Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-amino-6-chlorotoluene-3-sulphonic acid
201-837-6 88-51-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-2-chlorotoluene-4-sulphonic acid
201-839-7 88-53-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-di-tert-butylhydroquinone
201-841-8 88-58-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-tert-butyl-m-cresol
201-842-3 88-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-diaminobenzenesulphonic acid
201-846-5 88-63-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-(dichloromethyl)benzene
201-849-1 88-66-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-iodobenzoic acid
201-850-7 88-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anthranilamide
201-851-2 88-68-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthranilamide
201-851-2 88-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isopropylphenol
201-852-8 88-69-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrotoluene
201-853-3 88-72-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2-nitrobenzene
201-854-9 88-73-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitroaniline
201-855-4 88-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitrophenol
201-857-5 88-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dinoseb 201-861-7 88-85-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Picric acid
201-865-9 88-89-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthaloyl dichloride
201-869-0 88-95-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalic acid
201-873-2 88-99-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
201-874-8 89-00-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
201-875-3 89-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
201-877-4 89-04-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
201-879-5 89-05-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride
201-898-9 89-32-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 5-oxo-1-phenyl-2-pyrazoline-3-carboxylate
201-899-4 89-33-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid
201-901-3 89-36-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid
201-901-3 89-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dimethoxy-2-nitrobenzene
201-903-4 89-39-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-p-anisic acid
201-906-0 89-41-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Menthyl acetate
201-911-8 89-48-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminosalicylic acid
201-919-1 89-57-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminosalicylic acid
201-919-1 89-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-nitro-p-xylene
201-920-7 89-58-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-nitrobenzene
201-923-3 89-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-toluidine
201-924-9 89-62-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-2-nitroaniline
201-925-4 89-63-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-2-nitroaniline
201-925-4 89-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-2-nitrophenol
201-927-5 89-64-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-didehydro-D-erythro-hexono-1,4-lactone
201-928-0 89-65-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl o-toluate
201-932-2 89-71-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-sec-butylphenol
201-933-8 89-72-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-dichlorobenzoyl chloride
201-936-4 89-75-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroanthranil acid
201-938-5 89-77-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2