Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
921-024-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-Butyl [(7R,9R)-9-(cyanomethyl)-6,10-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]acetate
920-979-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction product of aminoacids and palmitoyl chloride
920-912-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics
920-901-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-5-chloro-4-hydroxybenzensulfonic acid
920-888-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-N-(heptafluoropropyl)-N-(pentafluoroethyl)propan-1-amine and 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-N-(heptafluoropropyl)-N-(trifluoromethyl)propan-1-amine and 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-N,N-bis(heptafluoropropyl)propan-1-amine
920-778-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium sulfate suspension
920-762-6 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
920-750-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2,3-epoxypropyl neodecanoate and Benzenesulfonic acid, C10-13-sec-alkyl derivatives
920-724-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
estr-4-ene-3,11,17-trione cyclic 3-(1,2-ethanediylmercaptole)
920-684-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Slags, nickel smelting
920-632-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine hydrobromide
920-619-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R)-2,3-bis(acetyloxy)butanedioic acid - 3-(2-methoxy-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine (1:1)
920-610-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-Phenyl-N-benzyl-N’-(N-methyl)piperidylazine acetate
920-518-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1yl]amino]-benzoic acid
920-437-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methylhept-2-en-4-ol
920-434-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-ethoxy-2,6-di(nonyl)-1,3-dioxane
920-431-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zorgol 48
920-427-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Naphthalenedione, 2-(9-decen-1-yl)-3-methyl
920-399-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %)
920-360-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole; hydrochloride
920-341-7 61675-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
docosanyl 4-hydroxybenzoate
920-338-0 109236-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-Benzoyl-4 Chlorophenyl)-2-Bromo-N-(Cyclopropylmethyl)-Acetamide
920-284-8 1184768-58-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)methylpropionate bromide
920-257-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-5-(2-((2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl)amino)propyl)-2-methoxybenzenesulfonamide (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
920-209-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl ((7R,9R)-9-{2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-6,10-dioxasprio[4.5]dec-7yl)acetate
920-205-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6-C10, n-alkanes, isoalkanes, > 5% n-hexane
920-191-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, potassium salt
920-164-5 34160-06-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,
920-134-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
920-114-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
920-107-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium zinc salts of oligomers of rosin
920-105-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-methyl N-hydroxyethyl) ammine 2-phenylethanol
920-079-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biomass residue ex B2
920-031-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C12-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
920-008-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(5-Propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-949-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-N-methyl-guanidinium chloride
919-944-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tall-oil fatty acids oligomeric reaction products with triethylenetriamine and gylcidyl tolyl ether
919-898-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
919-857-5 64742-48-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of 4,4'-Isopropylidenediphenol, ethoxylated and prop-2-enoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
919-846-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-Brom-5-ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-822-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E,4E)-2-methyl-5-phenyl-penta-2,4-dienal
919-772-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chromium (III) propionate
919-722-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,4-diamino-3-{[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-5-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}benzenesulfonate
919-701-6 503157-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Castor Oil, reaction product with Soybean Oil
919-697-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,12-bis (diisopropyl phosphoryl) dodecane
919-645-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Ethylhexenal Sumpf ENAL zur Rückstandskolonne
919-594-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methyl-ammonium; chloride
919-585-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cupro, copper processing
919-583-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Leach of products of roasting of "slags, steelmaking, vanadium
919-559-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ketogluconic acid, calcium salt
919-553-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylaminopiperidine dihydrobromide
919-497-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (2E)-Tridec-2-enenitrile and (2Z)-Tridec-2-enenitrile and (3E)-Tridec-3-enenitrile and (3Z)-Tridec-3-enenitrile
919-489-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
919-446-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
((1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutanyl)-substituted)-heterobicyclic-3-carboxylic acid hydrochloride, 2-Propanone Solvate
919-408-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene
919-284-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[(3-Oxo-butyryl)-phenyl-amino]-acetic acid ethyl ester
919-276-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-poly(propyl), benzene sulfonic acid
919-274-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propanenitrile, 3-[[3-(isodecyloxy)propyl]amino]-
919-218-0 72162-47-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]- acrylic acid methyl ester
919-210-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
919-164-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
919-029-3 1174522-19-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-amino-7-sulfo-1-naphthalenyl)azo]- 8-[[4-(4-acetylamino-3-sulfophenyl]azo]
919-027-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %)
919-006-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2-Chloro-acetyl)-3-[1-methoxy-1-phenyl-meth-(E)-ylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester
919-003-1 1174335-83-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction product of apple aminoacids and lauryl chloride
918-984-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
918-973-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
potassium (2R)-2-[4-[[5-trifluoromethyl-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoate
918-939-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
phosphorothioyltris(oxybenzene-4,1-diylcarbamoyloxyethane- 2,1-diyl) trisprop-2-enoate
918-919-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glyceryl undecylenate
918-906-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S) (2Z,4E)-4-carboxy-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoic acid disodium salt
918-890-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-Dimethyl-1,5-octadien-3-ol-7-hydroperoxid and 3,7-Dimethyl-1,7-octadien-3-ol-6-hydroperoxid
918-860-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
918-811-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-hydroxypropoxy)benzoic acid
918-767-3 46350-87-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 3-(2-bromopropanoylamino)-4-methyl-thiophene-2-carboxylate
918-697-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9, aromatics
918-668-5 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[5-bromo-2-(2-nitrophenyl)sulfanyl-phenyl]formamide
918-636-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1H-Pyrrole-2-acetamide, 1-[(2-chlorophenyl)methyl]-N,N-bis(1-methylpropyl)-.alpha.-oxo-
918-617-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
red phosphorus
918-594-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,4,5,7-tetrahydroxy-4H-chromene-4-sulfonate
918-540-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-allyl 2-acetylamino methyl pyrrolidine
918-518-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trans 2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]trichloroethanone
918-495-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
hydrazinecarboximidamide dimethanesulfonate
918-488-7 676353-80-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
918-481-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl N-[(E)-(4-pyridin-2-ylphenyl)methylideneamino]carbamate
918-454-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6R,7R,14S)-7,8-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-3,6-O-dimethyl-6,14-ethanomorphine
918-453-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Black copper, copper smelting
918-452-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-2-(3-methoxypropyl)hexahydro-4H-thienol[3,2-e][1,2]thiazin-one 1,1 dioxide
918-431-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,6-Trimethylcyclohexanol
918-414-3 58210-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(3-chloropropylamino)-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione; hydrochloride
918-399-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(trans-4-Propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-4-trifluormethoxybenzene
918-322-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
918-317-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3R,4S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R)-6-{[4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-10-(hydroxyimino)-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2-one
918-279-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butanol Sammelprodukt 33.
918-257-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(ter-butylamino)-1-(3-chloro-4- hydroxyphenyl)ethanone HCl
918-208-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxy-N-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenylethylamine Hydrobromide
918-206-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-butyltriphenylphosphonium bromide
918-205-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anode, copper
918-168-7 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics
918-167-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethyl-3'-fluorbiphenyl
918-150-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Benzenediamine, ar-methyl-, reaction products with propylene oxide
918-139-9 1228577-90-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene
918-110-0 24856-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with Bis-(Trimethoxysilylpropyl)amine
918-105-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d] pyrimidin-5-yl)phenylsulphonyl]-4-methylpiperazine
918-045-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-chloro-3-nitro-phenyl)-3-methyl-4-oxo-butanoic acid
918-019-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(4-chlorophenyl)butan-2-ol
918-013-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-Brom-5-propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
917-991-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3S)-3,7-Dimethyl-7-octen-1,6-diol and (3S, 5E)-3,7-Dimethyl-5-octen-1,7-diol
917-940-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-aminophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(2H)-one
917-912-8 864680-71-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Fluor-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-phenylboronic acid
917-865-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Benzyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, hydrochloride
917-844-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification reaction of fatty acids, C16-18 and C18-unsatd.; 3,4-epoxycyclohexyl methyl-3,4-epoxycyclohexan carboxylate and neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester
917-830-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C17, n-alkanes
917-828-1 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3,4-Dimethoxy-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)-methylamine
917-818-7 73344-75-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methyl-N-(6-methylhept-5-en-2-yl)formamide
917-791-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), middle
917-782-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, soybean oil, conjugated
917-780-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
917-714-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-DECENE, DIMER
917-709-4 17438-89-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,6,7,11b-HEXAHYDRO-PYRAZINO[2,1-a]ISOQUINOLIN-4-ONE
917-666-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(NZ)-N-[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethylidene]hydroxylamine
917-661-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 2-(2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propan-2-yl)-5,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate
917-658-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride
917-647-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-Chloro-1,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethoxy] difluoroacetyl fluoride
917-631-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methoxycyclododecene
917-624-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 3-(4,8-dimethylnona-3,7-dienyl)-3-methyl-oxirane-2-carboxylate and ethyl 3-(4,8-dimethylnona-3,7-dienyl)-3-methyl-oxirane-2-carboxylate and (5Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and (5E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one
917-606-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6R,7R,14S)-7,8-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6-O-methyl-6,14-ethano-17-normorphine
917-585-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile
917-554-2 2941-23-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile
917-554-2 2941-23-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,6-bis(4-butoxycarbonimidoyl phenoxy)hexane
917-531-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
917-488-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-hydroxy-3-oxo-propanoyl)amino]benzoic acid
917-483-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoro-4-pyrimidinyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol (1R)-10-camphorsulphonate
917-473-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2(2-OXO-2,3-DIHYDRO-4-INDOLYL)ETHYLTOLUENESULPHONATE
917-449-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',5'-di-tert-butyl-2-(ethoxymethoxy)-5-methylbiphenyl
917-383-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-CHLOROPHENYL)GLUTARIC ACID MONOAMIDE
917-377-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4S,4aS,5aR,12aR)-11a-halo-4-(dialkylamino)-3,10,12a-trihydroxy-1,11,12-trioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,11a,12,12a-carbopolycyclyl-2-carboxamide hydrohalide
917-355-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienecarbonitrile
917-351-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethyl 5-isocyanato-2-methylphenylcarbamate, 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethyl 3-isocyanato-4-methylphenylcarbamate and 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethyl 3-isocyanato-2-methylphenylcarbamate
917-282-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis[(2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-ylammonium] sulphate
917-270-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (3Z)-5-cyclohexyl-3-methyl-5-oxopent-3-enoate and methyl 5-cyclohexyl-3-methyl-5-oxopentene-1-oate
917-046-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of bis[3-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium] tetrachlorozincate(2-) and bis[5-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium] tetrachlorozincate(2-)
916-918-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lithium sodium 5-amino-3-{[4-(2-{4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-2-sulfophenyl}vinyl)-3-sulfophenyl]diazenyl}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 2,2'-(methylimino)diethanol (1:1) and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, lithium sodium salt, compound with 2,2'-(methylimino)diethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, lithium sodium salt, compound with 2,2'-(methylimino)diethanol
916-916-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Octyl-3-[3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloro-2H-benzotriazole-2-yl)phenyl]propionate and 2-Ethylhexyl-3-[3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloro-2H-benzotriazole-2-yl)phenyl]propionate
916-914-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cyclooct-4-en-1-yl formate and octahydropentalen-1-yl formate
916-909-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of tetrazotized 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid and 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid in 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
916-899-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tetrazotized 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid and 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid in 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
916-899-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobalt, 4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate 4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate sodium complexes and Cobaltate(3-), bis[4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium and Cobaltate(5-), bis[4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(4-)]-, pentasodium
916-898-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
916-881-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C12-14-tert-alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-)
916-868-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-,Sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]naphthalen-2-olato(2-)]cobaltate(1-)and Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-)
916-867-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1) and hydrogen bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1)
916-865-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 1-amino-4-[[3,5-bis[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate and sodium 1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
916-839-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonato-1-naphthyl]azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate and tetrasodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonato-1-naphthyl]azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
916-837-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-5,5-dimethylnaphthalene-2-carbaldehyde and 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-8,8-dimethyl-2-naphthaldehyde
916-807-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[7-isopropyl-5-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]-1,3-dioxolane and 2-[8-isopropyl-6-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]-1,3-dioxolane
916-737-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1'-oxybis(ethylbenzene) and Styrene, oligomers
916-736-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4-amino-3-[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate and disodium 4-amino-3-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
916-632-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Multi constituent substance
916-604-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Multi constituent substance
916-603-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 3-[[4-[(4-ethoxy-m-tolyl)azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate and sodium 3-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate
916-540-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., disodium salts and l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., monosodium salts
916-533-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naphtyl)amino]-N,N,N-trimethylanilinium chloride and 3-[(8-amino-dibromo-5-hydroxy-4-imino-1-oxo-1,4-dihydronaphthalenyl)amino]-N,N,N-trimethylbenzenaminium chloride and 3-[(bromo-1,4-dihydroxy-8-imino-5-oxo-5,8-dihydronaphthalenyl)amino]-N,N,N-trimethylbenzenaminium chloride
916-466-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphophthalic acid derivatives reaction products of fatty alcohol C12-C14 and sodium hydroxide
916-461-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl isobutyrate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl isobutyrate
916-331-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(o-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde and 3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde
916-329-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate
916-328-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-sec-butylquinoline and 8-sec-butylquinoline
916-241-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of benzyldodecylbis(2-hydroxypropyl)ammonium chloride and benzylbis(2-hydroxypropyl)tetradecylammonium chloride
916-226-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N,N'-ethylenebis[N-methyl-2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-N-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]propyl]propylammonium] dimethyl disulphate and [2-[bis(2-hydroxypropyl)amino]ethyl]bis(2-hydroxypropyl)(methyl)ammonium methyl sulphate, dioleate (ester)
916-222-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zwischenprodukt TPPTS 39.
915-935-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium 3,3'-sulphonylbis(benzenesulphonate) and potassium 3-(phenylsulphonyl)benzenesulphonate
915-932-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium hydrogen N,N-dibutyl-10-(sulphonatooxy)octadecanamidate and sodium sulphooctadecanoate
915-926-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, coco alkyl and ß-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs. and ß-Alanine, N-coco alkyl derivs.
915-790-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2-ethyl-6,6-dimethylcyclohex-2-enecarboxylate and ethyl 2,3,6,6-tetramethylcyclohex-2-enecarboxylate
915-768-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium methyl sulphate and 3-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium methyl sulphate
915-761-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
915-758-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodiumbis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and Sodium [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and Sodiumbis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-)
915-756-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4,13,13-tetraethoxy-3,14-dioxa-8,9-dithia-4,13-disilahexadecane and 4,4,14,14-tetraethoxy-3,15-dioxa-8,9,10-trithia-4,14-disilaheptadecane
915-748-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[3-(2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropoxy]propane-1,2-diol and 3-(2,3-dihydroxypropoxy)propane-1,2-diol and 3-[3-[3-(2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropoxy]-2-hydroxypropoxy]propane-1,2-diol
915-741-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
915-730-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3-methyl-5-phenylpent-2-enenitrile and (Z)-3-methyl-5-phenylpent-2-enenitrile
915-718-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
915-712-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(1-), [2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium and sodium bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) and sodium bis[methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-1-naphthyl]carbamato(2-)]chromate(1-)
915-704-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
915-687-0 1065336-91-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of phosphonic acid, methyl-, bis[(5-ethyl-2-methyl-2,2-dioxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl] ester with (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl methyl methylphosphonate
915-680-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4,13,13-tetraethoxy-3,14-dioxa-8,9-dithia-4,13-disilahexadecane and 4,4,14,14-tetraethoxy-3,15-dioxa-8,9,10-trithia-4,14-disilaheptadecane and 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane
915-673-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate and 2-Propenoic acid, 1,1'-[[dihydro-5-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3(2H,4H)-diyl]di-2,1-ethanediyl] ester
915-672-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1'-(2,2,4-trimethylhexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione and 1,1'-(2,4,4-trimethylhexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
915-671-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, potassium salts and potassium [1R-(1a,4aß,10aa)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylate.
915-657-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., monosodium salts and sodium hydrogen N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate
915-656-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
915-650-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium decyl(sulphonatophenoxy)benzenesulphonate and disodium oxybis[decylbenzenesulphonate]
915-640-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-ene-1-carboxylate and ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate and ethyl 6,6-dimethyl-2-methylenecyclohex-3-enecarboxylate
915-634-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone and 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone
915-623-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(phosphonooxy)ethyl acrylate and bis[2-(acryloyloxy)ethyl] hydrogen phosphate
915-618-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
915-617-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthol and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
915-610-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione and 1-(butylamino)-4-[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione and 1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(methylamino)-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
915-600-6 64553-79-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisopropyl-1,1'-biphenyl and tris(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl
915-589-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1