Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one
211-711-2 689-67-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylpent-1-ene
211-720-1 691-37-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methylpent-1-ene
211-720-1 691-37-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl undec-10-enoate
211-734-8 692-86-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butylmagnesium chloride
211-739-5 693-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine)
211-743-7 693-13-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxydiethylene dinitrate
211-745-8 693-21-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanedioic acid
211-746-3 693-23-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(carboxylatomethyl)hexadecyldimethylammonium
211-748-4 693-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctadecyl 3,3'-thiodipropionate
211-750-5 693-36-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
12-aminododecanoic acid
211-754-7 693-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohex-1,2-ylenediamine
211-776-7 694-83-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexan-4-olide
211-778-8 695-06-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylcyclohexane
211-779-3 695-12-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-2-pyridylamine
211-780-9 695-34-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-nitroimidazole
211-790-3 696-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropylcyclohexane
211-792-4 696-29-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-m-toluidine
211-795-0 696-44-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
211-797-1 696-59-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(benzylamine)trifluoroboron
211-802-7 696-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,5-trimethylphenol
211-806-9 697-82-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
211-814-2 698-29-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitro-2-furaldehyde
211-816-3 698-63-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one
211-820-5 698-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexylurea
211-822-6 698-90-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',6'-dihydroxyacetophenone
211-833-6 699-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3,5-trimethylhydroquinone
211-838-3 700-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro-p-tolylsilane
211-854-0 701-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-cyclohexylpropionic acid
211-861-9 701-97-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
211-870-8 702-79-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Decan-5-olide
211-889-1 705-86-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Decan-4-olide
211-892-8 706-14-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthobenzoate
211-897-5 707-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-1-naphthaldehyde
211-902-0 708-06-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Etilefrine
211-910-4 709-55-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-hexyltetrahydro-2H-pyran-2-one
211-915-1 710-04-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyl phenyl ketone
211-923-5 712-50-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dodecan-5-olide
211-932-4 713-95-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
D-(-)threo-2-amino-1-(p-nitrophenyl)propane-1,3-diol
211-938-7 716-61-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3,5-triisopropylbenzene
211-941-3 717-74-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3,5-triisopropylbenzene
211-941-3 717-74-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzophenone
211-949-7 719-59-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzophenone
211-949-7 719-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl diphenylphosphinite
211-951-8 719-80-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthracene-9-carboxylic acid
211-964-9 723-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tolperisone
211-976-4 728-88-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4,6-tri-tert-butylphenol
211-989-5 732-26-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Estr-4-ene-3,17-dione
211-995-8 734-32-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-fluoro-2-methylamino-5-nitrobenzophenone
211-998-4 735-06-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p,p'-dinitrobibenzyl
212-001-5 736-30-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimipramine
212-008-3 739-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-β-ethyl-α-phenylphenethyl alcohol
212-023-5 748-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[3-methyl-5-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4-pentadienyl]triphenylphosphonium sulphate
212-028-2 751-83-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyltin dichloride
212-039-2 753-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethylamine
212-041-3 753-90-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylvinylsilane
212-042-9 754-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl methylphosphonate
212-052-3 756-79-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl methylphosphonate
212-052-3 756-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
O,O-dimethyl hydrogen dithiophosphate
212-053-9 756-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl [(dimethoxyphosphinothioyl)thio]acetate
212-058-6 757-86-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl 2-methyloxosuccinate
212-071-7 759-65-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
EPTC
212-073-8 759-94-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichlorobut-1-ene
212-079-0 760-23-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexanoyl chloride
212-081-1 760-67-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylic anhydride
212-084-8 760-93-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloropropyl(diethyl)amine
212-089-5 761-21-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dibutylformamide
212-090-0 761-65-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dibutylformamide
212-090-0 761-65-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl phosphonate
212-091-6 762-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl phosphonate
212-091-6 762-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bisdecanoyl peroxide
212-092-1 762-12-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctanoyl peroxide
212-094-2 762-16-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,9-dimethyl-4,8-decadienal
212-096-3 762-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl butynedioate
212-098-4 762-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Allyltrimethylsilane
212-104-5 762-72-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylbut-3-en-1-ol
212-110-8 763-32-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylbut-3-en-1-ol
212-110-8 763-32-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 3-ethoxypropionate
212-112-9 763-69-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(vinyloxy)propane
212-123-9 764-47-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene
212-133-3 764-99-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(vinyloxy)dodecane
212-141-7 765-14-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Cyclopropylamine
212-142-2 765-30-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopropylamine
212-142-2 765-30-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopropyl methyl ketone
212-146-4 765-43-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylcyclopentane-1,3-dione
212-153-2 765-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanecarbonitrile
212-157-4 766-05-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-ethylpiperidine
212-161-6 766-09-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chlorobenzonitrile
212-172-6 766-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybenzonitrile
212-175-2 767-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorodimethylphenylsilane
212-193-0 768-33-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidine
212-199-3 768-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromotricyclo[3.3.1.13,7]decane
212-200-7 768-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amantadine
212-201-2 768-94-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vinyl benzoate
212-214-3 769-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-tert-butylaniline
212-215-9 769-92-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-α-(aminomethyl)-p-hydroxybenzylic alcohol hydrochloride
212-216-4 770-05-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
DL-α-(aminomethyl)-p-hydroxybenzylic alcohol hydrochloride
212-216-4 770-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenyl phosphorodichloridate
212-220-6 770-12-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenoxypropan-2-ol
212-222-7 770-35-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentafluorophenol
212-235-8 771-61-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopropyl 4-fluorophenyl ketone
212-247-3 772-31-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)ethan-1-one
212-266-7 774-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromo(diphenyl)methane
212-279-8 776-74-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
212-298-1 778-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
212-301-6 779-89-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethoxy(phenyl)silane
212-305-8 780-69-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
212-316-8 784-38-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-diaminobenzanilide
212-321-5 785-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Clofedano
212-340-9 791-35-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl N-benzyl-N-(3-methoxy-3-oxopropyl)-β-alaninate
212-343-5 793-19-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
212-344-0 793-24-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[2-(diethylamino)ethoxy]benzophenone
212-348-2 796-77-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropylenediamine
212-374-4 811-93-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Norflurane
212-377-0 811-97-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl dihydrogen phosphate
212-379-1 812-00-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2-(1-methylpropyl)propane-1,3-diol
212-387-5 813-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bismuth citrate
212-390-1 813-93-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricalcium dicitrate
212-391-7 813-94-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phosphorochloridate
212-396-4 814-49-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acryloyl chloride
212-399-0 814-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium dilactate
212-406-7 814-80-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt oxalate
212-409-3 814-89-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin(II) oxalate
212-414-0 814-94-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium oxalate
212-415-6 814-95-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethyl-2-oxobutyric acid
212-418-2 815-17-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 2-ethylhexanoate
212-429-2 816-19-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyltin oxide
212-449-1 818-08-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl acrylate
212-454-9 818-61-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl acrylate
212-454-9 818-61-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium β-glycerophosphate
212-464-3 819-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(E)-1,4-dibromobut-2-ene
212-472-7 821-06-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetradecanedioic acid
212-476-9 821-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hex-5-en-1-ol
212-477-4 821-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
212-479-5 821-48-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nonan-2-one
212-480-0 821-55-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate
212-485-8 822-06-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate
212-485-8 822-06-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylimidazole
212-497-3 822-36-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxyl-2-pyridone
212-506-0 822-89-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylcyclopentane-1,3-dione
212-512-3 823-36-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylenediamine
212-513-9 823-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenylphosphonic dichloride
212-534-3 824-72-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium toluene-4-sulphinate
212-538-5 824-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium toluene-4-sulphinate
212-538-5 824-79-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopentylidenecyclopentan-2-one
212-542-7 825-25-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-decahydro-2-naphthol
212-545-3 825-51-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-hydroxybenzenesulphonate
212-550-0 825-90-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone
212-554-2 826-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenylisobutyric acid
212-556-3 826-55-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,6-tetrahydro-3,6-methanophthalic anhydride
212-557-9 826-62-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-ol
212-562-6 826-81-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-ol
212-562-6 826-81-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexylbenzene
212-572-0 827-52-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricyclo(3.3.1.1'3,7)decane-1-carboxylic acid
212-584-6 828-51-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenylphosphine
212-591-4 829-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrophenyl acetate
212-593-5 830-03-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-methoxycinnamic acid
212-594-0 830-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclododecanone
212-595-6 830-13-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclododecanone
212-595-6 830-13-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-5-nitrosalicylic acid
212-602-2 831-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-amino-4,6-dinitrophenoxide
212-603-8 831-52-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium benzene-1,3-disulphonate
212-606-4 831-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-phenoxyphenol
212-611-1 831-82-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-phenoxyphenol
212-611-1 831-82-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium 6-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
212-631-0 833-66-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1-pyrrolidinyl)propiophenone hydrochloride
212-633-1 833-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ametryn
212-634-7 834-12-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphazoline
212-641-5 835-31-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-methylenedi-o-toluidine
212-658-8 838-88-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
212-660-9 839-90-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl naphthalene-2,6-dicarboxylate
212-661-4 840-65-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-benzhydrylpiperazine
212-667-7 841-77-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylazo-2-naphthol
212-668-2 842-07-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7-hydroxynaphthalene-1,3-disulphonate
212-674-5 842-19-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Boldenone
212-686-0 846-48-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(3,4-dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthylidene)ethyl]-2-ethylcyclopentane-1,3-dione
212-705-2 850-92-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-N,N,β-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propylamine
212-706-8 851-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3β-hydroxyandrost-5-en-17-one acetate
212-714-1 853-23-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2,7-disulphonate
212-718-3 853-67-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl (2S-trans)-6,8-dideoxy-6-[[(1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-yl)carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride
212-726-7 859-18-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate
212-728-8 860-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium methanolate
212-736-1 865-33-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lithium methanolate
212-737-7 865-34-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium tert-butanolate
212-740-3 865-47-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium tert-butanolate
212-740-3 865-47-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2H)chloroform
212-742-4 865-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricobalt dicitrate
212-751-3 866-81-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tripotassium citrate
212-755-5 866-84-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphonoacetate
212-757-6 867-13-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphonoacetate
212-757-6 867-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium (S)-lactate
212-762-3 867-56-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1