Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 februari 2020. Database contains 22699 unique substances and contains information from 98559 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-acetamido-5-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
254-879-2 40306-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-662-8 98-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
202-667-5 98-42-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-N,N,N-trimethylanilinium trichlorozincate(1-)
812-526-5 53831-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropylmethylamine
228-544-6 6291-84-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
226-558-7 5424-01-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromo-5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
821-180-4 1417421-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoanisole
219-264-5 2398-37-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoquinoline
226-237-1 5332-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11(6H)-one 5,5-dioxide
247-865-2 26638-53-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-cyclohexylaminopropylamine
222-001-7 3312-60-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulfonyl chloride
253-042-9 36451-09-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane
435-790-1 297730-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-(pentyloxy)dibenzo[b,d]furan
942-871-8 1799569-89-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one
619-264-9 972-46-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazolium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate (1:1)
680-002-1 145022-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluor-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
620-455-4 524709-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluorphenylboric acid
476-720-8 768-35-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)naphthalene-2-carboxamide
229-313-2 6471-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
229-245-3 6448-95-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxypropiononitrile
203-704-8 109-78-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers reaction product with 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid and N,N-dimethylcyclohexanamine
926-601-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate
700-408-5 103429-90-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methoxyacetophenone
209-573-3 586-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,1-diphenylurea
236-039-7 13114-72-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide
812-907-6 34989-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,3-butanediol-1-ethylate
816-856-0 5205-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-benzofuran-5-ol
807-272-7 7182-21-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-isobutylbutyl acetate
233-588-4 10250-45-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine
214-463-3 1131-18-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)azo]thiazolium chloride
255-785-4 42373-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenal
203-527-6 107-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenyl salicylate
271-434-8 68555-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methyl oxetane
482-280-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-4-phenylbutan-2-ol
260-398-9 56836-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-5-propylcyclohex-2-enone
223-069-0 3720-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Methyl-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
700-420-0 7605-52-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylcyclopentadecan-1-one
208-795-8 541-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2