Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3,7-dimethyloct-6-en-3-ol
242-359-8 18479-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-enenitrile
257-288-8 51566-62-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-enyl isobutyrate
202-616-7 97-89-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-1,3,6-triene
237-641-2 13877-91-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL DIMETHYLCARBAMATE
466-280-5 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
225-918-0 5146-66-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienyl acetate
240-458-0 16409-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-1-ol
203-374-5 106-21-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-ol
201-133-9 78-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctan-3-yl acetate
244-033-0 20780-48-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctanal
227-810-9 5988-91-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctane-1,7-diol
203-517-1 107-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(1,1-dimethyl-2-hydroxy ethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5,5]undecane
485-230-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,4-di-tert-butylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
247-952-5 26741-53-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane; bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
421-920-2 154862-43-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-dibenzyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane 3,9-dioxide
243-869-3 20544-37-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-dicyclohex-3-enyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
229-542-8 6600-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-dimethyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane 3,9-dioxide
221-088-9 3001-98-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((3,4-dicyanophenyl)sulfonyl)-N-(2-hydroxypropyl)propane-1-sulfonamide
611-431-4 569316-81-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((4-((4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-2-sulphophenyl)azo)-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)azo)-4,5-dihydroxy-naphthalene-2,7-disulphonic acid, mixed sodium/potassium salt
458-890-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((5-(3-(Dodecanoyloxy)-2,2-dimethylpropylideneamino)-1,3,3-trimethylcyclohexyl)methylimino)-2,2-dimethylpropyl dodecanoate
700-071-4 932742-30-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((bis(diisopropylamino)phosphanyl)oxy)propanenitrile
600-337-9 102691-36-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine
939-485-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine acetate (1:1)
939-448-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-((R)-amino-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-9-yl)propanoic acid
923-144-4 1182722-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1-(4-amino-3-methyl-5-sulphonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulphonatophenyl)methylene)cyclohexa-1,4-dienesulphonic acid
221-816-5 3244-88-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethoxy)-3,7-dimethylocta-1,6-diene
255-138-6 40910-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1H-benzimidazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-benzopyrone
248-451-4 27425-55-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride
257-840-8 52314-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate
424-310-4 178452-66-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)ETHYL)-7,8-DIMETHOXY-1H-BENZO[d]AZEPIN-2-ONE
617-898-0 866462-52-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethylimino)-2,2-dimethylpropyl dodecanoate
700-067-2 931419-77-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)propanenitrile
609-105-1 35249-62-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)(1H,3H)quinazoline-2,4-dione
225-795-3 5081-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
255-207-0 41078-70-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-CHLOROETHYL)-9-HYDROXY-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE HYDROCHLORIDE (1:1)
617-648-0 849727-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-dodecenyl)succinic anhydride
243-296-9 19780-11-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-1H,3H-quinazoline-2,4-dione
214-897-3 1207-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate
298-995-1 93841-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)propan-1-aminium bromide
700-655-9 857288-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoic acid
600-896-9 109089-77-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-{4-[(Z)-(2,4-DIFLUOROPHENYL)(HYDROXYIMINO)METHYL]PIPERIDIN-1-YL}ETHYL)-2-METHYL-6,7,8,9-TETRAHYDRO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
603-689-1 132961-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-{4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl}vinyl)benzonitrile
419-060-8 79026-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)pentane-2,4-dione
807-059-9 945558-97-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanenitrile
610-465-7 49621-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N-octadecylpropanamide
700-596-9 14442-94-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal
811-285-3 1637294-12-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-isobutylcyclohexyl)propanal
940-042-5 1254940-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde
242-016-2 18127-01-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol
222-294-1 3407-42-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(5-chlorobenzoxazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-benzopyrone
252-722-2 35773-43-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)-2,2-dimethylpropanenitrile
814-345-7 2003244-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(allyloxy)propane-1,2-diol
204-620-4 123-34-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(amidinothio)propionic acid
226-430-0 5398-29-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(aminosulphonyl)-4-chlorobenzoyl chloride
274-288-3 70049-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(benzothiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-carbonitrile
274-668-9 70546-25-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(biphenyl-4-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
700-341-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(C6-16, (even numbered) and C16 unsaturated alkyl)-4-(C7-17 (odd numbered) and C17 unsaturated alkylidene)-oxetan-2-one
700-132-5 863782-35-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chlorodimethylsilyl)propyl methacrylate
246-377-7 24636-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chloromethyl)heptane
204-594-4 123-04-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(cyclohexyloxy)propane-1,2-diol
805-622-3 10305-41-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(D-gluconoylamino)propyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
257-440-3 51812-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dichloroacetyl)-5-(2-furyl)-2,2-dimethyloxazolidine, 2,2-dichloro-1-[5-(2-furyl)-2,2-dimethyl-oxazolidin-3-yl]ethanone
434-800-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethoxymethylsilyl)propylamine
221-660-8 3179-76-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-imino-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-885-3 52372-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-oxo-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-884-8 52372-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylboranyl)pyridine
627-082-6 89878-14-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid
434-070-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dimethoxymethylsilyl)propanethiol
250-426-8 31001-77-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dimethoxymethylsilyl)propyl methacrylate
238-518-6 14513-34-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dimethylamino)-N,N-dimethylpropionamide
241-304-5 17268-47-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hexyloxy)propane-1,2-diol
600-386-6 10305-38-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(isodecyloxy)propylammonium acetate
249-166-8 28701-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(methacryloylamino)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium 4-(C10-13-sec-alkyl)benzenesulfonate
688-159-8 1024699-81-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(methacryloylamino)-N,N-dimethylpropan-1-aminium 4-(C10-13-sec-alkyl)benzenesulfonate
688-489-2 1024700-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde
229-695-0 6658-48-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(p-cumenyl)propionaldehyde
231-885-3 7775-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(p-methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde
226-749-5 5462-06-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(triethoxysilyl)propanethiol
238-883-1 14814-09-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(triethoxysilyl)propyl methacrylate
244-239-0 21142-29-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propiononitrile
219-764-3 2526-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propyl (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
642-902-2 163802-53-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propyl isocyanate
239-415-9 15396-00-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(trimethoxysilyl)propylamine
237-511-5 13822-56-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(vinyloxy)propan-1-amine
633-172-6 66415-55-2 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-({6-[(2-cyanoethyl)amino]hexyl}amino)propanenitrile
700-129-9 2004-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate; N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea
432-520-2 232938-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]phenol
805-518-8 894079-42-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2,2-Dimethyl-1,2-azasilolidin-1-yl)(dimethyl)silyl]-1-propanamine
470-090-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2-acetamidoacetyl)amino]propanoic acid
816-146-0 1016788-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylbutanoate
700-255-4 31775-89-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(3-{[(3-acetoxy-2,2-dimethylpropylidene)amino]methyl}-3,5,5-trimethylcyclohexyl)imino]-2,2-dimethylpropyl acetate
805-722-7 1064082-81-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethylanilinium chloride
269-943-5 68391-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naphtyl)amino]-N,N,N-trimethylanilinium chloride
268-544-3 68123-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-aminobenzoyl)amino]propanoic acid
616-017-7 7377-08-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-2-methylpyrazolo[5,1-b]quinazolin-9(1H)-one
277-823-9 74336-59-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione
820-605-0 30881-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4R)-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]propanal
700-886-5 1378867-81-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(aminoiminomethyl)thio]propanesulphonic acid
244-520-8 21668-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3,3,3-trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
241-165-0 17096-07-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxan-3-yl)propoxy]propane-1,2-diol
807-413-2 70280-68-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(diethylcarbamoyl)pyridinium-1-yl]propane-1-sulfonate
807-112-6 1393708-17-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[2-(2-cyanoethoxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
274-407-9 70210-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
269-950-3 68391-42-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[3-(dimethylamino)propyl]amino]propiononitrile
274-159-1 69852-45-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[3-[[(2-cyanoethyl)amino]methyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl]amino]propiononitrile
300-496-1 93940-97-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[4-[(2,6-dibromo-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]propiononitrile
259-563-8 55281-26-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]propiononitrile
255-127-6 40880-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]propane-1,2-diol
289-296-2 87061-04-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(p-tolyl)amino]-1-anthryl]aminopropyl]trimethylammonium methyl sulphate
276-896-4 72828-93-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
250-654-8 31482-56-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[tris(acetoxy)silyl]propyl methacrylate
257-407-3 51772-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetamido-5-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
254-879-2 40306-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetoxymethylen-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
213-485-0 957-68-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione
208-293-9 520-45-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetylthiazolidine-4-carboxylic acid
225-713-6 5025-82-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-2-chlor-6-methylphenol
283-144-9 84540-50-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-546-7 96-93-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-662-8 98-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
202-667-5 98-42-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-N,N,N-trimethylanilinium trichlorozincate(1-)
812-526-5 53831-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-N,N-dimethylpropan-1-aminium 2-C10-13-alkyl benzenesulfonate
824-801-7 1093628-27-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-ol
239-717-0 15647-11-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
220-666-8 2855-13-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Aminooctan-4-ol
482-070-6 1001354-72-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropan-1-ol
205-864-4 156-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropyldiethylamine
203-236-4 104-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropyldimethylamine
203-680-9 109-55-7 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropylmethylamine
228-544-6 6291-84-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropyltriethoxysilane
213-048-4 919-30-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
226-558-7 5424-01-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromo-5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
821-180-4 1417421-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoanisole
219-264-5 2398-37-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoquinoline
226-237-1 5332-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-butoxypropylamine
240-566-8 16499-88-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-C12-14-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
931-324-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-C12-18-(even numbered)-alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide
939-581-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
445-590-4 202197-26-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11(6H)-one 5,5-dioxide
247-865-2 26638-53-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloroperbenzoic acid
213-322-3 937-14-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloropropyltrimethoxysilane
219-787-9 2530-87-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexene-1-methanol, α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-penten-1-yl)-
815-521-6 72691-24-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid
214-492-1 1135-40-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-cyclohexylaminopropylamine
222-001-7 3312-60-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulfonyl chloride
253-042-9 36451-09-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-dimethylaminopropan-1-ol
221-659-2 3179-63-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-dodecyl-1-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)pyrrolidine-2,5-dione
279-242-6 79720-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane
435-790-1 297730-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-1,1,5-trimethylcyclohexane
266-722-5 67583-77-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-(pentyloxy)dibenzo[b,d]furan
942-871-8 1799569-89-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
204-464-7 121-32-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one
619-264-9 972-46-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium 4-(C11-13-sec-alkyl benzenesulfonates)
940-820-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazolium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate (1:1)
680-002-1 145022-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-Imidazolium chloride (1:1)
613-739-4 65039-09-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl-1-methyl-1H-Imidazolium salt with N-cyanocyanamide (1:1)
609-330-5 370865-89-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethyloxetane-3-methanol
221-254-0 3047-32-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluor-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
620-455-4 524709-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluorphenylboric acid
476-720-8 768-35-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-1,1-dimethylbutyl 2-ethyl-2-methylheptaneperoxoate
413-910-1 95718-78-8 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate
214-222-2 1115-20-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-(3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-inden-1-one
241-753-7 17772-51-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropionaldehyde
242-393-3 18516-18-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone
204-271-8 118-71-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)naphthalene-2-carboxamide
229-313-2 6471-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methyl-4-nitrophenyl)azo]-N-(o-tolyl)naphthalene-2-carboxamide
229-102-5 6410-32-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
229-245-3 6448-95-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-N-(o-tolyl)-4-[(2,4,5-trichlorophenyl)azo]naphthalene-2-carboxamide
229-440-3 6535-46-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-p-anisaldehyde
210-694-9 621-59-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxypropiononitrile
203-704-8 109-78-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-icosyl-4-henicosylidene-2-oxetanone
401-210-9 83708-14-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate
259-627-5 55406-53-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
223-861-6 4098-71-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type
931-312-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate homopolymer, isocyanurate type, caprolactam-blocked
603-188-8 127184-53-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers reaction product with 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid and N,N-dimethylcyclohexanamine
926-601-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers, 2-Hydroxy-1(2)- methylethyl carbamate blocked
921-910-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers, reaction products with 2-butanone oxime
500-287-7 103170-26-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1