Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 17 februari 2020. Database contains 22687 unique substances and contains information from 98486 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-methylcyclopentadecan-1-one
208-795-8 541-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxoglutaric acid
208-797-9 542-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Pentanone, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, reaction products with 2-propyn-1-ol
271-889-2 68611-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenoxybenzylic alcohol
237-525-1 13826-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloxy)phenyl]-1,5-dioxa-s-indacen-2,6-dione
413-330-9 134724-55-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionic acid
207-924-5 501-52-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionyl chloride
211-443-6 645-45-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropyl acetate
204-569-8 122-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropyl benzoate
611-930-7 60045-26-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-tert-butyladipic acid
233-759-3 10347-88-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{2-[2-(3-azaniumylpropoxy)ethoxy]ethoxy}propan-1-aminium di[(2Z)-3-carboxyprop-2-enoate]
818-033-1 1629579-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-indene
258-296-4 53018-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-, 4-[(4-C7-17-branched alkylphenyl)azo] derivs.
307-585-4 97660-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Butoxy-4-ethyl-2',2'',3''-trifluoro-[1,1':4',1'']-terphenyl
812-028-8 612543-60-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-methanol
936-118-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4',4'''-azobis[N-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide]
235-436-2 12227-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
209-876-0 596-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-anilinotoluene-4-sulphonanilide
202-902-1 100-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-chloro-2',5'-dimethoxyacetoacetanilide
224-638-6 4433-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-cyanoacetophenone
215-885-0 1443-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-methoxyacetophenone
202-815-9 100-06-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Methyl-4-(E)-pent-3-enyl-biphenyl
473-310-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-sulphamoylacetanilide
204-486-7 121-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4',4''-triaminotrityl alcohol
207-395-0 467-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol
428-970-4 13595-25-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(1-phenylethane-1,1-diyl)bis(heptyloxybenzene)
811-683-7 1799707-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(2,3-epoxypropoxy)-2,2'- dimethyl-5,5'-tert-butyldiphenylsulphide
441-520-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(2-ethylhexane-1,1-diyl)diphenol
680-046-1 74462-02-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[(1,10-dioxodecane-1,10-diyl)bis(oxy)]bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxidanyl)
417-440-8 2516-92-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[isopropylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]dianiline
235-985-8 13080-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[vinylenebis[(3-sulpho-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[5-hydroxy-6-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonic] acid
301-568-5 94022-69-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-biphthalic dianhydride
219-342-9 2420-87-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis(2-methoxystyryl)-1,1'-biphenyl
254-935-6 40470-68-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl
216-784-4 1667-10-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-anilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid
224-548-7 4404-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-dihydroxy-7,7'-iminodi(naphthalene-2-sulphonic acid)
201-719-4 87-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-dioxo-4,4'-dioxydibutyric acid
204-611-5 123-23-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-033-5 25068-38-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-033-5 25068-38-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminopropyldiethylamine and 2-piperazin-1-ylethylamine
500-230-6 68698-70-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminopropyltriethoxysilane
500-162-7 65169-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with biphenyl-4-ol
500-655-7 161308-15-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with trimethylhexane-1,6-diamine
500-332-0 153195-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-diisopropylaniline)
243-421-7 19900-69-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-xylidine)
223-786-9 4073-98-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2