Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 04 april 2020. Database contains 22764 unique substances and contains information from 98987 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Silicic acid (H4SiO4), zinc salt (1:2), manganese-doped
271-896-0 68611-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid, ethyl ester
234-324-0 11099-06-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid, lead salt
234-363-3 11120-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicon
231-130-8 7440-21-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver iodide
232-038-0 7783-96-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver methanesulphonate
219-199-2 2386-52-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silybum marianum extract
948-042-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silybum marianum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Silybum marianum, Compositae.
283-298-7 84604-20-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Slags, phosphorus-manufg.
By-product of smelting of phosphate rock, silica and coke in manufacture of phosphorus.
273-732-3 69012-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1,1,1,2,2,3,3,19,19,20,20,21,21,21-tetradecafluoro-11-({[1-(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutoxy)propan-2-yl]oxy}carbonyl)-7,15-dimethyl-9,13-dioxo-5,8,14,17-tetraoxahenicosane-10-sulfonate
700-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
224-460-9 4368-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[2-methyl-5-(4-methylphenylsulfonylamino)phenylamino]anthraquinone-2-sulfonate
400-100-8 84057-97-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
274-393-4 70209-96-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]oxy]phenyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
267-990-6 67969-88-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[methyl[(4-methylphenyl)sulphonyl]amino]methyl]phenyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-889-6 72828-82-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[3-[(1-oxopropyl)amino]phenyl]amino]anthracene-2-sulphonate
289-550-2 89923-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2(or 5)-[[1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl]oxy]-5(or 2)-(tert-butyl)benzenesulphonate
276-634-9 72391-23-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,4-diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)benzenesulphonate
222-810-5 3618-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate 220-290-4 2702-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,5-dichloro-4-[4-[[2-[(ethylphenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
235-397-1 12217-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)quinoline-6-sulphonate
284-392-0 84864-68-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate
221-416-0 3088-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(p-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonate
238-906-5 14846-08-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[(1-oxododecyl)amino]ethanesulphonate
274-695-6 70609-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[2-amino-8-hydroxy-6-[(methylanilino)sulphonyl]-1-naphthyl]azo]-5-(chloroacetamido)benzenesulphonate
274-395-5 70209-97-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-5-ethoxybenzenesulphonate
269-304-0 68214-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[4-[3-(4,5-dichloro-2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethanesulphonate
252-563-9 35441-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethanesulphonate
248-460-3 27441-70-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[[2,5-dichloro-4-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)azo]phenyl]sulphonyl]amino]ethanesulphonate
273-402-9 68959-19-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-heptyl-2,3-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-1H-imidazole-1-propionate
271-928-3 68630-95-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-propyne-1-sulphonate
259-915-0 55947-46-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3,5,5-trimethylhexanoate
220-169-6 2650-30-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3-((2,3-dicyanophenyl)sulfonyl)propane-1-sulfonate
696-126-4 886592-17-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3-((3,4-dicyanophenyl)thio)propane-1-sulfonate
842-798-0 444996-79-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(2-propyn-1-yloxy)-1-propanesulfonate
608-454-7 30290-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)propanesulphonate
256-401-8 49625-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonate
700-631-8 102601-34-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(p-anilinophenylazo)benzenesulphonate
209-608-2 587-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3-[(2,3-dicyanophenyl)thio]propane-1-sulfonate
940-667-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[(dimethylamino)thioxomethyl]thio]propanesulphonate
242-644-7 18880-36-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[3-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulphonate
264-129-6 63405-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[4-[(2-ethoxy-5-methylphenyl)azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate
273-386-3 68959-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
274-366-7 70179-77-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
288-422-3 85721-12-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[{4-[{5-cyano-2,6-bis[(3-methoxyalkyl)amino]alkylpyridin-3-yl}diazenyl]dialkylphenyl}diazenyl]benzenesulfonate
809-938-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulphonate
264-719-3 64173-96-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-hydroxynaphth-1-ylazo)-3-methylbenzenesulphonate
227-458-6 5850-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-methylprop-2-en-1-yl)benzenesulphonate
214-901-3 1208-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(3-methyl-4-(4-methyl-3-(phenylaminosulphonyl)phenylazo)-5-hydroxypyrazol-1-yl)benzenesulphonate
228-810-1 6359-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(4-(2-hydroxynaphthalenylazo)phenylazo)benzenesulphonate
229-029-9 6406-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2