Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 11 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97471 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trimethyl orthobenzoate
211-897-5 707-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl citrate
216-449-2 1587-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
219-547-3 2459-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyvinylsilane
220-449-8 2768-02-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxysilane
219-637-2 2487-90-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxyphenylsilane
221-066-9 2996-92-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctylsilane
221-338-7 3069-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctadecylsilane
221-339-2 3069-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
288-657-1 85857-16-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
242-272-5 18395-30-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
251-995-5 34396-03-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimetazidine
225-690-2 5011-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimebutine
254-309-2 39133-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimanganese tetraoxide
215-266-5 1317-35-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimanganese bis(orthophosphate)
237-997-9 14154-09-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimagnesium dicitrate
222-093-9 3344-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimagnesium bis(orthophosphate)
231-824-0 7757-87-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TRIMA
442-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium, 7-amino-2-[4-(3,5-dicarbonylphenylazo)-2,5-di(2-hydroxyethoxy)phenylazo] -1-hydroxy-3-napthalenesulfonate
432-370-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trilithium nitride
247-475-2 26134-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium hexafluoroaluminate
237-509-4 13821-20-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium bis(4-((4-(diethylamino)-2-hydroxyphenyl)azo)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-))chromate(3-)
414-290-5 149564-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium 1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
403-650-7 117409-78-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilead dioxide phosphonate
235-252-2 12141-20-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trilead bis(carbonate) dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl phosphite
278-758-9 77745-66-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
276-594-2 72361-35-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilyl acrylate
457-670-6 157859-20-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilyl acrylate
457-670-6 157859-20-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisopropyl phosphite
204-130-0 116-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl borate
226-529-9 5419-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl borate
226-529-9 5419-55-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisooctylamine
247-092-0 25549-16-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisooctyl 2,2',2''-[(octylstannylidyne)tris(thio)]triacetate
247-665-5 26401-86-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononylamine
254-104-8 38725-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
258-847-9 53894-23-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1