Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of sodium 4-chloro-5-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-4-alkylbenzotriazolide and sodium 4-chloro-7-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-6-alkylbenzotriazolide
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)biphenyldiyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 3-[4-(2-aminoethylamino)-6-(4-sulfoanilino)-1,3,5-heterocycle-2-ylamino]benzensulfonic acid, ammonia water, sodium chloride and {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]copper(II), [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo[b,g,l]pyrido[2,3-q]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)]copper(II),[poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzol[b,g(or b,l)dipyrido[2,3(or 3,2)-l,q (or g,q)]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)] copper(II) and [monochlorosulfonyl(benzo[b]tripyridol[2,3(or 3,2)-g,lq]-5,10,15,20- tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)] copper(II)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of a ((2S)-2, 6-diaminohexanoic acid hydrochloride salt, phosphonic acid and methanal) with a 1,2-disubstituted alkane and sodium hydroxide.
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaluminum dichloride and magnesium bis(alkylalkanolate) and precipitated synthetic amorphous silica and titanium tetrachloride
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylarylsulphonic acid and cycloaliphatic amine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylbenzenesulphonic acid with cycloaliphatic amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of branched alkanols and alkanoic and alkenoic acids and monohydroxyalkanoic acid
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diammonium dimolybdate and polyalkylaminoalcohol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29, N30, N31, N32] copper (II) and [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo-heteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzo-diheteromonocylce-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [monochlorosulfonyl(benzo-triheteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)] copper (II} and 2-[4-(2-aminoalkylamino)-6-(benzylamino)-1,3,5-heteromonocycle-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonic acid and ammonia, water and sodium chloride
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alcohols and inorganic acid, salified by substituted-amine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, oxidized, esterified with alkanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of ammonium halide with phosphorus polyhalide, partially hydrolysed
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of anilinohydroxyarylsulphonic acid coupled twice with diazotised aminonitrophenol, complexes with hydroxyhydroxyarylazonitroarylsulphonato(3-)chromium, sodium salts
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of bis([tetrakis(hydroxyalkyl)phosphonium] sulfate and alkanamine with Urea
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1’-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of disodium amino-hydroxyaryl-disulphonate reacted with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, subsequently coupled with diazotized [(aminoaryl)sulphonyl]alkyl hydrogen sulphate, subsequently reacted with disodium amino-hydroxyaryl-disulphonate and subsequently coupled with diazotized disodium aminoaryl-disulphonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide
- - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of oxometallate and long-chain alkyl amines
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tetraethylenepentamine and maleic anhydride
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of the Na/K-salts of 7-((n-y-4-(z)phenyl)diazenyl)naphthalene-polysulfonates,2-((n–y-2-(z))diazenyl)-5-(ethenylsulfonyl)carbocyclosulfonicacid,polycarbocyclo,2,4,6-trihalo-1,3,5-triazine,propane-polyamine (y=amino,z=carbamoyl-y,n=2&4)
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactions mass of N-{2-[(4-bromo-6-substituted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-methoxyalkyl)amino]phenyl}acetamide) and N-{2-[(4-bromo-6-substiuted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]phenyl}acetamide
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Blue F08-0170
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Orange F08-0314
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Red F03-0318
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Yellow F 01-0555
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reddish Blue
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
S-[2-hydroxy-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)alicyclic] arenecarbothioate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sicopal Red EH 2370
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium hydrogen substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid (2)
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sol-Gel reaction of zirconium alkoxide, acetylacetone, alcohols, water and hydrochloric acid
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Species of monomeric platinum alkane dicarboxylate from the reaction of dihydrogen polyhydroxyplatinate(2-) and alkane dicarboxylic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SPRPUZP
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
substituted alkylalkanoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Substituted amino acid (2)
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Succinic acid derivative, sodium salt
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sucrose laurate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall-oil fatty acids salts of condensation products of tall-oil fatty acids with diethanolamine and triethanolamine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
terephtalic acid compound with diamines
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5 -(linear and branched) , C7, C8, C9, C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5-(branched and linear), C7, C8 and C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraalkyldi(alkan-2-yl)biphenyldiol
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraol
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-)
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TexFRon AG
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiazol Blau
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TOMILAC 214
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri-alkyl Quat
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts of tall-oil fatty acids
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(7-halo-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroheteropolycycle-3-carboxylato-kO)europium
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tris(branched-alkyl) borate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Blue Oxide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Y-513
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6881
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6911
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-109
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
{3-[3,5-bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl} alkenoic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, mono, di, and tridodecanoate esters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde
200-001-8 50-00-0 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde
200-001-8 50-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guanidinium chloride
200-002-3 50-01-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dexamethasone
200-003-9 50-02-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocortisone 21-acetate
200-004-4 50-03-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cortisone 21-acetate
200-006-5 50-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenobarbital
200-007-0 50-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lactic acid
200-018-0 50-21-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocortisone
200-020-1 50-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prednisolone
200-021-7 50-24-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Estradiol
200-023-8 50-28-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Desipramine
200-040-0 50-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amitriptyline
200-041-6 50-48-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Imipramine
200-042-1 50-49-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thioridazine
200-044-2 50-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorpromazine
200-045-8 50-53-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-p-toluic acid
200-068-3 50-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thymidine
200-070-4 50-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ephedrine hydrochloride
200-074-6 50-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Procaine hydrochloride
200-077-2 51-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzimidazole
200-081-4 51-17-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluorouracil
200-085-6 51-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dinitrophenol
200-087-7 51-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hyoscine
200-090-3 51-34-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-4-hydroxyproline
200-091-9 51-35-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-4-hydroxyproline
200-091-9 51-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichlorobenzoic acid
200-092-4 51-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-thyroxin
200-101-1 51-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dexamphetamine
200-112-1 51-64-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethylmethylenediamine
200-124-7 51-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Morphine hydrochloride
200-136-2 52-26-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bronopol
200-143-0 52-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cysteine hydrochloride
200-157-7 52-89-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-cysteine
200-158-2 52-90-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-cysteine
200-158-2 52-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Estrone
200-164-5 53-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylprednisolone 21-acetate
200-171-3 53-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prasterone
200-175-5 53-43-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nadide
200-184-4 53-84-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indometacin
200-186-5 53-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotine
200-193-3 54-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salicylate
200-198-0 54-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinic acid
200-228-2 55-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinic acid
200-228-2 55-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate
200-237-1 55-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorhexidine
200-238-7 55-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerol trinitrate
200-240-8 55-63-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-methoxyphenethylamine
200-245-5 55-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylthiouracil
200-252-3 56-04-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
200-254-4 56-06-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminobutyric acid
200-258-6 56-12-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-iminodi(propylamine)
200-261-2 56-18-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon tetrachloride
200-262-8 56-23-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(tributyltin) oxide 200-268-0 56-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltriethylammonium chloride
200-270-1 56-37-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltriethylammonium chloride
200-270-1 56-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycine
200-272-2 56-40-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-alanine
200-273-8 56-41-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-serine
200-274-3 56-45-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Quinidine
200-279-0 56-54-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloramphenicol
200-287-4 56-75-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerol
200-289-5 56-81-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aspartic acid
200-291-6 56-84-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aspartic acid
200-291-6 56-84-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Levoglutamide
200-292-1 56-85-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Glutamic acid
200-293-7 56-86-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glutamic acid
200-293-7 56-86-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glutamic acid
200-293-7 56-86-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Cystine
200-296-3 56-89-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cystine
200-296-3 56-89-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-imidazol-4-ylethylamine dihydrochloride
200-298-4 56-92-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltrimethylammonium chloride
200-300-3 56-93-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-amidinosarcosine
200-306-6 57-00-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl isothiocyanate
200-309-2 57-06-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acexamic acid
200-310-8 57-08-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cetrimonium bromide
200-311-3 57-09-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Palmitic acid
200-312-9 57-10-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid
200-313-4 57-11-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid
200-313-4 57-11-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urea
200-315-5 57-13-6 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylhydrazine
200-316-0 57-14-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorbutanol
200-317-6 57-15-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Morphine
200-320-2 57-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenytoin
200-328-6 57-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pethidine
200-329-1 57-42-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbital
200-331-2 57-44-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-1,2-diol
200-338-0 57-55-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propiolactone
200-340-1 57-57-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfaguanidine
200-345-9 57-67-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfadimidine
200-346-4 57-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Progesterone
200-350-6 57-83-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ergosterol
200-352-7 57-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cholesterol
200-353-2 57-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Caffeine
200-362-1 58-08-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Menadione
200-372-6 58-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Desipramine hydrochloride
200-373-1 58-28-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridoxine hydrochloride
200-386-2 58-56-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenosine
200-389-9 58-61-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Inosine
200-390-4 58-63-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cefalotin sodium
200-394-6 58-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diphenhydramine
200-396-7 58-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Papaverine
200-397-2 58-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-tocopherol
200-412-2 59-02-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1