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TERRESTRAL
429-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Terpineol
232-268-1 8000-41-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terphenyl, hydrogenated
262-967-7 61788-32-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terphenyl
247-477-3 26140-60-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, α-pinene fraction, oligomers
500-245-8 70750-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpenes and Terpenoids, sinpine
272-842-9 68917-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene hydrocarbon alcohols, terpene processing by-products
945-149-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene Dimers
948-032-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene and terpenoids, sunflower (Helianthus annuus) oil
457-800-1 666723-01-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2