Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrophenol
202-811-7 100-02-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-methoxyacetophenone
202-815-9 100-06-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-methoxyacetophenone
202-815-9 100-06-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisoyl chloride
202-816-4 100-07-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisoyl chloride
202-816-4 100-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-anisic acid
202-818-5 100-09-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-anisic acid
202-818-5 100-09-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzaldehyde
202-819-0 100-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-4-nitroaniline
202-823-2 100-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diisopropylbenzene
202-826-9 100-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthaloyl dichloride
202-829-5 100-20-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalic acid
202-830-0 100-21-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethyldiethylamine
202-844-7 100-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-bromotoluene
202-847-3 100-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-vinylcyclohexene
202-848-9 100-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-vinylpyridine
202-852-0 100-43-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-chlorotoluene
202-853-6 100-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzylamine
202-854-1 100-46-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzylamine
202-854-1 100-46-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzonitrile
202-855-7 100-47-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isonicotinonitrile
202-856-2 100-48-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
202-858-3 100-50-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl alcohol
202-859-9 100-51-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl alcohol
202-859-9 100-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzaldehyde
202-860-4 100-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotinonitrile
202-863-0 100-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromophenylmagnesium
202-867-2 100-58-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorophenylmagnesium
202-868-8 100-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexyl(methyl)amine
202-869-3 100-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylaniline
202-870-9 100-61-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1