Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzenethiol
205-277-3 137-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobenzyl alcohol
226-293-7 5344-90-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminobutan-1-ol
202-488-2 96-20-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile
917-554-2 2941-23-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile
917-554-2 2941-23-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminododecan-1-ol hydrochloride (1:1)
687-797-4 23551-91-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanesulphonamide monohydrochloride
289-519-3 89756-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethanol hydrobromide
245-624-6 23382-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Aminoethanol reaction products with cyclohexane and peroxidized N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine reaction products
426-650-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethyl hydrogen sulphate
213-135-7 926-39-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethyldiethylamine
202-844-7 100-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminoethyldiisopropylamine
204-447-4 121-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminonaphthalene-1,5-disulphonic acid
204-201-6 117-62-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminooctadecane-1,3-diol
236-933-7 13552-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminophenol
202-431-1 95-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminopropane-1,3-diol
208-584-0 534-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopyridin-3-ol
240-886-8 16867-03-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopyridin-4-ol hydrochloride
817-486-2 1187932-09-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotinamide
413-440-7 112006-75-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-aminothiazol-4-acetic acid
249-769-6 29676-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminotoluene-4-sulphonic acid
210-540-0 618-03-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-anilinoethanol
204-588-1 122-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzhydrylsulfanylacetamide
614-564-6 68524-30-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione, addition product with (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol and 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol, propoxylated
601-238-3 113163-37-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione, addition product with 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol, ethoxylated
701-218-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione; 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
608-744-3 32472-85-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofurancarbothioamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4,6-dimethyl
815-015-5 1251730-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzofurancarboxamide, N-(2,5-dimethoxyphenyl)-4,6-dimethyl
815-016-0 1251730-60-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzotriazol-2-yl-4-methyl-6-(2-methylallyl)phenol
419-750-9 98809-58-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzoyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
700-599-5 54761-87-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Benzyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydrodibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine
605-122-3 157995-00-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Benzyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, hydrochloride
917-844-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
266-795-3 67633-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Benzylacrylic acid
438-550-2 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-benzylaminoethanol
203-221-2 104-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-benzylheptanol
296-229-0 92368-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylideneheptanal
204-541-5 122-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylphenol
249-361-8 28994-41-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-1,1-diethoxyethane
217-989-1 2032-35-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-1,1-difluoroethylene
206-624-1 359-08-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-1,3-dimethyl-5-[3-(methylsulfonyl)propoxy]benzene
809-929-3 1372195-69-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-1-(2-furyl)-2-nitroethylene
406-110-9 35950-52-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-1-(3,5-dihydroxyphenyl)ethanone
613-114-6 62932-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-10H-phenothiazine
927-779-8 66820-95-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-2-methylpropionyl bromide
244-017-3 20769-85-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-2-nitropropanol
407-030-7 24403-04-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
627-872-0 1514-82-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-4'-chloro-2'-(o-fluorobenzoyl)acetanilide
216-437-7 1584-62-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4,6-difluoroaniline
429-430-0 444-14-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-6-(trifluoromethyl)aniline
825-354-0 1207314-86-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Bromo-4-chloro-1-isopropylbenzene
696-543-1 1369828-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
612-004-5 60633-25-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4-nitrotoluene
231-809-9 7745-93-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-4-tert-butylphenol
218-602-9 2198-66-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-5-methoxybenzoic acid
245-329-2 22921-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-6-(1-methylpiperidine-4-carbonyl)pyridine hydrobromide
822-158-7 1338000-32-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Bromo-6-fluoroaniline
464-930-2 65896-11-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Bromo-6-fluorophenol
807-795-0 2040-89-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-7-iodo-9H-fluorene
696-006-1 123348-27-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-9,9-difluoro-7-iodo-9H-fluorene
941-124-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-9H-fluoren-9-one
636-546-7 3096-56-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-9H-fluorene
214-480-6 1133-80-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide
257-681-4 52130-87-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-N-[2-(2-fluorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-N-methylacetamide
275-027-6 70931-08-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromo-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide
226-844-1 5504-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoaniline
210-421-3 615-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoethanol
208-748-1 540-51-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoethyl phenyl ether
209-634-4 589-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromoethylammonium bromide
219-924-2 2576-47-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromohexadecanoyl chloride
813-910-5 69319-95-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromomalonaldehyde
430-470-6 2065-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromonaphthalene
209-452-5 580-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopalmitic acid
242-137-0 18263-25-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopentane
203-521-3 107-81-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropionic acid
209-947-6 598-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropionyl bromide
209-261-7 563-76-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropionyl chloride
230-466-2 7148-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopyridine
203-641-6 109-04-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromothiophene
213-699-4 1003-09-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Butanone, peroxide
215-661-2 1338-23-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butene
203-452-9 107-01-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-783-2 94279-39-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, di-C12-14 (even numbered)-alkyl esters
938-575-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, di-C14-16 (even numbered)-alkyl esters
695-949-6 1187576-41-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, monooctadecyl ester
605-713-6 1741-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2Z)-, reaction products with ammonium di-µ3-hydroxyhexacosa-µ-oxododecaoxododecatungstate(6-) (6:1), ammonium octa-µ-oxodi-µ3-oxo-µ4-oxododecaoxoheptamolybdate(6-) (6:1), nickel(2+) nitrate (1:2) and nickel(2+) sulfate (1:1)
800-777-3 1351378-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C12-18-alkyl esters
272-943-8 68921-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C16-18-alkyl esters
272-944-3 68921-52-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C18-22-alkyl esters
272-945-9 68921-53-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C8-18-alkyl esters
271-880-3 68610-90-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (Z)-, ester with 1,2-propanediol, compd. with 2-(dibutylamino)ethanol
286-304-6 85204-10-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenoic acid, 3-amino-, 1-methylethyl ester
604-269-0 14205-46-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butenoic anhydride
210-807-1 623-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butoxyethanol
203-905-0 111-76-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl acetate
203-933-3 112-07-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl benzoate
226-685-8 5451-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl methacrylate
236-885-7 13532-94-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
424-560-4 151257-01-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
424-560-4 151257-01-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butyl-2-ethylpropanediol
204-111-7 115-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one and (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)-methanesulfonic acid
700-176-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-3-(4-hydroxybenzoyl)-5-nitro-benzofuran
604-244-4 141645-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
259-210-8 54546-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-5-formylimidazole
410-260-0 83857-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-5-formylimidazole
410-260-0 83857-96-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-6-(butylamino)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
242-828-7 19125-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butylaminoethanol
203-904-5 111-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butylbenzofuran
224-250-7 4265-27-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyloctan-1-ol
223-470-0 3913-02-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyloctanoic acid
248-570-1 27610-92-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyn-1,4-diol, reaction product with 1-4.5 moles of methyloxirane
612-177-7 61596-96-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated
614-503-3 68441-62-3 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, reaction products with 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide and sodium hydroxide
290-883-0 90268-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexan-3-yl-cyclohex-2-en-1-one
425-150-8 94723-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chlor-3-isothiocyanato-1-propene
604-275-3 14214-31-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chlormethyl-8-(1,1-dimethylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan
601-507-5 118135-28-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1,1,1-triethoxyethane
628-654-8 51076-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1,1-diethoxyethane
210-695-4 621-62-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1,1-difluoroethane
688-133-6 338-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1,1-dimethoxyethane
202-624-0 97-97-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
229-560-6 6609-64-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)-1-ethanone
446-620-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
620-343-5 51336-94-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
610-651-8 51336-95-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
810-506-0 877-38-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-benzimidazole
284-624-0 84946-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
616-586-1 78068-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1-methyl-4-(methylsulfonyl)-benzene
465-910-6 1671-18-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-2',6'-dimethylacetanilide
214-460-7 1131-01-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-2-methylbutane
209-836-2 594-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-2-methylpropane
208-066-4 507-20-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-2-methylpropane
208-066-4 507-20-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-2-methylpropanoyl chloride
687-783-8 13222-26-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
202-754-8 99-40-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3,5-xylenol
226-898-6 5538-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Chloro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
700-854-0 256473-04-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide
700-227-1 40722-73-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-(dimethylamino)-N,N-dimethylprop-2-en-1-iminium hexafluorophosphate
619-785-1 249561-98-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-(hydroxymethylene)cyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
700-766-2 61010-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-methyl-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
600-786-0 106904-09-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-3-methyl-4-methylthioacetophenone
605-954-7 181997-71-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-methylthiophene
238-296-0 14345-97-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-oxopentyl acetate
235-930-8 13051-49-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-trifluoromethylpyridine
424-520-6 65753-47-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
834-590-3 1228943-80-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
405-380-5 110877-64-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
221-541-0 3140-73-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
941-761-7 1297537-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroethoxy)methyl) benzoic acid
619-779-9 120100-77-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(2,2,2-trifluoroethoxy)methyl]benzoic acid
480-290-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
406-520-8 53250-83-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4-[1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
941-996-5 1297537-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-[3-iodo-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-4-yl]pyrimidine
826-697-9 1269440-58-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl (isobutyl)carbonate
427-020-6 141772-37-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4-nitroaniline
204-502-2 121-87-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrophenol
210-578-8 619-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrotoluene
204-501-7 121-86-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-(1-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl)benzenesulphonyl chloride
271-615-1 68592-11-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
454-800-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
206-338-7 328-87-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
257-856-5 52334-81-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-chloromethylthiazole
429-830-5 105827-91-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-chloromethylthiazole
429-830-5 105827-91-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-5-fluoropyridine
628-311-2 31301-51-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-iodobenzoic acid
606-224-0 19094-56-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1