Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tris(2-methylphenyl)phosphine
228-193-9 6163-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
213-934-0 1067-53-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methyl sulphate
249-655-6 29463-06-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts of tall-oil fatty acids
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
211-284-2 637-39-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium acetate
238-874-2 14806-72-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium 7-{4-[4-(2-cyanoamino-4-hydroxy-6-oxidopyrimidin-5-ylazo)benzamido]-2-ethoxy-phenylazo}naphthalene-1,3-disulfonate
421-440-3 778583-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium 7-{4-[4-(2-cyanoamino-4-hydroxy-6-oxidopyrimidin-5-ylazo)benzamido]-2-ethoxy-phenylazo}naphthalene-1,3-disulfonate
421-440-3 778583-04-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tris(2-hydroxyethyl)ammonium 6-(3,5,5-trimethylhexanamido)hexanoate
701-138-0 242482-67-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
212-660-9 839-90-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) orthoborate
219-581-9 2467-13-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
222-020-0 3319-31-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) 2-(acetyloxy)propane-1,2,3-tricarboxylate
205-617-0 144-15-0 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate 237-158-7 13674-84-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate 237-158-7 13674-84-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)ammonium 3-acetoacetamido-4-methoxybenzenesulfonate
403-760-5 68030-79-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tris(2-(2-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)orthoborate
924-843-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite
250-709-6 31570-04-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(1-phenylethyl)phenol
247-155-2 25640-71-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(1,3-dihydroxyprop-2-yl) borate
700-066-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropylammonium dihydrogenphosphate
433-700-3 35687-90-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tripropylamine
203-047-7 102-69-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropan-2-ylsilyl 2-methylprop-2-enoate
700-182-8 134652-60-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium/trisodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-(N-methyl)amino)phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-150-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium/trisodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-(N-methyl)amino)phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-150-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tripotassium trihydrogen phosphate dihydrate
700-282-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium propylsilanetriolate
299-135-8 93857-00-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium orthophosphate
231-907-1 7778-53-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
241-543-5 17572-97-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium hexacyanoferrate
237-323-3 13746-66-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium hexacyanocobaltate
237-742-1 13963-58-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium citrate
212-755-5 866-84-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium [5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
304-149-5 94246-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripiperazine dicitrate
205-622-8 144-29-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylsulfoniumperfluoro-1-butanesufonate
478-340-8 144317-44-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triphenylsulfonium triflate
432-340-4 66003-78-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triphenylsulfonium nonafluorobutanesulfonate
477-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylmethanol
200-988-5 76-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylmethanethiol
223-020-3 3695-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1