Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxyphenyl)-2-oxoethyl]-N-(4-phenylbut-2-yl)ammonium chloride
700-288-4 96441-14-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-chloroacrylate
801-260-5 96383-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Demoxepam
213-515-2 963-39-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
689-404-1 96240-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenol, dodecyl-, branched, sulfurized
306-115-5 96152-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenoic acid (Z)-, isooctyl ester, reaction products with glycerol trioleate and sulfur
306-111-3 96152-40-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-[3-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]imino]-6-oxo-1,4-cyclohexadienyl]acetamide
414-740-0 96141-86-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Potassium (R)-[(3-ethoxy-1-methyl-3-oxoprop-1-enyl)amino]phenylacetate
213-510-5 961-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R)-3-(acetyloxy)-2-[(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)methoxy]propyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
691-736-7 960495-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Solvate of (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(4-chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)-2-methoxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol with 2-butyne-1, 4-diol (1:1)
619-496-0 960404-59-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 1-(3-chloropyridin-2-yl)-3-(hydroxymethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
937-132-1 960316-73-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 2-acetyl-4-methyltridec-2-enoate (E & Z isomers)
816-455-0 960253-23-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-chloro-3-nitrobenzoic acid
202-550-9 96-99-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitro-p-toluic acid
202-549-3 96-98-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitrosalicylic acid
202-548-8 96-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-anisidine
202-547-2 96-96-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-546-7 96-93-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-diisopropylaminoethanol
202-536-2 96-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-acetamido-2-aminobenzenesulphonic acid
202-534-1 96-78-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,4-di-tert-butylphenol
202-532-0 96-76-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-531-5 96-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-cresol
202-525-2 96-69-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aminothiazole
202-511-6 96-50-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene carbonate
202-510-0 96-49-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-2-methylfuran
202-507-4 96-47-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazolidine-2-thione
202-506-9 96-45-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorothiophene
202-505-3 96-43-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclopentanol
202-504-8 96-41-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylcyclopentane
202-503-2 96-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl chloroacetate
202-501-1 96-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl acrylate
202-500-6 96-33-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl acrylate
202-500-6 96-33-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl bromoacetate 202-499-2 96-32-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: butan-2-one oxime; syn-O,O'-di(butan-2-one oxime)diethoxysilane
406-930-7 96-29-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Butanone oxime
202-496-6 96-29-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-mercaptopropane-1,2-diol
202-495-0 96-27-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1