Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97550 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylhydrazine
202-873-5 100-63-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanone oxime
202-874-0 100-64-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisole
202-876-1 100-66-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl phenyl sulphide
202-878-2 100-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridine-2-carbonitrile
202-880-3 100-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylpyridine
202-881-9 100-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-ethylmorpholine
202-885-0 100-74-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
202-888-7 100-79-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxybenzaldehyde
202-892-9 100-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltrimethylammonium hydroxide
202-895-5 100-85-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltrimethylammonium hydroxide
202-895-5 100-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1-phenylpropan-2-ol
202-896-0 100-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-cyclohexylsulphamic acid
202-898-1 100-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-anilinotoluene-4-sulphonanilide
202-902-1 100-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyldimethylammonium chloride
202-903-7 100-94-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methenamine
202-905-8 100-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisobutylaluminium
202-906-3 100-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol
202-912-6 101-07-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid
202-916-8 101-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-methylenebis[2-chloroaniline]
202-918-9 101-14-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenyl-m-anisidine
202-921-5 101-16-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-anilinophenol
202-923-6 101-18-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triclocarban
202-924-1 101-20-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3-propanetriyl tris[(R)-12-(acetoxy)oleate]
202-935-1 101-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine
202-936-7 101-37-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl phenylacetate
202-940-9 101-41-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl phenylacetate
202-940-9 101-41-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl phenylacetate
202-940-9 101-41-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fenuron
202-941-4 101-42-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyl methacrylate
202-943-5 101-43-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dimethoxy-2-phenylethane
202-945-6 101-48-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-aminoazobenzene-3,4'-disulphonic acid
202-947-7 101-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(p-aminophenyl)azo]salicylic acid
202-948-2 101-51-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(4-aminophenyl)aniline
202-951-9 101-54-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(p-nitrophenylthio)aniline
202-957-1 101-59-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenyl (methylenedi-4,1-phenylene)-dicarbamate
202-963-4 101-65-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 202-966-0 101-68-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 202-966-0 101-68-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
202-969-7 101-72-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenedianiline
202-974-4 101-77-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-oxydianiline 202-977-0 101-80-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylmethane
202-978-6 101-81-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexylamine
202-980-7 101-83-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl ether
202-981-2 101-84-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl ether
202-981-2 101-84-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
202-987-5 101-90-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
202-992-2 101-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl phenylacetate
202-993-8 101-97-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl phenylacetate
202-993-8 101-97-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(benzylmethylamino)ethanol
202-994-3 101-98-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetoacetanilide
202-996-4 102-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diphenylguanidine
203-002-1 102-06-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylurea
203-003-7 102-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenyl-2-thiourea
203-004-2 102-08-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl carbonate
203-005-8 102-09-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl phenylacetate
203-007-9 102-13-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl phenylacetate
203-008-4 102-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl phenylacetate
203-012-6 102-19-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl phenylacetate
203-013-1 102-20-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl phenylacetate
203-013-1 102-20-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl phenylacetate
203-014-7 102-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-ethyl-m-toluidine
203-019-4 102-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-aminoacetanilide
203-021-5 102-28-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bisethanol
203-028-3 102-40-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethoxypropane
203-037-2 102-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ferrocene
203-039-3 102-54-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dimethoxyaniline
203-040-9 102-56-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol
203-041-4 102-60-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropylamine
203-047-7 102-69-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triallylamine
203-048-2 102-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol
203-049-8 102-71-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triacetin
203-051-9 102-76-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(morpholinothio)benzothiazole
203-052-4 102-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-butyliminodiethanol
203-055-0 102-79-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dibutylaminoethanol
203-057-1 102-81-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyl phosphite
203-061-3 102-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexylamine
203-062-9 102-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridodecylamine
203-063-4 102-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylbutan-2-ol
203-074-4 103-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl acetate
203-079-1 103-09-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl acrylate
203-080-7 103-11-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) adipate
203-090-1 103-23-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) azelate
203-091-7 103-24-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl cinnamate
203-093-8 103-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isobutyrate
203-095-9 103-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diphenylethane
203-096-4 103-29-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Di(morpholin-4-yl) disulphide
203-103-0 103-34-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl cinnamate
203-104-6 103-36-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyrate
203-105-1 103-37-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl isovalerate
203-106-7 103-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl cinnamate
203-109-3 103-41-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl acetate
203-113-5 103-45-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(cyclohexylamino)ethanesulphonic acid
203-115-6 103-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl isobutyrate
203-116-1 103-48-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibenzylamine
203-117-7 103-49-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibenzyl ether
203-118-2 103-50-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzyl ether
203-118-2 103-50-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenethyl butyrate
203-119-8 103-52-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl cinnamate
203-120-3 103-53-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl acetate
203-121-9 103-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl propionate
203-124-5 103-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethyl isobutyrate
203-127-1 103-60-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl butyrate
203-128-7 103-61-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-2-phenylethane
203-130-8 103-63-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-bromostyrene
203-131-3 103-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl(methyl)amine
203-133-4 103-67-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-ethylaniline
203-135-5 103-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl isocyanate
203-137-6 103-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl isocyanate
203-137-6 103-71-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl isothiocyanate
203-138-1 103-72-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenetole
203-139-7 103-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-pyridyl)ethanol
203-140-2 103-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethanol
203-142-3 103-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-piperazin-1-ylethanol
203-142-3 103-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetone
203-144-4 103-79-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetyl chloride
203-146-5 103-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylacetic acid
203-148-6 103-82-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenylacetic acid
203-148-6 103-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyldimethylamine
203-149-1 103-83-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Paracetamol
203-157-5 103-90-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Paracetamol
203-157-5 103-90-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde
203-161-7 103-95-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetic acid
203-166-4 104-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenylacetic acid
203-168-5 104-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenyl isocyanate
203-176-9 104-12-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenyl isocyanate
203-176-9 104-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonic acid
203-180-0 104-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(3-chloropropyl)-4-methylpiperazine
203-181-6 104-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,4-trimethylpiperazine-1-ethylamine
203-183-7 104-19-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-methoxybenzyl acetate
203-185-8 104-21-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorphenesin
203-192-6 104-29-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-propylanisole
203-203-4 104-45-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-phenylene diisocyanate
203-207-6 104-49-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-4-olide
203-208-1 104-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(3-chloropropyl)benzene
203-210-2 104-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinnamyl alcohol
203-212-3 104-54-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl alcohol
203-212-3 104-54-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinnamaldehyde
203-213-9 104-55-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamaldehyde
203-213-9 104-55-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl formate
203-214-4 104-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonan-4-olide
203-219-1 104-61-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylaminoethanol
203-221-2 104-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinnamyl formate
203-223-3 104-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diphenoxyethane
203-224-9 104-66-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-4-olide
203-225-4 104-67-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-phenoxyethoxy)ethanol
203-227-5 104-68-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecylpyridinium chloride
203-232-2 104-74-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexylamine
203-233-8 104-75-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminopropyldiethylamine
203-236-4 104-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,4-dichlorotoluene
203-242-7 104-83-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluonitrile
203-244-8 104-85-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-tolualdehyde
203-246-9 104-87-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzaldehyde
203-247-4 104-88-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzaldehyde
203-247-4 104-88-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-ethyl-2-methylpyridine
203-250-0 104-90-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-nitrosophenol
203-251-6 104-91-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromoanisole
203-252-1 104-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-bromoanisole
203-252-1 104-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-anisidine
203-254-2 104-94-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-anisidine
203-254-2 104-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-bromophenyl methyl sulphide
203-255-8 104-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-cyclopentylpropionyl chloride
203-257-9 104-97-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diethylbenzene
203-265-2 105-05-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-divinylbenzene
203-266-8 105-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohex-1,4-ylenedimethanol
203-268-9 105-08-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-benzoquinone dioxime
203-271-5 105-11-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxybenzyl alcohol
203-273-6 105-13-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(diethylamino)ethyl methacrylate
203-275-7 105-16-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1