Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-methoxy-3-nitro-N-phenylbenzamide
202-572-9 97-32-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-N,N-diethyl-4-methoxybenzenesulphonamide
202-575-5 97-35-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',4'-dimethylacetoacetanilide
202-576-0 97-36-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-di-o-tolylguanidine
202-577-6 97-39-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate
202-579-7 97-41-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitrosalicylaldehyde
202-587-0 97-51-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-anisidine
202-588-6 97-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-anisidine
202-588-6 97-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-anisidine
202-588-6 97-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Eugenol
202-589-1 97-53-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allantoin
202-592-8 97-59-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleric acid
202-594-9 97-61-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl isobutyrate
202-595-4 97-62-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl isobutyrate
202-595-4 97-62-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl methacrylate
202-597-5 97-63-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl lactate
202-598-0 97-64-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Itaconic acid
202-599-6 97-65-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-malic acid
202-601-5 97-67-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyric anhydride
202-603-6 97-72-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylthiuram monosulphide
202-605-7 97-74-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Disulfiram
202-607-8 97-77-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
N-lauroylsarcosine
202-608-3 97-78-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl isobutyrate
202-612-5 97-85-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl methacrylate
202-613-0 97-86-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl methacrylate
202-615-1 97-88-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-enyl isobutyrate
202-616-7 97-89-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene dimethacrylate
202-617-2 97-90-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylborane
202-620-9 97-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1,1-dimethoxyethane
202-624-0 97-97-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl alcohol
202-625-6 97-99-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Furfuryl alcohol
202-626-1 98-00-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Furfuryl alcohol
202-626-1 98-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-furaldehyde
202-627-7 98-01-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furaldehyde
202-627-7 98-01-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene-2-carbaldehyde
202-629-8 98-03-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trichlorotoluene
202-634-5 98-07-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulphonyl chloride
202-636-6 98-09-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulphonamide
202-637-1 98-10-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulphonic acid
202-638-7 98-11-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulphonic acid
202-638-7 98-11-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(phenyl)silane
202-640-8 98-13-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-642-9 98-15-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-cresol
202-645-5 98-17-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-tert-butyl-m-xylene
202-647-6 98-19-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylpyrocatechol
202-653-9 98-29-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4-(methylsulphonyl)phenol
202-654-4 98-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonamide
202-657-0 98-32-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-662-8 98-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-662-8 98-37-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
202-667-5 98-42-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-sulphoanthranilic acid
202-668-0 98-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butyltoluene
202-675-9 98-51-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanol
202-676-4 98-52-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanol
202-676-4 98-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexanone
202-678-5 98-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-ol
202-680-6 98-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
202-682-7 98-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenesulphonyl chloride
202-685-3 98-60-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzenesulphonic acid
202-690-0 98-66-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-691-6 98-67-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-691-6 98-67-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylbenzoic acid
202-696-3 98-73-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzenesulphonyl chloride
202-697-9 98-74-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pidolic acid
202-700-3 98-79-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pidolic acid
202-700-3 98-79-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cumene
202-704-5 98-82-8 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylpropene
202-705-0 98-83-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetophenone
202-708-7 98-86-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dichlorotoluene
202-709-2 98-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanecarboxylic acid
202-711-3 98-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiobenzoic acid
202-712-9 98-91-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotinamide
202-713-4 98-92-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyldimethylamine
202-715-5 98-94-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrobenzene
202-716-0 98-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrazine-2-carboxylic acid
202-718-1 98-97-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carboxylic acid
202-719-7 98-98-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carboxylic acid
202-719-7 98-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Piperazine-1-dithiocarboxylic acid
202-720-2 99-00-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-aminoacetophenone
202-722-3 99-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-toluic acid
202-723-9 99-04-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzoic acid
202-724-4 99-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrotoluene
202-728-6 99-08-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitroaniline
202-729-1 99-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trehalose
202-739-6 99-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminoisophthalic acid
202-748-5 99-31-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoyl chloride
202-750-6 99-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl m-toluate
202-753-2 99-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
202-754-8 99-40-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-xylene
202-761-6 99-51-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-o-toluidine
202-762-1 99-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-nitrobenzene
202-764-2 99-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitro-o-toluidine
202-765-8 99-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-nitrophenol
202-767-9 99-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-o-anisidine
202-770-5 99-59-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isophthaloyl dichloride
202-774-7 99-63-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl p-toluate
202-784-1 99-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methylcyclohexane
202-790-4 99-82-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-mentha-1,4-diene
202-794-6 99-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-mentha-1,3-diene
202-795-1 99-86-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isopropylaniline
202-797-2 99-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-isopropylphenol
202-798-8 99-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-chloroacetophenone
202-800-7 99-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluic acid
202-803-3 99-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethyl-p-toluidine
202-805-4 99-97-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrophenol
202-811-7 100-02-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-methoxyacetophenone
202-815-9 100-06-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-methoxyacetophenone
202-815-9 100-06-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisoyl chloride
202-816-4 100-07-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisoyl chloride
202-816-4 100-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-anisic acid
202-818-5 100-09-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-anisic acid
202-818-5 100-09-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzaldehyde
202-819-0 100-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-4-nitroaniline
202-823-2 100-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diisopropylbenzene
202-826-9 100-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthaloyl dichloride
202-829-5 100-20-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalic acid
202-830-0 100-21-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethyldiethylamine
202-844-7 100-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-bromotoluene
202-847-3 100-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-vinylcyclohexene
202-848-9 100-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-vinylpyridine
202-852-0 100-43-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-chlorotoluene
202-853-6 100-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzylamine
202-854-1 100-46-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzylamine
202-854-1 100-46-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzonitrile
202-855-7 100-47-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isonicotinonitrile
202-856-2 100-48-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
202-858-3 100-50-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl alcohol
202-859-9 100-51-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl alcohol
202-859-9 100-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotinonitrile
202-863-0 100-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromophenylmagnesium
202-867-2 100-58-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorophenylmagnesium
202-868-8 100-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexyl(methyl)amine
202-869-3 100-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2