Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)hexylamine
217-461-0 1860-26-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-N-(3-methoxyphenyl)-N-methylbutanamide
840-202-3 2101947-22-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylphenyl) butanamide
446-190-2 406488-30-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethylaminoethanol
203-797-5 110-73-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylaniline
209-424-2 578-54-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylbutyric acid
201-796-4 88-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylcyclopentane-1,3-dione
212-512-3 823-36-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhex-2-enal
211-448-3 645-62-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Ethylhexan-1-ol, ethoxylated, esters with acrylic acid
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-156-4 62722-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanal
204-596-5 123-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexane-1,3-diol
202-377-9 94-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid
205-743-6 149-57-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid
205-743-6 149-57-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, cerium salt
246-332-1 24593-34-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
278-031-6 74931-55-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, copper salt
244-846-0 22221-10-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, iron salt
243-169-8 19583-54-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, manganese salt
240-085-3 15956-58-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, molybdenum salt
251-807-1 34041-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol
285-503-5 85114-00-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt
245-018-1 22464-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoyl chloride
212-081-1 760-67-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexenal Sumpf ENAL zur Rückstandskolonne
919-594-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl (2R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoate
630-324-3 861229-15-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (3-isocyanatomethylphenyl)-carbamate
259-265-8 54634-94-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl (4-chloro-2-methylphenoxy)acetate
249-636-2 29450-45-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (5-isocyanato-2-methylphenyl)-carbamate
273-133-7 68938-61-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
260-829-0 57583-35-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
239-622-4 15571-58-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
260-828-5 57583-34-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
248-227-6 27107-89-7 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate 4-oxide
280-479-2 83547-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-phosphatetradecanoate 4-oxide
610-601-5 51032-53-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl 12-ethyl-5,5-dioctyl-9-oxo-10-oxa-4,6-dithia-5-stannahexadecanoate
261-645-3 59185-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 12-hydroxyoctadecanoate
249-793-7 29710-25-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 14-ethyl-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannaoctadeca-2,9-dienoate
233-117-2 10039-33-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 3,5,5-trimethylhexanoate
275-073-7 70969-70-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 3-[2-(4-ethoxy-2,3-difluoro-phenyl)-6-fluoro-phenyl]sulfanylpropanoate
947-033-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl 3-mercaptopropionate
256-589-1 50448-95-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 4,4-dibutyl-10-ethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
234-186-1 10584-98-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
244-289-3 21245-02-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl 4-aminobenzoate
420-170-3 26218-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl 7-oxabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
263-471-3 62256-00-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl [(oxan-2-yl)sulfanyl]acetate
439-810-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethylhexyl acetate
203-079-1 103-09-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl acrylate
203-080-7 103-11-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl benzoate
226-641-8 5444-75-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl chloroformate
246-278-9 24468-13-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl cyanoacetate
236-425-5 13361-34-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl cyanoacetate
236-425-5 13361-34-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl cyanoacetate
236-425-5 13361-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl dihydrogen phosphate
213-967-0 1070-03-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl diphenyl phosphate
214-987-2 1241-94-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl hydrogen maleate
231-048-2 7423-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl lactate
228-503-2 6283-86-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl laurate
243-697-9 20292-08-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl mercaptoacetate
231-626-4 7659-86-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl methacrylate
211-708-6 688-84-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl nitrate
248-363-6 27247-96-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl nonanoate
261-819-9 59587-44-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl oleate
247-655-0 26399-02-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl palmitate
249-862-1 29806-73-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl salicylate
204-263-4 118-60-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl stearate
244-754-0 22047-49-0 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
629-661-9 83834-59-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexyl-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-enoate
700-213-5 947753-66-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexylamine
203-233-8 104-75-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylimidazole
214-011-5 1072-62-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethylphenylhydrazine hydrochloride
421-460-2 19398-06-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethylpropane-1,3-diol
220-038-3 2612-29-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylpyridine
202-881-9 100-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethynyltetrahydro-2,6,6-trimethyl-2H-pyran
237-551-3 13837-60-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Fluor-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-phenylboronic acid
917-865-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
639-386-6 437-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluoro-4-(4-butylphenyl)-phenyl boronic acid
936-617-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Fluoro-4-[7-(quinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2-b][1,2,4]triazin-2-yl]benzoic acid—hydrogen chloride (1/2)
812-968-9 1197377-34-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluoro-4-[7-(quinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2-b][1,2,4]triazin-2-yl]benzonitrile
812-406-2 1029714-87-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluoro-4-hydroxybenzonitrile
422-810-7 82380-18-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-4-pentyl-4'-(2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-410-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Fluoro-5-(methylsulfonyl)benzoic acid
689-137-0 247569-56-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-fluoro-5-nitrotoluene
207-251-7 455-88-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluoro-5-trifluoromethylpyridine
400-290-2 69045-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
428-100-3 94239-04-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
428-100-3 94239-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Fluoro-N-methyl-4-[7-[(quinolin-6-yl)methyl]imidazo[1,2-b]-[1,2,4]triazin-2-yl]benzamide
813-241-9 1029712-80-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluoroacetophenone
207-156-0 445-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluoroaniline
206-478-9 348-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorobenzoic acid
207-158-1 445-29-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorobenzophenone
206-440-1 342-24-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorobenzoyl chloride
206-887-2 393-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorotoluene
202-428-5 95-52-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorotoluene
202-428-5 95-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Formamidothiazole-4-acetylchloridehydrochloride
441-820-2 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-furaldehyde
202-627-7 98-01-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furaldehyde
202-627-7 98-01-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-furaldehyde-diethylacetal
236-872-6 13529-27-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-furoic acid
201-803-0 88-14-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-furoyl chloride
208-422-9 527-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-heptadecyl-1H-imidazole
245-589-7 23328-87-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Heptanone, oxime
610-969-7 5314-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Hepten-4-one, 5-methyl-, (2E)-
600-299-3 102322-83-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-heptyl-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol
252-853-5 36060-61-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-heptylcyclopentanone
205-273-1 137-03-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-heptylidenecyclopentan-1-one
254-339-6 39189-74-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Hexyl-2 ‘-hydroxy-5 ‘methyldecananilide
448-250-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexylcyclopent-2-enone
202-417-5 95-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexylcyclopentan-1-one
235-970-6 13074-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyldecan-1-ol
219-370-1 2425-77-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hexyldecan-1-ol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-116-6 52609-19-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyldecanoic acid
246-885-9 25354-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyldecanoic acid [4-(6-tert-butyl-7-chloro-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)phenylcarbamoyl]methylester
448-260-8 379268-96-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyldecyl methanesulfonate
700-688-9 111360-16-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hexyldecyl p-hydroxybenzoate
415-380-7 148348-12-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hexyloxyethanol
203-951-1 112-25-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, N,N,N-triethylethanaminium titanium(4+) salt
452-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-1-(1H-imidazol-1-yl)-2,2-diphenylethanone
604-951-8 15441-11-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
444-860-9 474510-57-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
444-860-9 474510-57-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one
472-110-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one
472-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-1-naphthaldehyde
211-902-0 708-06-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-1-{1-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
696-038-6 135452-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxy-1-{3-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
700-676-3 135452-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methyl-propionic acid allyl ester
700-908-3 19444-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylbutyronitrile
223-892-5 4111-08-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropionic acid
209-848-8 594-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropionitrile
200-909-4 75-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropiophenone
231-272-0 7473-98-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(2-ethyl-4-methylimidazoyl)propylneodecanoate
417-350-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(oleoyloxy)propyl 5-oxo-L-prolinate
283-393-3 84608-82-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(prop-2-enoyloxy)propyl 2-methyl-2-propylhexanoate
814-233-8 444649-70-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)-[2-(1-oxotetradecyl)amino]ethyl]amino]-N,N,N-trimethyl-1-propanammonium chloride
414-670-0 141890-30-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-3-[(3-{[3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)(dimethyl)ammonio]propane-1-sulfonate
695-243-8 500731-87-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methoxy-3-oxo-1-phenylpropan-1-aminium chloride
813-820-6 133153-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methyl-1,4-naphthoquinone
207-594-2 483-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
241-045-8 16969-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4-(methylthio)butyronitrile
241-756-3 17773-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
700-368-9 328-90-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
610-554-0 50650-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-5-octanoylbenzoic acid
417-790-1 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-5-octanoylbenzoic acid
417-790-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-6-nitro-4-sulphonaphthalene-1-diazonium
256-582-3 50412-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N,N',N'-tetramethylpropane-1,3-diaminium dichloride
807-137-2 110528-94-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]propan-1-aminium chloride
811-523-6 88992-45-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N-dimethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
601-503-3 118026-14-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-N-((2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-yl)octadecanamide
936-560-6 212070-45-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N-1H-1,2,4-triazol-3-ylbenzamide
253-021-4 36411-52-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-p-toluic acid
200-068-3 50-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxybenzimidazole
210-412-4 615-16-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxybenzoic acid 2-butyloctyl ester
431-090-3 190085-41-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone
208-577-2 533-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid
203-484-3 107-36-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxyethanesulphonic acid, compound with 4,4'-[hexane-1,6-diylbis(oxy)]bis[benzenecarboxamidine] (2:1)
211-533-5 659-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl [(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexyl] carbonate
701-039-2 156324-78-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl acrylate
212-454-9 818-61-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl acrylate
212-454-9 818-61-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxyethyl methacrylate
212-782-2 868-77-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethyl palmitate
224-160-8 4219-49-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethylammonium perbromide
407-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxyethyliminodi(acetic acid)
202-263-9 93-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxyethylmethacrylate, reaction products with proyleneoxide and Phthalic anhydride
807-276-9 1421695-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyiminopropiophenone
204-329-2 119-51-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
428-200-7 103577-66-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxymethyl-9-methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane
408-200-3 63187-91-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde [(2-hydroxy-1-naphthyl)methylene]hydrazone
219-210-0 2387-03-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyphenethyl alcohol
231-863-3 7768-28-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxypropan-1-aminium sulfate
946-381-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypropyl (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonate
607-858-0 260781-16-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxypropyl-.beta.-cyclodextrine ethers
420-920-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxypropyl-.beta.-cyclodextrine ethers
420-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxypyridine 1-oxide
236-100-8 13161-30-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxypyridine 1-oxide
236-100-8 13161-30-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-imidazol-4-ylethylamine dihydrochloride
200-298-4 56-92-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-imidazolidone
204-436-4 120-93-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-imino-1-methylimidazolidin-4-one
200-466-7 60-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-iodobenzoic acid
201-850-7 88-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-iodoethanol
210-861-6 624-76-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-iodotoluene
210-422-9 615-37-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isobutyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane
430-800-9 129228-21-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate
942-380-9 131796-64-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isobutyl-4-vinyl-1,3-dioxolane
815-031-2 1411949-02-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Isobutyryl-3,N-diphenylacrylamide
619-636-0 125971-57-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isocyanato-1,3,5-triisopropylbenzene
801-619-6 401515-81-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isocyanato-2-methylpropane-1,3-diyl bisacrylate
680-798-0 886577-76-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Isocyanatoethyl acrylate
482-140-6 13641-96-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isocyanatoethyl methacrylate
250-284-7 30674-80-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
612-189-2 61676-62-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isopropoxyethanol
203-685-6 109-59-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropoxyethyl salicylate
279-348-2 79915-74-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ISOPROPYL-1,3-DIOXANE-5,5-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
609-063-4 35113-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1