Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97550 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Fatty acids, C18 unsatd., mono- and diesters with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
947-936-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), oligoesters with sucrose
947-933-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4S,4aS,5aR,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide p-toluenesulfonate
947-931-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium hydrogen [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-)][5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, chromate(2-)
947-929-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, keratin, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-928-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-925-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid C12-alkyl and C18-alkyl esters, potassium salts
947-924-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alcohols, C11-14-iso, C13 rich and phosphorus pentoxide
947-922-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-stearyl-dimethylammonium chloride
947-921-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 2-hexyldecyl ester
947-919-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated and C16-18 fatty alcohols
947-918-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, N-C12–14 (even numbered)-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid and diethylenetriamine, N-C12–14 (even numbered)-alkyl derivs.
947-917-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 1,6 Hexanediol Diester
947-912-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, fatty acids C18 unsat, reaction products with diethylenetriamine
947-911-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of triphenyl phosphite, oleyl alcohol and alcohols, C10-16
947-909-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Spilanthes acmella (oleracea) obtained from flowers by extraction with organic solvent
947-908-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-907-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorinated reaction product of Vat Blue 20 (Violanthrone A, Violanthrone B and Iso-violanthrone) - Earlier known as CI Vat Blue 18
947-906-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hexadecyl dihydrogen phosphate and cetyl alcohol
947-905-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and isomers of calcium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-903-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C18-C22 (even numbered), tetraesters with pentaerythritol
947-899-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of zirconium difluoride oxide and fluorozirconic acid
947-897-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escherichia coli dehalogenase catalyst
947-896-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-amino-2-methyl-1-propanol hydrochlorid (3207-12-3) and 2-amino-2-methyl-1-propanol (124-68-5)
947-894-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Chloro[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]aluminium, sulphuric acid and caustic soda
947-892-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-hydroxyethyl
947-890-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetradecyl myristate and tetradecyl laurate
947-883-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of menthol and (±)-neomenthol and (±)-isomenthol
947-882-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-(methoxycarbonyl)anilinium chloride
947-880-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, C4 and C12-14(even numbered) alkyl esters
947-877-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of the mixture p-phenylenediamine and 4-(2-naphthalenylamino)phenol with sodium polysulfide
947-876-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C18-22 (even numbered) alkyltrimethyl, chlorides
947-874-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of amines, C16-18-alkyl and dimethyl terephthalate
947-870-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannaicosanoate and tetradecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannadocosanoate
947-865-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (2R)-2-[(3-chloropropyl)amino]propanoate hydrochloride
947-864-3 2222933-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{4-[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]benzoyloxy}ethoxy)ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate and 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]oxy}ethoxy)ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate and diallyl terephthalate
947-863-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids C8-18 (even numbered), mono- and diesters with sucrose
947-862-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(4-methyl-1,2-phenylene)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-5-methoxy-4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl]]bis-, sodium salt (1:4) and 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3-methyl-1,2-phenylene)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-5-methoxy-4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl]]bis-, sodium salt (1:4)
947-857-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium dihydrogen citrate and water
947-855-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), mono and di esters with Sucrose
947-854-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with diethylene triamine, di-Me sulfate quaternized
947-853-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L- Menthol / D,L-Isomenthol
947-851-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-(1-oxooctadecyl)sarcosine and N-hexadecanoyl-N-methylglycine
947-850-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16, C18 and C18-unsaturated, C12-15 alcohol (linear and branched), esters
947-849-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tetradecan-1-ol and L-(+)-lactic acid
947-847-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
fatty acid chloride, C12, reaction product with sodium glutamate and sodium hydroxide
947-842-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide - (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinic acid - propan-2-ol (2:1:1)
947-841-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid--(2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide (1/1)
947-840-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Gurjun obtained from the resin tapped from Dipterocarpus trees (Dipterocarpaceae) by steam distillation (Gurjunene quality)
947-839-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Germanium hydroxide oxides, calcium sulfate, calcium carbonate, iron sulfide and amorphous silica, recovery products from germanium refining
947-838-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkyl chlorides, C12-14 (even numbered), reaction products with diethylenetriamine
947-837-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Germanium hydroxide oxides, amorphous silica and sodium chloride, recovery products from germanium refining
947-836-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonanoic acid, esters with adipic acid and trimethylolpropane
947-835-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C18-unsatd and ethoxylated C18-unsatd., phosphates (5 moles ethoxylation)
947-833-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexanoic acid and 2-ethylhexanol and Rhodium tris(2-ethylhexanoate)
947-831-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
C10-13-alkyl(branched, unsaturated)-succinic acid-4-(3-methyl-butyl)-ester
947-827-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
titanium, chromium, iron, zinc oxide
947-826-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
titanium, iron, aluminium oxide
947-825-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (10 moles ethoxylation)
947-820-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Copper,di-µ-iodotris[triphenylphosphine]di- and iodobis(triphenylphosphino)copper
947-819-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-Trimethyl-1-octadecanaminium chloride (C18 carbon chain)(9Z)-N,N,N-Trimethyl-9-octadecen-1-aminium chloride (C18-unsatd. carbon chain)
947-817-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium methyl sulphate and 1-methylpyridinio-3-carboxylate
947-816-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one, cyclized
947-806-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction Mass of Didodecyl nonylphenyl phosphite and Dodecyl bis(4-nonylphenyl) phosphite and 4-nonylphenyl ditridecyl phosphite and Bis(4-nonylphenyl) tridecyl
947-805-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass Benzyldodecyldimethylammonium bromide and Tetradecylbenzyldimethylammonium bromide and 1,2-Diphenyl-1-(dimethylamino)ethane
947-802-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4S,6S)-5,6-dihydro-4-[ethylamin-N-(2-nitrobenzenesulfonic)]-6-methyl-4H-thieno(2,3-b)thiopyran-7,7-dioxide
947-800-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
pentasodium bis 4-((2,4-dihydroxy-5-((4-(phenylamino)-3-sulfonatophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonate ferrate
947-799-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of orthophosphoric acid and potassium dihexadecyl phosphate and dipotassium hexadecyl phosphate
947-798-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, hexadecyl phosphate esters, potassium salts with cetostearyl alcohol
947-796-4 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of C12-14 dialkylmethylamine distillation pitch and dimethylsulfate
947-795-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-{3-[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl}-1-methylethyl)phenol and 4-(1-{3,5-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl}-1-methylethyl)-2,6-bis[(dimethylamino)methyl]phenol
947-794-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trizirconium monoxide and zirconium dioxide
947-793-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with maleic anhydride and triethylenetetramine
947-785-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene and turpentine-oil beta-pinene fraction terpenes, dimers and Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, limonene fraction, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene and turpentine-oil beta-pinene fraction terpenes, trimers
947-783-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of stearic acid, diethylenetriamine and N-aminoethylethanolamine and acetic acid
947-782-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yarrowia lipolytica cell pellets (Biomass from Y lipolytica fermentation that is isolated with filter aid, extruded, and dried)
947-781-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, beta-pinene fraction, dimers and Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, beta-pinene fraction, trimers
947-780-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Trihydrogen [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(3-) and [29H,31H-phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]cobalt and dihydrogen [29H,31H-phthalocyaninedisulphonato(4-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(2-) and hydrogen [29H,31H-phthalocyaninesulphonato(3-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(1-)
947-774-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, alpha-pinene fraction, dimers and Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, alpha-pinene fraction, trimers
947-773-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Graphite, acid-treated and potassium permanganate
947-768-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, N,N,N'-tris(hydroxyethyl)-N,N'-dimethyl-N'-C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., alkyltrimethylenedi-, bis(Me sulfates) (salts)
947-766-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of DL-methionine and C18 unsaturated fatty acid chloride and isopropanol
947-765-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alcohols, C16-18 and ethoxylated C16-18 , phosphates (20 moles ethoxylation)
947-763-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by hexane treatment and subsequent ethanol extraction
947-761-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexyl 12-[(12-hydroxyoctadecanoyl)oxy]octadecanoate and 2-ethylhexyl 12-hydroxyoctadecanoate
947-760-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(3-chlorophenyl)-2-(2-methoxy-2-oxoethylcarbamoyl)pyrid-3-yl pivalate
947-757-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aluminum, benzoate C16-18 fatty acids complexes - high aluminium
947-756-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Amorphous condensation products of orthophosphoric acid and sodium carbonate (3-6 : 1)
947-754-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of phthalogen-brilliantblue IF3G with phenylguanazole and iron(II)-chloride
947-752-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, hexadecyl esters, potassium salts with cetyl alcohol and isostearyl isostearate
947-751-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of saturated palm kernel fatty acids and oxybispropanediol
947-750-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids lanolin, di-, tri- and tetraesters with pentaerythritol and rape fatty acid
947-748-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide, erbium and yttrium doped
947-747-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-12-sec-alkyl derivs.-, compds. with 2-propanamine
947-746-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2,3-propanetriol and oligomers, ethoxylated
947-744-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, silica and sodium and titanium based, crystalline, synthetic, non fibrous
947-741-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Nickel(2+) diammonium 2,2',2'',2'''-(ethane-1,2-dinitrilo)tetraacetate
947-740-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mixed esters with alcohols, C7-9-iso-, C8-rich and alcohols, C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated, potassium salt
947-738-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of myristic anhydride and Tetradecanoic acid
947-728-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propiononitrile and 2-ethyl-5-methyl-1H-imidazole-1-propiononitrile
947-727-8 568591-00-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, di-C12-18 (even and odd numbered) -alkyldimethyl, chlorides
947-726-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by ethanol extraction
947-724-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono and bis-linear butyl esters, potassium salts
947-719-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isooctadecanoic acid, mixed esters with oxybis[propanediol]
947-718-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Salvia sclarea L. (Lamiaceae) obtained from leaves, flowers and twigs by apolar hydrocarbon solvent extraction with or without purification by molecular distillation
947-717-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol and 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol
947-716-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-[rac-(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]pentan-3-ol isomer 1 and 1-[rac-(1S,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]pentan-3-ol
947-711-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Eucalptus dives, phellandrene
947-708-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar, Pinus Sylvestris L. A complex combination distillate produced from trunks, stumps and roots of Pinus sylvestris L. by a traditional pine tar pit, kiln or retort process.
947-701-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 alkyl) derivs.
947-699-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Carvacrol-rich essential oil obtained from the leaves of Origanum spp., Labiatae, by distillation
947-697-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5 dione with propane-1,2,diol
947-696-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro-3-{[1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-ol and 1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-ol
947-687-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products, Ca salts and Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products, Na salts and Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products
947-684-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, C8-10, C9-rich and phenol
947-682-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, isotridecyl esters
947-671-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), manganese(II) salts
947-666-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), iron(III) salts
947-665-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Matricaria recutita (Asteraceae) obtained from flower tops by steam distillation of European origin
947-664-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids tall-oil, reaction products with acrylic acid, potassium salt
947-663-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Naphthalene-1,6-diol with 2-Benzofuran-1,3-dione, sodium salt
947-662-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acid Catalysed Reaction Products of 3,7-dimethyl-2,6-octadienal in the presence of ethanol
947-660-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of glycyl-L-tyrosine hydrochloride and potassium chloride
947-659-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C10-12 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl, N, N-bis(hydroxyethyl)
947-656-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C18 unsaturated fatty acids, reaction products with 1-aminopropan-2-ol, maleic anhydride and sodium bisulfite
947-655-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-2-[(R)-2-Oxo-4-propyl-1-pyrrolidinyl]butyramide and (S)-2-[(S)-2-Oxo-4-propyl-1-pyrrolidinyl]butyramide
947-652-0 943986-70-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of mixed xylenes and sulphur monochloride
947-646-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[Phthalocyanine-29,31-diide- κ4,N29,N30,N31,N32] hydroxido aluminium
947-645-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of toluene and 2-vinyl-1,3-dioxolane
947-640-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenol and bis(1-phenylethyl)phenol and o-(1-phenylethyl)phenol
947-623-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(chloromethyl)-2-ethylbenzene and 1-(chloromethyl)-4-ethylbenzene
947-620-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(3-{6-[3-(2-Hydroxyethyl)-3-methylureido]hexyl}-1-methylureido)ethanol and 6-[3-(2-Hydroxyethyl)-3-methylureido]hexylamino 3-(methylamino)propionate
947-618-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Dodecyl bromide and Tetradecyl bromide
947-602-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxo-N-phenylbutanamide and 2-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxo-N-phenylbutanamide
947-596-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-isotridecyl esters, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol]
947-589-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C7-C8, isoalkanes, <2% aromatics
947-588-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of phenol (EC # 203-632-7) and 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-[(S,S)-1-ethyl-2-(benzyloxy)propyl]-1-tert-butoxycarbonylsemicarbazide (EC # 917-392-2)
947-583-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts
947-582-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4E)-5-cyclohexyl-2,4-dimethylpent-4-enal
947-579-4 1449104-34-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propanoic acid, 2-hydroxy, C12-C16 (even numbered) alkyl esters
947-574-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-methylbenzene-1-sulfonate and methyl toluene-4-sulphonate
947-572-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene and [1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
947-570-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Ferula galbaniflua (Apiaceae) obtained from the exudate by hydrocarbon alcohol extraction.
947-567-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
947-566-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetyl-3-(4-hexadecoxyphenyl)-1,4-benzoquinone
947-565-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium hydrogen 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate and ammonium hydrogen 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate
947-559-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzeneacetic acid, α,4-dicyano-2,3,5,6-tetrafluoro-, ethyl ester, ion(1-), potassium
947-557-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-but-2-ynylenedioxydiethanol and 2-(2-((4-(2-hydroxyethoxy)but-2-yn-1-yl)oxy)ethoxy)ethan-1-ol and 4-(2-hydroxyethoxy)but-2-yn-1-ol
947-549-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-Bis(2-hydroxypropyl)(C6-C18 even numbered and C18 unsatd)amides and bis(2-hydroxypropyl)ammonium myristate
947-548-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [1-{[(1S,2R)-2-(diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl]methyl}-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1]decane chloride] and [1-{[(1R,2S)-2-(diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl]methyl}-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1]decane chloride]
947-546-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetradecylalcohol ethoxylate methyloxirane
947-527-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-18(even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine
947-524-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C16-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts
947-523-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro, 2-(difluoromethoxy) -1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane and 2-difluoromethoxy-1,1,1,2,3,3,3-eptafluoro-propane
947-520-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts
947-519-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead chloride hydroxides, recovery products from lead and bismuth chemicals manufacturing
947-517-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
C16-18 (evennumbered), C18 unsaturated alkylamine ethoxylated
947-515-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate and (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate (4:1)
947-513-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-[10-[2-(dimethylamino)-1-methyl-ethyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one and propiomazine
947-512-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of (3β,16β) -3-hydroxy-21-iodo-2'-methyl-5'H-pregna-5-eno[17,16-d]oxazole-20-one and (3β,16β) -3-hydroxy-21-diiodo-2'-methyl-5'H-pregna-5-eno[17,16-d]oxazole-20-one
947-504-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2,3-propanetriol and oligomers
947-486-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, C11-14 (C13-rich)-isoalkyl mono- and di-esters, partially salted with 1-Propanamine, 3-(tridecyloxy)-, branched
947-480-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C8-10-(even numbered)-alkyl esters
947-478-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, mono(2-ethylhexanoates), Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, acetates and n-tallow-1,3-diaminopropane ditallate
947-476-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products resulting from esterification of sucrose with saturated C16-18 (even numbered) fatty acids
947-474-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]propylammonium methyl sulphate, Propane-1,2-diol and Trimethyl-3-[(1-oxohexadecyl)amino]propylammonium methyl sulphate
947-471-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N-trimethyl-C12-14 (even numbered)-alkyl-1-aminium chloride
947-470-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid and 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid, coupled with resorcinol, metalized with Ferric Chloride, condensed with Formaldehyde, sodium salts
947-453-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid and 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid, condensed with Formaldehyde and Sodium hydrogensulfite, coupled with diazotised Sodium 2-amino-4,6-dinitrophenoxide, metalized with Sodium Dichromate, sodium salts
947-452-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-decyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol]
947-449-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of ethylene glycol, epichlorohydrin and sodium hydroxide
947-448-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)indole, fumarate
947-445-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of tetrahydro-2,5-dimethoxy furan, ethanol and water
947-436-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium tris(5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-b]acridine-2-sulphonate) and 5,12-dihydro-quino[2,3-b]acridine-7,14-dione
947-435-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid — methyl {(4S)-8-fluoro-2-[4-(3methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroquinazolin-4yl}acetate — ethyl acetate (1:1:1)
947-432-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
D-Glucose, reaction products with alcohols C16-18 (even numbered)
947-427-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Trigonella foenum graecum L. (Leguminosae) obtained from seeds by extraction with organic solvents
947-408-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Benzenamine, N,N-dimethyl- , molybdate, tungstate & phosphates
947-407-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl- & acetate
947-406-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3H-Indolium, 2-[[2-(4-methoxyphenyl)-2-methylhydrazinylidene]methyl]-1,3,3-trimethyl- and acetate
947-405-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Methylium, tris[4-(diethylamino)phenyl]- & acetate
947-404-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-and acetate
947-403-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Propanaminium, 3-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-N-[2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]ethyl]-N,N-dimethyl- & chloride
947-402-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl- & acetate
947-401-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Diethyl[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]ammonium and acetate
947-399-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C16-18 mono-, di- and tri-, hydrogenated, citrates
947-398-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of disodium;3-[2-(2-carboxylatoethylamino)-ethylamino]propanoate and sodium 3-[(2-aminoethyl)amino]propanoate
947-397-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid, coupled with 1,3-diaminobenzene and diazotised sodium 4-aminobenzenesulfonate, metallized with Basic Chromium (III) Sulphate, sodium salts
947-395-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 (even numbered)-methyl esters, sulfonated, sodium salts
947-394-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Essential Oil of Pogostemon cablin (Lamiaceae) with high content in alpha and delta guaiene obtained from leaves by distillation.
947-393-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Liquidambar styraciflua (Hamamelidaceae) obtained from exudate by organic solvents extraction
947-390-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 4-methoxyphenol and 4-methoxy-cyclohexanone and 4-methoxy-cyclohexanol
947-389-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-[3-(dimethylamino)propyl]stearamide and N-[3-(dimethylamino)propyl]hexadecan-1-amide
947-387-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), mono, di and tri esters with sucrose
947-384-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Boswellia serrata (Burseraceae) obtained from exudate by solvent extraction
947-377-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from defatted powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by extraction with ethanol
947-375-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents extraction.
947-370-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of [hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid (4-7 Na:1)
947-369-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)
947-368-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2