Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(1R,8S)-2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0^{1,6}]undec-5-en-4-ol
942-036-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,8S)-2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0^{1,6}]undec-5-en-4-one
942-035-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S,3S,4R)-4-{[3-(1,1-difluorobut-3-en-1-yl)-7-methoxyquinoxalin-2-yl]oxy}-3-ethyl-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate
942-021-6 1799733-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-k4N29,N30,N31,N32]copper, thionyl dichloride, and sulfurochloridic acid, further condensed with 2,4-diaminobenzenesulfonic acid and ammonia, further converted with sodium hydroxide 2,4,6-trichloro-1,3, -triazine, and ammonium chloride
942-002-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-[1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
941-996-5 1297537-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of Phenol, Sulphuric acid and Sodium hydroxide
941-992-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl]methanol hydrochloride (1:1)
941-991-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-R(-)acetoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane tartrate dihydrate
941-989-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsaturated, ethyl & methyl esters
941-981-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(4-Ethylphenyl)-pentan-1-ol and 1-C-{5-[(4-ethylphenyl)(hydroxy)methyl]-2-[(1-methoxy-1-methylethoxy)methyl]phenyl}-1,2,3,4,6-pentakis-O-(trimethylsilyl)-β-D-glucopyranose and 4-Ethylbenzaldehyde
941-970-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-[(3-methylphenyl)amino]-7-phenylbenzo[a]phenazin-7-ium chloride
941-946-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carboxylic acids, C5-9, triesters with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
941-924-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
941-921-6 1228837-05-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
941-920-0 1628047-87-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate
941-919-5 1228780-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[3-[(2-bromo-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]-6-[2-[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-5-hydroxy-, sodium salt (1:3) and Trisodium 6-[{5-[(2-bromoacryloyl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-({3-[(2,3-dibromopropanoyl)amino]benzoyl}amino)-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonate
941-899-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4E,8Z)-cyclododeca-4,8-dien-1-one and (4Z,8E)-cyclododeca-4,8-dien-1-one and (4E,8E)-cyclododeca-4,8-dien-1-one
941-893-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)Vinyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)], trisodium salt and Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)]-, sodium and Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[2-(sulfooxy)Ethanol]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)], trisodium salt
941-883-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate and ethyl (2E,4Z,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate
941-877-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 1,4-cyclohexanedimethanol with propylene oxide and ammonia
941-876-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-butyl-2,3,3-trimethylindol-1-ium; tetrafluoroborate
941-873-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R)-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propanoate
941-846-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid coupled with 1,3-benzendiol, subsequently coupled with 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 4-nitrobenzenamine, sodium salts
941-841-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((dimethylamino)methyl)-5-methylhexan-2-one, oxalate
941-840-6 2102090-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (9E)-9-Undecenal and (9Z)-9-Undecenal and undec-10-enal
941-821-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Solvate of (4R)-1-{(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutyl}-4-hydroxy-L-proline with tetrahydrofuran (1:1)
941-817-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-bis[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1,1'-bianthracene-9,9',10,10'-tetrone
941-814-4 157367-45-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sophorolipids: fermentation products of glucose and fatty acids, C18 (unsaturated), glycerol esters with yeast Candida Bombicola
941-810-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sophorolipids: fermentation products of glucose and fatty acids, C18 (unsaturated), glycerol esters with yeast Candida Bombicola, partially hydrolysed
941-809-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Petroleum naphtha fraction, co-processed with renewable hydrocarbons derived from thermally cracked plastics
941-806-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (2R)-2-phenyl-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetamide and (2S)-2-phenyl-2-[(2S)-piperidin-2-yl]acetamide
941-805-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Petroleum diesel/gas oil fraction, co-processed with renewable hydrocarbons derived from thermally cracked plastics
941-803-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of phosphorous trichloride with phenol, 2-tert-butylphenol and 4-tert-butylphenol
941-802-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-Butoxy-9-oxononanoic acid and dibutyl azelaate and butyl palmitate and butyl stearate and butyl (9 or 10)-oxooctadecanoate
941-798-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane
941-793-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(3-), bis[2-[[[3-[2-[1-[[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-(oxo-κO)propyl]diazenyl-κN1]-4-(hydroxy-κO)phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, sodium (1:3) and tetrasodium bis[2-[[[3-[[1-[(2-chloroanilino)carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulphonyl]amino]benzoato(3-)]cobaltate(4-)
941-792-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)trisulfane
941-787-9 98222-50-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium 2-{4-[(9,10-dioxo-4-{[4-(4-sulfonatophenoxy)phenyl]amino}-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]phenoxy}benzenesulfonate and Disodium 4,4'-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-1,4-diyl)bis(iminobenzene-4,1-diyloxy)]dibenzenesulfonate
941-784-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl (2E)-4-(dimethylamino)but-2-enoate (2Z)-but-2-enedioic acid (1:1)
941-772-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-4-(1-(2-aminopropyl)-1H-pyrazol-3-yl)-2-chlorobenzonitrile
941-762-2 1297537-41-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
941-761-7 1297537-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-5-acetyl-N-(1-(3-(3-chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
941-760-1 1297537-33-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1E)-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]acetaldehyde oxime and (1Z)-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]acetaldehyde oxime
941-739-7 479683-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Residues (Petroleum heavy fuel oil fraction, co-processed with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin)
941-732-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-bis(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazol-1-yl]-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazole and 1-[2,4-bis(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazol-1-yl]-2,4-bis(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazole and 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazol-1-yl]-4,5-diphenylimidazole
941-730-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
941-718-2 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2R,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone and (2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone
941-717-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol and 2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenol
941-702-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-3-hydroxy-7-nitronaphthalene-1-sulfonic acid coupled with 2-naphthol and 2-amino-4 (or 5)-nitrophenol, chelated with chromium (3+), sodium salts
941-684-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)cyclopropanamine
941-682-8 1476113-93-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2