Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction Products of (3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane and Propyltriethoxysilane with water
945-145-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsat, reaction products with triethylenetetramin, tetraethylenepentamine and pentaethylenehexamine
945-133-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-phenylaminoanthracene-2-sulphonate and 1-amino-9,10-dioxo-4-(phenylamino)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid
945-131-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
n-methylnaphtylmethylamine acetate
945-128-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of m-tolylidene diisocyanate and cyclohexylamine and cyclohex-1,2-ylenediamine and (Z)-octadec-9-enylamine
945-075-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diesters of alcohols, C7-9-iso-, C8-rich, 2-ethylhexyl and nonanedioic acid
945-069-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(4-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-2-amine and N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]naphthalen-1-amine
945-065-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-methyl-1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and rel-(1R)-4-methyl-1-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and rel-(1R)-4-methyl-1-[(1S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
945-049-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
rel-(3aR,7aR)-1,1,2,3,3-pentamethyloctahydro-4Hinden-4-one
945-048-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hydroxyethyl-DETA, DETA and dihydroxyethyl-DETA
945-047-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
alumina doped with cobalt
945-045-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-methylprop-2-enal
945-034-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
di-tert-butyl 2,2'-(((((2R,5R)-1-(3,5-difluoro-4-(4-(4-fluorophenyl)piperidin-1-yl)phenyl)pyrrolidine-2,5-diyl)bis(2-amino-5-fluoro-4,1-phenylene))bis(azanediyl))bis(carbonyl))(2S,2'S)-bis(pyrrolidine-1-carboxylate)
945-018-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,2,3,3,4,4-octafluoro-1,4-diiodobutane and 1,6-diiodoperfluorohexane
945-003-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxy-, tris(C12-13-branched-alkyl)ester
944-989-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2-(cyclopent-1-en-1-yl)-3-oxobutanoate and ethyl 2-cyclopentylidene-3-oxobutanoate
944-982-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-dimethyldodecanamide and N,N-dimethyltetradecanamide
944-968-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of butane-1,3-diyl diacrylate and 1,3 butanediol diacrylate adduct with 1,3 butanediol monoacrylate
944-962-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrogen chloride (1:1) monohydrate
944-956-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of diethyl (E)-2-methylbut-2-enedioate and diethyl (Z)-2-methylbut-2-enedioate
944-953-9 73326-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-Gluconic acid, δ-lactone, reaction products with propanolamine
944-951-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1H-tetrazole hydrochloride (1:1)
944-938-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-1,4-Benzodiazepine-3-carboxylic acid, 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-, ethyl ester methansul...
944-920-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of butyl palmitate and butyl oleate and butyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate and 482-680-2
944-892-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with tetraethylenepentamine
944-891-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of levomepromazine and (3R-trans)-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
944-887-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium magnesium strontium carbonate hydroxide phosphate (4.3-4.7 : 0.1-0.3: 0.2-0.5 : 0.3-0.5 : 0.2-0.6 : 3)
944-886-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium fluoride hydroxide phosphate (5 : 0.6-0.8 : 0.2-0.4 : 3)
944-884-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Ethyl L-arginine dihydrochloride and Sodium chloride
944-882-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Bis[2-(1,1,2-trifluoro-2-heptafluoropropyloxy-ethylsulfany)-ethoxycarbonyl]-ethanesulfonate sodium salt
944-870-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amaryllidaceae, Allium Cepa L. (fresh bulb), Rutaceae, Citrus Limon (L.) Burm. F. (fresh pulp), extract, sodium chloride
944-860-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
944-856-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal and (3S)-3-[(1R)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]butanal
944-855-6 199445-85-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, sulfo-, 4-C16-18 (even numbered)-alkyl esters, disodium salts
944-848-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diglycerol and fatty acid C16 C18 and C16-C18 unsaturated and 12-hydroxistearic acid
944-826-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of stearic acid and diglycerol
944-825-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(+)-trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
944-817-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C10-14-alkyl-1-(ethenyloxy)-
944-816-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product aqueous Phosphoric Acid, 1-Methoxypropan-2-ol and 4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin
944-815-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
citric acid, esters with dodecan-1-ol
944-802-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-ethoxy-3,3,5-trimethylcyclohex-1-ene and 1-ethoxy-3,5,5-trimethylcyclohex-1-ene
944-788-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-hydroxypropane-1-sulfonic acid and 3,3'-oxydipropane-1-sulfonic acid
944-787-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fructose-1,6-Diphosphate, raw: Glucose anaerobically fermented by Saccharomyces cerevisiae, concentrated, phosphorylated
944-754-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-methyl-1-oxaspiro[5.5]undec-3-ene and 4-methyl-1-oxaspiro[5.5]undec-4-ene and 4-methylidene-1-oxaspiro[5.5]undecane
944-753-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium sebacate
944-732-7 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of MDI (202-966-0), Octadecylamine (204-695-3) and magnesium hydroxide (215-170-3)
944-730-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of copper oxide and magnesium oxide and silicon dioxide and calcium oxide
944-726-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 2,4-diaminobenzensulfonic acid and 2,3-dibromopropanoyl chloride, diazotised, subsequently coupled with 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, reacted with reaction products of 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine and N-ethylaniline, sodium salts
944-723-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4-{4-[acetyl(methyl)amino]-2-sulfonatoanilino}-1-amino-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate and disodium sulfate and sodium chloride
944-710-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1,5-diaminoanthracene-9,10-dione and 1,8-diaminoanthracene-9,10-dione with bromine
944-699-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2