Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Propiophenone
202-257-6 93-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzoate
202-259-7 93-58-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl benzoate
202-259-7 93-58-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl nicotinate
202-261-8 93-60-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methylformanilide
202-262-3 93-61-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyliminodi(acetic acid)
202-263-9 93-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-chloro-2-phenoxyaniline
202-266-5 93-67-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-methylacetoacetanilide
202-267-0 93-68-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-o-tolylbiguanide
202-268-6 93-69-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2'-chloroacetoacetanilide
202-269-1 93-70-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-bis(2-hydroxyethyl)oleamide
202-281-7 93-83-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-nitro-2H-benzimidazol-2-one
202-282-2 93-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl benzoate
202-284-3 93-89-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl benzoate
202-284-3 93-89-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethyl acetate
202-288-5 93-92-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic anhydride
202-291-1 93-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vinyl 2-ethylhexanoate
202-297-4 94-04-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
202-299-5 94-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzocaine
202-303-5 94-09-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propyl 4-hydroxybenzoate
202-307-7 94-13-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl 4-hydroxybenzoate
202-311-9 94-18-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl 4-hydroxybenzoate
202-318-7 94-26-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate)
202-319-2 94-28-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzoyl peroxide
202-327-6 94-36-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibenzoyl peroxide
202-327-6 94-36-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopentyl benzoate
202-334-4 94-46-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenethyl benzoate
202-336-5 94-47-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene dibenzoate
202-338-6 94-49-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Piperonylic acid
202-342-8 94-53-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-propyl-1,3-benzodioxole
202-344-9 94-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate
202-347-5 94-60-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-ethyl-o-toluidine
202-354-3 94-68-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
o-phenetidine
202-356-4 94-70-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethoxyphenol
202-358-5 94-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α'-propylenedinitrilodi-o-cresol
202-374-2 94-91-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexane-1,3-diol
202-377-9 94-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,4-trichlorotoluene
202-381-0 94-99-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-amino-2-methylpyrimidine-5-methylamine
202-384-7 95-02-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Indene
202-393-6 95-13-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indene
202-393-6 95-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzotriazole
202-394-1 95-14-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzotriazole
202-394-1 95-14-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzothiazole
202-396-2 95-16-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
202-401-8 95-23-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-tert-butylbenzothiazole-2-sulphenamide
202-409-1 95-31-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-cyclohexylbenzothiazole-2-sulfenamide
202-411-2 95-33-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hexylcyclopent-2-enone
202-417-5 95-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1