Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 21 februari 2020. Database contains 22695 unique substances and contains information from 98544 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
202-969-7 101-72-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenedianiline
202-974-4 101-77-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-oxydianiline 202-977-0 101-80-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylmethane
202-978-6 101-81-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexylamine
202-980-7 101-83-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl ether
202-981-2 101-84-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl ether
202-981-2 101-84-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
m-bis(2,3-epoxypropoxy)benzene
202-987-5 101-90-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
202-992-2 101-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl phenylacetate
202-993-8 101-97-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl phenylacetate
202-993-8 101-97-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(benzylmethylamino)ethanol
202-994-3 101-98-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetoacetanilide
202-996-4 102-01-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diphenylguanidine
203-002-1 102-06-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylurea
203-003-7 102-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenyl-2-thiourea
203-004-2 102-08-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenyl carbonate
203-005-8 102-09-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl phenylacetate
203-007-9 102-13-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl phenylacetate
203-008-4 102-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl phenylacetate
203-012-6 102-19-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl phenylacetate
203-013-1 102-20-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl phenylacetate
203-013-1 102-20-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl phenylacetate
203-014-7 102-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-ethyl-m-toluidine
203-019-4 102-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3'-aminoacetanilide
203-021-5 102-28-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bisethanol
203-028-3 102-40-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethoxypropane
203-037-2 102-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ferrocene
203-039-3 102-54-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-dimethoxyaniline
203-040-9 102-56-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol
203-041-4 102-60-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropylamine
203-047-7 102-69-2 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triallylamine
203-048-2 102-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2',2''-nitrilotriethanol
203-049-8 102-71-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triacetin
203-051-9 102-76-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(morpholinothio)benzothiazole
203-052-4 102-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-butyliminodiethanol
203-055-0 102-79-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dibutylaminoethanol
203-057-1 102-81-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyl phosphite
203-061-3 102-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexylamine
203-062-9 102-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridodecylamine
203-063-4 102-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylbutan-2-ol
203-074-4 103-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl acetate
203-079-1 103-09-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl acrylate
203-080-7 103-11-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) adipate
203-090-1 103-23-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1