Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Methane
200-812-7 74-82-8 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromomethane
200-813-2 74-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethane
200-814-8 74-84-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Joint 10 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Acetylene
200-816-9 74-86-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
chloromethane; methyl chloride
200-817-4 74-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iodomethane
200-819-5 74-88-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Iodomethane
200-819-5 74-88-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylamine
200-820-0 74-89-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylamine
200-820-0 74-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogen cyanide
200-821-6 74-90-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methanethiol
200-822-1 74-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethylamine--borane (1:1)
200-823-7 74-94-2 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Dimethylamine--borane (1:1)
200-823-7 74-94-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibromomethane
200-824-2 74-95-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibromomethane
200-824-2 74-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromoethane
200-825-8 74-96-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromochloromethane
200-826-3 74-97-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromochloromethane
200-826-3 74-97-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane
200-827-9 74-98-6 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propyne
200-828-4 74-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroethane
200-830-5 75-00-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroethane
200-830-5 75-00-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroethylene
Vinyl Chloride
200-831-0 75-01-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluoroethylene
200-832-6 75-02-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Iodoethane
200-833-1 75-03-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylamine
200-834-7 75-04-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetonitrile
200-835-2 75-05-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetonitrile
200-835-2 75-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetaldehyde
200-836-8 75-07-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanethiol
200-837-3 75-08-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Difluoromethane
200-839-4 75-10-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodomethane
200-841-5 75-11-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Formamide
200-842-0 75-12-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Formamide
200-842-0 75-12-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Formamide
200-842-0 75-12-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Carbon disulphide
200-843-6 75-15-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon disulphide
200-843-6 75-15-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2