Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3,6-Dimethyl-3H-benzofuran-2-one
480-080-5 65817-24-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
402-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
208-008-8 505-32-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7,11-trimethyl-trans-6,10-dodecadienal; reaction mass of: 3,7,11-trimethyl-cis-6,10-dodecadienal
425-910-9 32480-08-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl acetate
249-689-1 29548-30-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,7-dichloroquinoline-8-carboxylic acid
402-780-1 84087-01-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL DIMETHYLCARBAMATE
466-280-5 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctanenitrile
403-620-3 40188-41-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy-1,1-dimethylethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
410-730-5 90498-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,9-bis[2,4-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane; bis(2,4-dicumylphenyl) neopentyl diphosphite
421-920-2 154862-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)amino)propane-1,2-diol
410-010-0 104333-00-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((4-((4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-2-sulphophenyl)azo)-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl)azo)-4,5-dihydroxy-naphthalene-2,7-disulphonic acid, mixed sodium/potassium salt
458-890-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-nitrophenyl)amino)-1-propanol
410-910-3 104226-19-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((C12-18)-acylamino)-N-(2-((2-hydroxyethyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-dimethyl-1-propanaminium chloride
427-370-1 164288-56-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-((C9-11-iso,C10-rich)alkyloxy)propan-1-amine acetate (1:1)
939-448-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
700-133-0 2436-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
700-133-0 2436-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,5-dichloropentan-3-yl)-6-fluoro-1,2-benzisoxazole
700-084-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1,5-Disubstituted-naphthalene-2-ylazo)-5-[(3-substituted-phenylamino)-fluoro- [heteromonocyclyl]-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonic acid sodium salt
461-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethoxy)but-1-yne
611-859-1 5967-11-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(1-ethyl-1-methylpropyl)-5-isoxazolamine
401-460-9 82560-06-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2'-phenoxyethoxy)propylamine
427-870-8 6903-18-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene
403-140-4 103694-68-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-bis(4-((5-(4,6-bis(2-aminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-disulfonaphthalen-3-yl)azo)phenylamino)-1,3,5-triazin-6-ylamino)propyldiethylammonium lactate
424-310-4 178452-66-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)quinazolin-4-(3H)-one
411-960-9 136426-54-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoroquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
412-190-6 168900-02-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,5-disulfophenylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: tetrasodium 3-(1,5-disulfonatonaphthalene-2-ylazo)-4-hydroxy-7-{4-chloro-6-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}naphthalene-2-sulfonate
429-440-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)-1-methyl-2-phenylindole
406-280-4 117584-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-(2-Hydroxyethoxy)ethylimino)-2,2-dimethylpropyl dodecanoate
700-067-2 931419-77-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-(diaminomethyleneamino)thiazol-4-yl)methylthio)propiononitrile
403-710-2 76823-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-ammonioethyl)-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-1-ium dichloride
700-074-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-bromopropionoyl)-4,4-dimethyl-1,3-oxazolan-2-one
430-820-8 114341-88-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-ethylhexyloxy)propane-1,2-diol
408-080-2 70445-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-N,N-diisopropyl-3-phenylpropan-1-aminium chloride
811-311-3 124936-75-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-Hydroxy-ethyl)-5-methylsulfamoylmethyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
929-941-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-methoxy-4-methoxycarboxybenzyl)-5-nitroindole
428-910-7 107786-36-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2-{4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl}vinyl)benzonitrile
419-060-8 79026-02-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(2H-tetrazol-5-yl)pyridine
426-810-8 3250-74-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3,4-dicyanophenylsulfonyl)propane-1-sulfonyl chloride
610-401-8 480427-96-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzothiazole-2-thione
404-890-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N-octadecylpropanamide
700-596-9 14442-94-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3-(4-(2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy)butylaminocarbonyl-4-hydroxy-1-naphthalenyl)thio)propanoic acid
410-370-9 105488-33-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
411-970-3 79881-89-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(3-Amino-2-cyanophenoxy)-2,2-dimethyl-N-propylpropanamide
700-531-4 1093205-93-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-Amino-2-cyanophenoxy)-2,2-dimethyl-N-propylpropanamide
700-531-4 1093205-93-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-hydroxypropyl)oxazolidin-2-one
431-840-1 87010-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
403-920-4 107551-67-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-aminophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid
417-480-6 252977-62-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-chlorophenyl) glutarate
252-477-1 35271-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-CHLOROPHENYL)GLUTARIC ACID MONOAMIDE
917-377-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(4-fluorophenyl)-2-methylpropionylchloride
426-370-7 1017183-70-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal
811-285-3 1637294-12-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-methoxy phenyl)-3-methoxy propionic acid methyl ester
614-925-8 69098-08-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
688-269-6 641571-11-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(5,6-dimethoxy-1,3-benzothiazol-3-yl-3-ium)propane-1-sulfonate
426-920-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(5-acetylamino-4-(4-[4,6-bis(3-diethylaminopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)-2-(2-methoxyethoxy)phenylazo)-6-amino-4-hydroxy-2-naphtalenesulfonic acid
407-670-7 115099-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(6-chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride (1:1)
639-694-0 188416-20-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(6-O-(6-desoxy-α-.sc.l.sc.-mannopyranosyl-O-(α-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)-(β-.sc.d.sc.-glucopyranosyl)oxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one
424-170-4 130603-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(ammoniomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanaminium isophthalate
944-688-9 15107-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(benzo[b]thien-2-yl)-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine-4-oxide
431-030-6 163269-30-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(biphenyl-4-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
700-341-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulfonyl) benzoic acid
475-670-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C11-14-(branched and linear)oxy)-propan-1-amine
640-107-5 151789-06-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C11-14-(branched and linear)oxy)-propanenitrile
690-625-0 151789-09-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(C6-16, (even numbered) and C16 unsaturated alkyl)-4-(C7-17 (odd numbered) and C17 unsaturated alkylidene)-oxetan-2-one
700-132-5 863782-35-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(cis-1-propenyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
415-750-8 106447-44-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cis-3-hexenyloxy)propanenitril
415-220-6 142653-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(cyclohexyloxy)propane-1,2-diol
805-622-3 10305-41-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diaryl)[1,3,5]triazin-2yl)-5-(alkoxy substituted)-phenol
440-520-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dichloroacetyl)-5-(2-furyl)-2,2-dimethyloxazolidine, 2,2-dichloro-1-[5-(2-furyl)-2,2-dimethyl-oxazolidin-3-yl]ethanone
434-800-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dichloroacetyl)-5-(2-furyl)-2,2-dimethyloxazolidine, 2,2-dichloro-1-[5-(2-furyl)-2,2-dimethyl-oxazolidin-3-yl]ethanone
434-800-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dicocoalkylamino)-1,2-propanediol
482-000-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(difluoromethyl)-1-methyl-1 H-pyrazole-4-carbonyl chloride
619-511-0 141573-96-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
700-093-4 176969-34-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl fluoride
811-684-2 1255735-07-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Diisobutoxy-thiophosphorylsulfanyl)-2-methyl-propionic acid
434-070-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(dimethylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
603-957-8 13636-02-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(dimethylamino)-1-propanol hydrochloride
601-495-1 117829-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(dimethylamino)propylurea
401-950-2 31506-43-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(Ethylsulfonyl)pyridine-2-sulfonamide
412-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(hexyloxy)propane-1,2-diol
600-386-6 10305-38-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(N-methyl-N-(4-methylamino-3-nitrophenyl)amino)propane-1,2-diol hydrochloride
403-440-5 93633-79-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropanol
259-996-2 56107-04-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(phenothiazin-10-yl)propionic acid
421-260-5 362-03-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(piperazin-1-yl)-benzo[d]isothiazole hydrochloride
421-310-6 87691-88-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-(tert-butoxy)-3-oxopropanoic acid
628-204-0 40052-13-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trichlorovinyl)anilinium chloride
279-862-7 81972-27-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(tridecyloxy)propylamine, branched and linear
272-724-7 68909-95-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(triethoxysilyl)propyl prop-2-enoate
700-389-3 20208-39-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine hydrochloride
616-309-4 762240-92-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride
206-340-8 328-99-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
212-301-6 779-89-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(vinyloxy)propan-1-amine
633-172-6 66415-55-2 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-({6-[(2-cyanoethyl)amino]hexyl}amino)propanenitrile
700-129-9 2004-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]carbamoyl}amino)phenyl 4-methylbenzenesulfonate; N-(p-toluenesulfonyl)-N'-(3-(p-toluenesulfonyloxy)phenyl)urea
432-520-2 232938-43-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-3-diphenylpropylamine
226-984-3 5586-73-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(2,2-Dimethyl-1,2-azasilolidin-1-yl)(dimethyl)silyl]-1-propanamine
470-090-8 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(2-hydroxyethyl)amino]propionamide
248-211-9 27076-30-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(2E)-2-benzylidenehydrazino]-4-sulfonatobenzoate, disodium salt
601-577-7 118969-29-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylbutanoate
700-255-4 31775-89-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4'-acetoxy-3'-methoxyphenyl) propyl]trimethoxysilane
433-050-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(4-aminobenzoyl)amino]propanoic acid
616-017-7 7377-08-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
604-786-1 151262-57-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
608-927-8 339530-91-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(7aS)-7a-methyl-1,5-dioxooctahydro-1H-inden-4-yl]propanoic acid
435-830-6 1944-63-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(dimethylamino)methyl]-9-methyl-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one hydrochloride (1:1)
601-635-1 119812-29-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[(E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde; trans-3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)vinyl]benzaldehyde
421-800-1 120578-03-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[(tritylthio)methyl]quinuclidin-3-ol
940-432-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[2-({[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)pyridin-3-yl]prop-2-yn-1-ol
943-529-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxan-3-yl)propoxy]propane-1,2-diol
807-413-2 70280-68-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(2-dodecyloxy-5-methylphenylcarbamoyl)-4-hydroxy-1-naphthylthio]propionic acid
421-490-6 167684-63-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl]propionic acid
630-348-4 84268-36-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-(E)-2-propenal
425-370-4 93957-50-7 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-(pentanoyloxy)-2,2-bis[(pantanoyloxy)methyl]propoxyl]-2,2-bis[(pentanoyloxy)methyl]propyl pentanoate 3-{3-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propoxy)-2,2-bis({[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 3,5,5-trimethylhexanoate
444-000-2 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, disodium salt; reaction mass of: 3-[3-carbamoyl-5-(5-{4-chloro-6-[4-(2-sulfonatooxyethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-sulfonatophenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl]propanoic acid, trisodium salt
440-510-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[3-hydroxypropyl(2-methylpropyl)phosphoryl]propan-1-ol
464-510-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[5-(4-(2-chloroethanesulfonyl)butyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalene-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt; reaction mass of: 3-[5-(4-ethenesulfonylbutyrylamino)-2-sulfophenylazo]-5-{4-chloro-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaphthalene-4-ylazo)-3-sulfophenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt
442-290-5 457624-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-[bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-heteromonocycle
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[butoxy(methyl)phosphoryl]-1-cyanopropyl acetate
605-460-1 167004-78-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[C13-(branched)-alkyloxy]propionitrile
700-399-8 947522-81-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[methoxy(dimethyl)silyl]propan-1-amine
608-570-8 31024-26-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetoxy-17,17-(2,2-dimethyltrimethylenedioxy)androst-3,5-diene
927-431-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Acetoxymethyl-4-acetoxyacetophenon
607-317-9 24085-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-acetyl-1-phenyl-pyrrolidine-2,4-dione
421-600-2 719-86-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-acetyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
807-591-1 949034-45-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-allyloxy-2-hydroxypropyl [3-(4-methoxynaphthalene-1,8-dicarboximido) propyl] dimethylammonium chloride
461-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid
220-635-9 2840-28-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid
220-635-9 2840-28-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid, hexadecyl ester
419-700-6 143269-74-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-chlorobenzoic acid, hexadecyl ester
419-700-6 143269-74-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-(2-methoxyethyl)benzenesulfonamide
411-520-6 112195-27-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-amino-4-methoxy-N-methylbenzamide
813-034-3 878160-14-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-5-tert-butylisoxazole hydrochloride
404-840-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Amino-tricyclo[3,3,1,13,7]decan-1-ol
450-050-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-aminobenzylamine
412-230-2 4403-70-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Aminooctan-4-ol
482-070-6 1001354-72-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminophenol
209-711-2 591-27-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminopropane-1-sulphonic acid
222-977-4 3687-18-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-azidosulfonylbenzoic acid
405-310-3 15980-11-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-benzyl-6,6-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
619-015-4 943516-53-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-benzyl-exo-6-nitro-2,4-dioxo-3-aza-cis-bicyclo[3.1.0]hexane
426-750-2 151860-15-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-benzylidenephthalide
209-388-8 575-61-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromo-N,N,N-trimethylpropan-1-aminium bromide
628-915-6 3779-42-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Bromo-N-{[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}pyridin-2-amine
812-676-1 1638892-78-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromobenzoic acid
209-562-3 585-76-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-bromopyridin-2-amine
629-620-5 13534-99-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
460-120-8 79917-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Carbamoyl-1-(β-D-ribofuranosyl)pyridinium triacetate chloride
824-435-8 2009225-92-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Carbamyl-1-methylpyridinium Chloride
463-670-7 1005-24-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-chloro-2,4-difluoronitrobenzene
411-980-8 3847-58-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-chloro-2-(isopropylthio)aniline
421-700-6 179104-32-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Chloro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
604-096-0 13881-41-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
445-590-4 202197-26-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine
401-670-0 79456-26-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylamine
401-670-0 79456-26-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-Chloro-N-hydroxy-2,2-dimethylpropanamide
685-040-2 81778-06-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-o-toluidine
201-756-6 87-60-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloro-p-toluidine
202-446-3 95-74-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chlorobutan-2-one
223-834-9 4091-39-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropyl chloroformiate
425-770-9 628-11-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-cyano-3,5,5-trimethylcyclohexanone
411-490-4 7027-11-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-cyano-N-(1,1-dimethylethyl)androsta-3,5-diene-17-β-carboxamide
415-730-9 151338-11-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-cyanomethyl-2-(4-methylphenyl)-6-methylimidozo[1,2-a]pyridine
457-480-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-cyanopropyldimethoxymethylsilan
418-740-1 153723-40-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-cyclohexyl-2-(cyclohexylimino)-1,3-oxazolidin-4-one
806-511-2 35877-42-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-cyclopentylpropionic acid
205-433-0 140-77-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Dimethylamino-1-(3-pyridinyl)-2-propen-1-one
611-255-8 55314-16-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Dimethylamino-1-(pyrid-3-yl)-2-propen-1-one
434-770-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Dimethylamino-1-(pyrid-3-yl)-2-propen-1-one
434-770-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-dodecyl-(1-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidin)-yl)-2,5-pyrrolidindione
411-920-0 106917-30-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane
435-790-1 297730-93-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-(pentyloxy)dibenzo[b,d]furan
942-871-8 1799569-89-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Ethoxyestra-3,5-dien-17-one
608-229-3 2863-88-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethyl 5-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate
425-820-1 88150-42-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-(2H)isoindol-2-yl)-ethoxymethyl]-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate
413-410-3 88150-62-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-(2H)isoindol-2-yl)-ethoxymethyl]-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate
413-410-3 88150-62-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-(2H)isoindol-2-yl)-ethoxymethyl]-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate
413-410-3 88150-62-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-(2H)isoindol-2-yl)-ethoxymethyl]-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate
413-410-3 88150-62-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine
421-150-7 143860-04-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl-2-{[(2Z)-3-ethyl-5-phenyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene]methyl}-5-phenyl-1,3-benzoxazol-3-ium; 4-methylbenzene-1-sulfonate
435-090-4 207231-99-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl-3-[(2-ethylhexyloxy)methyl]oxetane
445-460-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3-ethyl-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one
616-364-4 766-36-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethylhexahydro-1-methyl-2H-azepin-2-one
261-974-2 59891-41-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethylhexahydro-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methyl-2H-azepin-2-one
275-622-0 71556-74-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-fluorotoluene
206-524-8 352-70-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1