Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Bis(2-ethylhexyl) azelate
203-091-7 103-24-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl cinnamate
203-093-8 103-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isobutyrate
203-095-9 103-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diphenylethane
203-096-4 103-29-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Di(morpholin-4-yl) disulphide
203-103-0 103-34-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl cinnamate
203-104-6 103-36-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyrate
203-105-1 103-37-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isovalerate
203-106-7 103-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl cinnamate
203-109-3 103-41-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl acetate
203-113-5 103-45-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(cyclohexylamino)ethanesulphonic acid
203-115-6 103-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl isobutyrate
203-116-1 103-48-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibenzyl ether
203-118-2 103-50-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl ether
203-118-2 103-50-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenethyl butyrate
203-119-8 103-52-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl cinnamate
203-120-3 103-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl acetate
203-121-9 103-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl propionate
203-124-5 103-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethyl isobutyrate
203-127-1 103-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl butyrate
203-128-7 103-61-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-2-phenylethane
203-130-8 103-63-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-bromostyrene
203-131-3 103-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl(methyl)amine
203-133-4 103-67-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-ethylaniline
203-135-5 103-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl isocyanate
203-137-6 103-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl isocyanate
203-137-6 103-71-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl isothiocyanate
203-138-1 103-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenetole
203-139-7 103-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-pyridyl)ethanol
203-140-2 103-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethanol
203-142-3 103-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethanol
203-142-3 103-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetone
203-144-4 103-79-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetyl chloride
203-146-5 103-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetic acid
203-148-6 103-82-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenylacetic acid
203-148-6 103-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyldimethylamine
203-149-1 103-83-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Paracetamol
203-157-5 103-90-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Paracetamol
203-157-5 103-90-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde
203-161-7 103-95-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetic acid
203-166-4 104-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenylacetic acid
203-168-5 104-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenyl isocyanate
203-176-9 104-12-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenyl isocyanate
203-176-9 104-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonic acid
203-180-0 104-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(3-chloropropyl)-4-methylpiperazine
203-181-6 104-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,4-trimethylpiperazine-1-ethylamine
203-183-7 104-19-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1