Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trisodium citrate
200-675-3 68-04-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid
200-677-4 68-11-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Mercaptoacetic acid
200-677-4 68-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethylformamide
200-679-5 68-12-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylformamide
200-679-5 68-12-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyanocobalamin
200-680-0 68-19-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Norethisterone
200-681-6 68-22-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Retinol
200-683-7 68-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfadiazine
200-685-8 68-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Purin-6(1H)-one
200-697-3 68-94-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydroxyprogesterone
200-699-4 68-96-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ampicillin
200-709-7 69-53-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salicylic acid
200-712-3 69-72-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylic acid
200-712-3 69-72-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-β-D-arabinofuranosylcytosine hydrochloride
200-713-9 69-74-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Maltose
200-716-5 69-79-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Uric acid
200-720-7 69-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-ornithine
200-731-7 70-26-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Asparagine
200-735-9 70-47-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Deferoxamine
200-738-5 70-51-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine monohydrochloride
200-739-0 70-53-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine
200-740-6 70-54-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-lysine
200-740-6 70-54-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Histidine
200-745-3 71-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Propan-1-ol
200-746-9 71-23-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cytosine
200-749-5 71-30-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butan-1-ol
200-751-6 71-36-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butan-1-ol
200-751-6 71-36-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentan-1-ol
200-752-1 71-41-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene
200-753-7 71-43-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene
200-753-7 71-43-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cobalt di(acetate) 200-755-8 71-48-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,1-trichloroethane
200-756-3 71-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrylammonium bromide
200-769-4 71-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium lactate
200-772-0 72-17-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-valine
200-773-6 72-18-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-valine
200-773-6 72-18-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-threonine
200-774-1 72-19-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dihydroxyanthraquinone
200-782-5 72-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-tryptophan
200-795-6 73-22-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Adenine
200-796-1 73-24-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L-isoleucine
200-798-2 73-32-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Guanine
200-799-8 73-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine
200-806-4 74-31-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-diphenyl-p-phenylenediamine
200-806-4 74-31-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Arginine
200-811-1 74-79-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2