Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
406-970-5 129228-11-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isopropyl-2-(3-methylbutyl)propane-1,3-diol
811-449-4 129228-29-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isopropyl-4-(N-methyl)aminomethylthiazole
414-800-6 154212-60-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropane
417-420-9 156324-82-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isopropyl-5-methylhex-2-enal
252-406-4 35158-25-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isopropyl-5-methylhexanal
266-440-2 66656-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isopropyl-9H-thioxanthen-9-one
226-827-9 5495-84-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
256-974-4 51115-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropylphenol
201-852-8 88-69-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ketogluconic acid, calcium salt
919-553-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-lauroyloxyethyltrimethylammonium chloride
246-745-7 25234-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Mercapto-2-methyl-pentan-1-ol
434-920-2 258823-39-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate
419-040-9 89604-92-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate
419-040-9 89604-92-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate
419-040-9 89604-92-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate
419-040-9 89604-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-mercaptoethanol
200-464-6 60-24-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptopropionic acid
201-206-5 79-42-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-mercaptothiazole
423-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methoxy-1-(2-methoxypropoxy)propane; 2-methoxy-1-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propane
404-640-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-1-(2-methoxypropoxy)propane; 2-methoxy-1-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propane
404-640-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methoxy-1-methylethyl acetate
203-603-9 108-65-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylbutane
213-611-4 994-05-8 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-2-methylheptane
816-311-7 76589-16-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-(methoxymethyl)phenol
226-882-9 5533-03-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
606-870-3 219715-34-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
606-870-3 219715-34-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
606-871-9 219715-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Methoxy-4-methylphenyl methyl carbonate
700-673-7 132638-45-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-nitrobenzenediazonium
248-642-2 27761-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-4-propylphenol
220-499-0 2785-87-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-5-(2-(4-(4-(1-((4-methoxy-3-trimethylammonio)anilinocarbonyl)-2-oxopropylazo)benzamido)phenylazo)-3-oxobutyramido)phenylammonium dichloride
400-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide
601-411-3 116091-63-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-5-nitroanilinium chloride
267-234-5 67827-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxy-5-nitrophenyl acetate
811-460-4 53606-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid
612-182-4 6161-65-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid
612-182-4 6161-65-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-N,N,β-trimethyl-10H-phenothiazine-10-propylamine
212-706-8 851-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-N-[2-nitro-5-(phenylthio)phenyl]acetamide
264-263-5 63470-85-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-p-cresol
202-252-9 93-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxybenzyl alcohol
210-296-5 612-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxybut-2-ene
228-970-2 6380-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxyethanol
203-713-7 109-86-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl 2-[(3-nitrophenyl)methylene]acetoacetate
254-511-0 39562-22-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxyethyl 2-cyanoacrylate
248-670-5 27816-23-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl acetoacetate
245-043-8 22502-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxyethyl acrylate
221-499-3 3121-61-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyethyl cyanoacetate
233-597-3 10258-54-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxyethyl methacrylate
230-241-9 6976-93-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methoxyphenylacetone
226-008-6 5211-62-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1,3-propanediol
412-350-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1,3-propanediol
412-350-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1,4-oxathiane 4,4-dioxide
247-727-1 26475-39-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1,4-phenylene bis(4-hydroxybenzoate)
601-643-5 119959-84-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1,4-phenylene-bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoate]
419-310-6 125248-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1,4-phenylene-bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoate]
419-310-6 125248-71-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1,5-pentanediamine-1,3-benzenedicarboxylate
433-910-5 145153-52-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(3-sulfonatopropyl)naphth[1,2-d]oxazolium
421-030-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-{[4-(2-methylpropanoyl)phenyl]methyl}phenyl)propan-1-one
822-533-5 80067-83-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1-heptanol
809-896-5 60435-70-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-pentylpyridinium bromide
402-690-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-phenylpropan-2-ol
202-896-0 100-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-amine monohydrochloride
604-085-0 138564-60-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-dodecahydro-1H-cyclopentacyclododecene
606-858-8 21890-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2,3-epoxy-1,4-naphtalen-dione
433-300-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2,3-epoxy-1,4-naphtalen-dione
433-300-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-(1-methylpropyl)propane-1,3-diol
212-387-5 813-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane
404-810-9 4524-95-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2-nitropropan-1-ol
200-957-6 76-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
220-239-6 2682-20-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-2H-isothiazol-3-one hydrochloride
247-499-3 26172-54-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoate hydrolysis product with silica
419-030-4 125804-20-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-3-butenenitrile
240-596-1 16529-56-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Methyl-3-methoxy benzoyl chloride
427-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Methyl-3-methoxy benzoyl chloride
427-440-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-3-phenylpropanol
230-961-3 7384-80-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4,6-dinitro-phenol 208-601-1 534-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
410-760-9 157661-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol
248-907-2 28219-60-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-butenal
265-454-6 65114-01-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]aniline
487-120-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-nitro-1-(4-trifluoromethylsulfanyl-phenoxy)-benzene
929-785-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-nitroimidazole
211-790-3 696-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-phenyl-1,3-dioxolane
251-752-3 33941-99-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylbutan-2-ol
203-074-4 103-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-METHYL-4-PHENYLINDANONE
428-250-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylpentanol
402-770-7 92585-24-5 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-propanol monohydrochloride
274-285-7 70028-95-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Methyl-5-phenylpentanal
455-570-7 36613-11-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-5-phenylpentanol
405-890-8 25634-93-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-5-propylcyclohex-2-en-1-one
807-489-7 1447712-18-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-5-tert-butylthiophenol
444-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-6-methyleneoct-7-en-2-ol
208-843-8 543-39-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Methyl-7-(4'-tert-butylphenyl)indene
456-850-1 245653-52-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate
202-039-0 91-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylene diisocyanate
202-039-0 91-08-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-m-phenylenediamine
212-513-9 823-40-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine
202-442-1 95-70-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-p-phenylenediamine sulfate
210-431-8 615-50-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylaminoethanol
203-710-0 109-83-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylaminoethanol
203-710-0 109-83-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylanisole
209-426-3 578-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylaziridine
200-878-7 75-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoate}
700-238-1 132900-75-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-en-2-ol
204-068-4 115-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutan-1-ol
205-289-9 137-32-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutene
247-975-0 26760-64-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyl acrylate
256-170-3 44914-03-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyraldehyde
202-485-6 96-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutyric acid
204-145-2 116-53-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyronitrile
242-687-1 18936-17-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutyronitrile
242-687-1 18936-17-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylcyclohexanol, mixed isomers
209-512-0 583-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylcyclohexyl acetate
227-231-1 5726-19-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylcyclopentane-1,3-dione
212-153-2 765-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylcyclopentanone
214-318-4 1120-72-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyldecan-1-al
242-745-6 19009-56-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyldecanenitrile
273-960-3 69300-15-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylenedecan-1-al
244-979-4 22418-65-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylenepropane-1,3-diyl diacetate
223-225-8 3775-29-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyleneundecanal
607-068-6 22414-68-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylfuran
208-594-5 534-22-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylglutaric acid
210-521-7 617-62-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylglutaronitrile
224-923-5 4553-62-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylindoline
229-971-0 6872-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Methyloctane-1,8-diamine
700-111-0 148528-05-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpent-2-enal
210-789-5 623-36-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpentan-3-yl (2E)-but-2-enoate
806-544-2 1370711-06-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane
203-523-4 107-83-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane-1,5-diamine
239-556-6 15520-10-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentane-2,4-diol
203-489-0 107-41-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpentyl 2-methylvalerate
291-418-4 90397-38-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpiperazine
203-644-2 109-07-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylprop-2-en-1-ol
208-161-0 513-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-2-ol
200-889-7 75-65-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropane-2-thiol
200-890-2 75-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methylpropene, trimers
500-001-0 7756-94-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropyl 2-[(2-nitrophenyl)methylidene]-3-oxobutanoate
612-113-8 61312-59-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropyl-(R)-2-hydroxypropanoate
407-770-0 61597-96-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methylpropyl-2-ethyl-2-methylbutanoate
619-240-8 96723-99-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropylenediamine
212-374-4 811-93-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpyridine
203-643-7 109-06-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpyridine
203-643-7 109-06-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-amine
606-190-7 18978-78-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-amine
606-190-7 18978-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-ol
212-562-6 826-81-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinolin-8-ol
212-562-6 826-81-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinoline
202-085-1 91-63-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylquinoline-4-carboxamide
239-917-8 15821-13-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylresorcinol
210-155-8 608-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyltetrahydrofuran-3-one
221-685-4 3188-00-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylundecanal
203-765-0 110-41-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleraldehyde
204-605-2 123-15-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleric acid
202-594-9 97-61-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-morpholinoethanesulphonic acid
224-632-3 4432-31-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanol
210-734-5 622-40-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-morpholinoethanol
210-734-5 622-40-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-morpholinoethylamine
218-011-6 2038-03-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one
420-590-7 4299-07-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-n-Butylpropane-1,3-diol
677-792-5 2612-26-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naftacencarboxamide, 4-(dimethylamin)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-7-iodo-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)-, mono(trifluoroacetate) (salt)
811-442-6 389625-14-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naftacencarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-7-methanoyl-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)
811-443-1 1035655-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthacenecarboxamide, 4,7-bis(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-9-nitro-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)-, sulfate (1:2)
604-916-7 153621-80-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthalenamine, N-(2-ethylhexyl)-1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, ar' and ar''-Me derivs.
296-117-1 92257-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-(5-chloro-2-methylphenyl)diazenyl]-3-hydroxy-
612-135-8 61370-59-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitro-3- sulfophenyl)azo]-6-[(sulfomethyl)amino]-, trisodium salt
618-306-3 89806-58-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1