Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole
202-181-3 92-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthanilide
202-188-1 92-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-chloro-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-189-7 92-78-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenothiazine
202-196-5 92-84-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diol
202-200-5 92-88-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diol
202-200-5 92-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-carboxylic acid
202-203-1 92-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,2-trimethylquinolin-6-amine
202-207-3 92-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
202-208-9 93-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
202-208-9 93-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-209-4 93-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxybenzyl alcohol
202-212-0 93-03-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 2-naphthyl ether
202-213-6 93-04-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N,N-diethylaniline
202-214-1 93-05-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratric acid
202-215-7 93-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(2-methoxyphenyl)amino]methanesulphonic acid
202-220-4 93-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-allylveratrole
202-223-0 93-15-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allylveratrole
202-223-0 93-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-naphthyl ether
202-226-7 93-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allyl-2-methoxyphenyl acetate
202-235-6 93-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methoxyphenamine
202-237-7 93-30-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride
202-239-8 93-34-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetic acid
202-244-5 93-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-p-cresol
202-252-9 93-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylpropan-1-ol
202-256-0 93-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propiophenone
202-257-6 93-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzoate
202-259-7 93-58-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1