Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97524 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Alkenes, C6-8
931-293-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C9-11, C10-rich
271-213-6 68526-56-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkoxy substituted aryl diazo heterocyclic aryl nitrile
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl 2-alkyl-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene-2-carboxylate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alkyl substituted aryl diazo heterocyclic aryl ester
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
allyl (1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexanecarboxylate
810-519-1 1648784-10-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl acetoacetate
214-269-9 1118-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl butyrate
218-129-8 2051-78-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl propionate
219-307-8 2408-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Almond, sweet, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Prunus amygdalus sativa, Rosaceae.
291-063-5 90320-37-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aloe vera, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Aloe vera, Liliaceae.
287-390-8 85507-69-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
alumina doped with cobalt
945-045-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminate(2),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON]hydroxy-,disodium
934-407-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminate(2-),[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON] (oxidoborate-µ-oxido)(-1),disodium
934-405-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium cerium lutetium oxide
942-299-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium lanthanum trioxide
234-433-3 12003-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium sulphate
233-135-0 10043-01-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium sulphate
233-135-0 10043-01-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium tristearate
211-279-5 637-12-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium trititanium dodecachloride
234-421-8 12003-13-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium vanadium tetraoxide
815-205-8 13530-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium, 2-(1,3-dihydro-3-oxo-5-sulfo-2H-indol-2-ylidene)-2,3-dihydro-3-oxo-1H-indole-5-sulfonic acid complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 73015 aluminium salt.
240-589-3 16521-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium, 3-hydroxy-4-[(4-sulfo-1-naphthalenyl)azo]-2,7-naphthalenedisulfonic acid complex
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 16185:1.
235-437-8 12227-62-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum oxide (Al2O3), chromium-doped
308-964-7 99328-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum oxide (Al2O3), solid soln. with cerium oxide (CeO2) and magnesium oxide, terbium-doped
310-017-8 102110-19-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum, 2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-inden-2-ylidene)-1,2-dihydro-6,7-quinolinedisulfonate complexes
305-632-3 94891-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amidase, penicillin
232-753-8 9014-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18 (saturated and unsaturated)
938-869-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C8-18 (even-numbered), C18unsatd, N-[3-(dimethylamino)propyl]
944-209-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, bis(C11-14-branched and linear alkyl), O,O-di-iso-Pr phosphorodithioates
700-768-3 1285610-71-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1)
284-628-2 84961-40-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-14-tert-alkyl, bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
287-007-4 85408-46-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-14-tert-alkyl, compds. with 2(3H)-benzothiazolethione
272-782-3 68911-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, di-C12-18-alkylmethyl
This substance is identified by SDA Substance Name: C12-C18 dialkyl methyl amine and SDA Reporting Number: 16-043-00.
270-418-8 68439-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, rosin, compds. with 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride and disodium hydrogen bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]chromate(3-)
308-114-5 97862-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amino acids, wheat, reaction products with cocoyl chloride, sodium salts
616-824-4 800392-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ammonium 2,2,3 trifluor-3-(1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-trifluormethoxypropoxy), propionate
480-310-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium 3-nitrobenzoate
242-965-2 19328-56-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ammonium 4-[(2E)-2-[(2E)-2-[2-chloro-3-[(E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfonatobutyl)benzo[e]indol-3-ium-2-yl]vinyl]cyclohex-2-en-1-ylidene]ethylidene]-1,1-dimethyl-benzo[e]indol-3-yl]butane-1-sulfonate
700-626-0 1073607-50-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium 6H-dibenzo[c,e][1,2]oxaphosphinin-6-olate 6-oxide
700-893-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium dinitroazanide
453-090-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium glycolate
609-106-7 35249-89-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium hexafluorozirconate
240-970-4 16919-31-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium iron(III) trimethylenediaminetetraacetate hemihydrate
400-660-3 111687-36-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium molybdate(VI)
236-031-3 13106-76-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium phosphinate
232-266-0 7803-65-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium salts of mono- and bis[3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl and/or poly (substituted alkene)] phosphate
700-403-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphophallus campanulatus dry purified extract
480-460-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amorphous condensation products of orthophosphoric acid and sodium carbonate (3-6 : 1)
947-754-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Androstan-17-one,2,3-epoxy-16-(1-pyrrolidinyl)-(2α,3α,5α,16α,17β)-
810-472-7 159325-45-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1