Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trehalose
202-739-6 99-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 8
433-880-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 50A
429-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 5
422-130-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 14
425-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 12
434-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 11
421-840-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK
419-250-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trazodone
243-317-1 19794-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TRANSLUZONE
424-860-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Transaminase enzyme powder
618-523-3 9030-47-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-trifluoromethanesulfonic acid-4-(5-ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenylester
936-619-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-N-methyl-2-styryl-[4'-aminomethine-(1-acetyl-1-(2-methoxyphenyl)acetamido)]pyridinium acetate
405-860-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)cyclohexane-1,4-dicarboxamide
700-597-4 1215841-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-Methyl[2-(methylamino)cyclohexyl]amine Dihydrochloride
692-952-4 473918-41-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-menthone
201-941-1 89-80-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-hex-2-enal
229-778-1 6728-26-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-hex-2-enal
229-778-1 6728-26-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-hex-2-en-1-ol
213-191-2 928-95-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans-esterification product of castor oil and 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
614-585-0 68551-65-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-dichloroethylene
205-860-2 156-60-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-decahydro-2-naphthol
212-545-3 825-51-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotetraacetic acid
236-308-9 13291-61-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-crotonic acid
203-533-9 107-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-cinnamic acid
205-398-1 140-10-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-cinnamic acid
205-398-1 140-10-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-cinnamic acid
205-398-1 140-10-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-7,7'-dimethyl-(4H,4H')-(2,2')bi[benzo[1,4]thiazinylidene]-3,3'-dione
444-750-0 211387-26-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-5-butyl-2-(3',3'',4'',5''-tetrafluoro-1,1':4',1''-terphenyl-4-yl)-1,3-dioxane
807-577-5 1182844-21-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-5-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane
448-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-tert-butylcyclohexanol
700-127-8 21862-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-pentyl-trans-4'-vinylbicyclohexyl
429-780-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-pentyl-trans-4'-trifluoromethyl-(1,1'-bicyclohexyl)
453-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate
608-715-5 32175-00-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-methylcyclohexanamine acetate
611-103-0 54160-74-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-methoxycinnamic acid
212-594-0 830-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-ethyl-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
283-130-2 84540-37-4 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
475-900-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-cyclohexyl-L-proline monohydrochloride
419-160-1 90657-55-9 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-aminocyclohexan-1-ol
248-492-8 27489-62-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-aminocyclohexan-1-ol
248-492-8 27489-62-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-[[(2-Amino-3,5-dibromophenyl)methylene]amino]cyclohexanol
641-602-9 50910-53-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-(trans-4-(4-Methylphenyl)-cyclohexyl)-cyclohexancarbaldehyde
605-043-4 156140-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-(tetrahydro-5-propyl-pyran-2-yl)-phenol
937-897-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TRANS-4-(CYCLOHEXANE-4'-ONE)1-P-TOLYL-CYCLOHEXANE
435-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
406-380-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
406-380-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol Hydrobromide
926-606-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1