Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97524 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-(benzylmethylamino)ethyl acetoacetate
259-197-9 54527-65-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(benzyloxy)-5-methylpyridin-4-amine
813-194-4 1552820-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(bromomethyl)-1,3-difluorobenzene
285-652-6 85118-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolane
262-103-9 60207-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(bromomethyl)benzonitrile
628-473-4 22115-41-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(butylnitroamino)ethyl nitrate
279-976-7 82486-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(carboxymethyl)-5-methoxybenzoic acid
651-248-7 52962-25-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(chloromethyl)-1,3-difluorobenzene
615-010-6 697-73-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(Chloromethyl)-2-(2,4-difluorophenyl)oxirane
605-357-1 164347-62-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride (1:1)
603-200-1 127337-60-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride (1:1)
603-200-1 127337-60-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
617-892-8 86604-75-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
617-892-8 86604-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(chloromethyl)-4-methylquinazoline
476-280-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(cyclohexylamino)ethanesulphonic acid
203-115-6 103-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(decylthio)ethylammonium chloride
405-640-8 36362-09-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(DICYCLOHEXYLPHOSPHINO)BIPHENYL
480-030-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(diethylamino)-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one
255-848-6 42487-72-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(diethylamino)ethyl 4-(2-(octyloxy)benzamido)benzoate sulfate
805-364-1 1170722-65-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(Diethylamino)ethyl 4-{[2-(octyloxy)benzoyl]amino}benzoate
692-852-0 26090-29-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(diethylamino)ethyl methacrylate
203-275-7 105-16-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(Difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
413-830-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(dimethoxymethyl)quinoxaline 1,4-dioxide
250-910-9 32065-66-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
810-179-4 1112-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
438-340-0 119344-86-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
438-340-0 119344-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-methylpropan-1-ol
230-279-6 7005-47-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-oxoethyl (4-hydroxyphenyl)acetate
813-418-0 59721-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl acrylate
219-460-0 2439-35-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl acrylate
219-460-0 2439-35-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl dodecanoate
609-033-0 34839-10-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(Diphenylmethyl)-1-azabicyclo[2,2,2]octan-3-one
608-752-7 32531-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(diphenylphosphino)benzonitrile
609-030-4 34825-99-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(ethoxymethyl)oxolane
423-630-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(ethoxymethyl)oxolane
423-630-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(ethylthio)ethanol
203-802-0 110-77-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(formylamino)-3-thiophenecarboxylic acid; 2-formamido-3-thiophenecarboxylic acid
431-930-9 43028-69-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(Hydroxyacetyl)-N-methylhydrazine-1-carboxamide
815-593-9 1613307-26-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(hydroxymethyl)-2-[[2-hydroxy-3-(isooctadecyloxy)propoxy]methyl]-1,3-propanediol
416-380-1 146925-83-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(hydroxymethylamino)ethanol
251-974-0 34375-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(indol-3-yl)ethylamine
200-510-5 61-54-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(isocyanatosulfonylmethyl)benzoic acid methyl ester
410-900-9 83056-32-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(isopropylthio)-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
696-441-7 256473-05-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(m-benzoylphenyl)propionitrile
255-982-5 42872-30-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(Methacryloyloxyethyl)-2'-((trimethylammonium)ethyl)phosphate
417-560-0 67881-98-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(Methacryloyloxyethyl)-2'-((trimethylammonium)ethyl)phosphate
417-560-0 67881-98-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(Methacryloyloxyethyl)-2'-((trimethylammonium)ethyl)phosphate
417-560-0 67881-98-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(methanesulfonyl)ethylamine hydrochloride
450-260-8 104458-24-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(methoxycarbonyl)-6-nitrobenzoic acid
606-804-3 21606-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methoxymethyl)-1-methyl-3-nitro-benzene
821-450-1 1800070-34-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methoxymethyl)-3-methyl-aniline
821-826-5 1472650-01-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methoxymethyl)benzene-1,4-diamine
679-526-3 337906-36-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(methylamino)ethanol, compound with sulphur dioxide
244-169-0 21049-70-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(methylsulfonyl)-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridine
696-192-4 935859-71-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methylsulfonyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
809-978-0 27603-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methylsulphonyl)-10H-phenothiazine
245-701-4 23503-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methylthio)-10H-phenothiazine
231-581-0 7643-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methylthio)-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridine
696-235-7 63432-37-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
807-656-4 32539-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(morpholinothio)benzothiazole
203-052-4 102-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-benzyl-N-methylamino)ethyl 3-amino-2-butenoate
405-350-1 54527-73-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one; cycloxydim (ISO)
405-230-9 101205-02-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(N-ethylanilino)ethanol
202-160-9 92-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-ethylanilino)ethyl-(2-hydroxypropyl)-dimethylazanium;sulfate
825-360-3 72269-47-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(N-methyl N-hydroxyethyl) ammine 2-phenylethanol
920-079-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(N-methyl-p-toluidino)ethanol
220-638-5 2842-44-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(Naphthalene-2'-sulphonylamino)-benzoic acid
601-471-0 117309-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(O-aminooxy)ethylamine dihydrochloride
412-310-7 37866-45-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(octyloxy)benzoic acid
608-139-4 27830-12-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(octyloxy)benzoyl chloride
700-525-1 54090-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(octylthio)ethanol
222-598-4 3547-33-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(para-chlorophenyl)glycineamide
420-830-0 102333-75-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(PHENYLMETHYL)-BENZENEACETIC ACID
420-230-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(phenylmethylene)-1-Azabicyclo[2,2,2]octan-3-one
607-326-8 24123-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(piperazin-1-yl)pyrimidine
244-135-5 20980-22-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(piperidin-4-yl)-1H-benzimidazole
609-547-5 38385-95-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(propyloxy)ethanol
220-548-6 2807-30-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(ter-butylamino)-1-(3-chloro-4- hydroxyphenyl)ethanone HCl
918-208-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(tert-butylamino)-1-(3-chloro-4-hydroxy-5-chloromethylphenyl)ethanone hydrochloride
930-857-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(tetrahydro-5-methyl-5-vinyl-2-furyl)propan-2-ol
262-038-6 60047-17-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(thiophen-2-yl)phenol
826-707-1 106584-13-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(trifluoromethoxy)-benzenesulphonamide
448-450-0 37526-59-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
700-280-0 1869-24-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
700-328-0 776-04-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl isocyanate
617-763-6 85813-73-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(trimethylammonium)ethoxycarboxybenzene-4-sulfonate
411-010-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(undec-10-enoylamino)-3-phenylpropanoic acid
446-800-7 175357-18-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl}methyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
610-201-0 446292-08-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-({1-[(2-methoxyphenyl)amino]-1,3-dioxobutan-2-yl}diazenyl)benzoic acid
683-287-0 877670-90-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({2-[(3-aminobenzoyl)amino]ethyl}sulfonyl)ethyl hydrogen sulfate
601-770-6 121315-20-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-({2-[4-(2,4,5-trimethylhexan-3-yl)phenoxy]ethoxy}methyl)oxirane
937-989-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-({2-[4-(dimethylamino)benzoyloxy]ethyl}(methyl)amino)ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
466-080-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({2-[4-(dimethylamino)benzoyloxy]ethyl}(methyl)amino)ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
466-080-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-({3-(octadecanoyloxy)-2,2-bis[(octadecanoyloxy)methyl]propoxy}methyl)-2-[(octadecanoyloxy)methyl]propane-1,3-diyl dioctadecanoate
615-229-7 70969-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl chloride
700-365-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-({5-amino-2-[(2-hydroxyethyl)amino]phenyl}sulfonyl)ethanol
439-200-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-({6-[(3R)-3-Aminopiperidin-1-yl]-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl}methyl)benzonitrile hydrochloride (1:1)
687-786-4 1246610-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-({[(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl]oxy}methyl)oxirane
814-125-0 249297-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-({[3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
815-462-6 124451-79-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[3-(methylsulfanyl)phenyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
700-694-1 1207339-61-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-2-yl]methyl}sulfanyl)-1H-benzimidazole
700-940-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-({[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxidopyridin-2-yl]methyl}sulfinyl)-1H-benzimidazole
642-214-2 924663-38-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenyl-
921-437-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]ethyl ethyl carbonate
254-959-7 40530-60-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]ethyl phenyl carbonate
248-882-8 28173-59-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1-methylpropyl)amino]ethanol
252-471-9 35265-04-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1R)-1-amino-2-(2,5-dibromophenyl)ethyl]-5-bromophenol
813-147-8 1585969-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(1R,3S,4S)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-5-(7-{2-[(6S)-5-azaspiro[2.4]hept-6-yl]-1H-imidazol-4-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-benzimidazole tetrahydrochloride
941-128-5 1499193-67-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalen-1-yl]acrylic acid
617-040-5 80286-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(1S,2S,5S)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl]ethanol
701-063-3 133001-09-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl)azo]-N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutanamide
423-620-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[(2,4-diamino-6-hydroxypyrimidin-5-yl)diazenyl]-5-methylbenzenesulfonic acid
700-002-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl)methylamino]ethanol
406-080-7 83016-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl)methylamino]ethanol
406-080-7 83016-70-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[(2-acetamido-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-9-yl]methoxy]ethyl acetate
278-077-7 75128-73-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-acetamido-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-9-yl]methoxy]ethyl acetate
278-077-7 75128-73-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-Acetamido-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-1,3-propanediyl bis(4-methoxybenzoate)
949-341-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate
424-810-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate
424-810-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[(2-aminobenzoyl)amino]benzoic acid
210-304-7 612-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-chloro-4-nitrophenoxy)methyl]pyridine
605-865-3 179687-79-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-cyanoethyl)[4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phenyl]amino]ethyl acetate
268-697-6 68133-69-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethanol
216-323-7 1559-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-Hydroxyethyl)(methyl)amino]-1-phenyl-1-propanone
618-508-1 902267-47-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol
618-782-2 91688-17-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-hydroxypropyl)(C16-18 sat. C18 unsat. alkyl)amino]propan-1-ol
695-977-9 1309955-79-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
228-768-4 6358-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl acetoacetate
244-311-1 21282-97-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl hydrogen 3-chloro-2-hydroxypropylphthalate
259-130-3 54380-33-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-nitrophenyl)amino]ethanol
225-555-8 4926-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2E)-2-(6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-ylidene)ethyl]-2-methylcyclopentane-1,3-dione
618-321-5 899-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2R)-2-hydroxy-3-{[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino}propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
610-200-5 446292-07-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(3,5-dimethyl pyrazolyl)carbamoyl]ethyl methacrylate
680-413-6 217437-44-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl]ethanol
226-046-3 5246-57-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminopropyl)methylamino]ethanol
255-615-9 41999-70-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol hydrochloride
695-745-7 1079221-49-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aziridin-1-ylpropionyl)methyl]-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(aziridine-1-propionate)
257-765-0 52234-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-hydroxy-3-oxo-propanoyl)amino]benzoic acid
917-483-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(3-methyl-4-nitropyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
460-440-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[(3-methyl-4-nitropyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
460-440-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(3-nitrophenyl)sulphonyl]ethanol
255-501-9 41687-30-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol
938-829-3 936103-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(3-nitropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol
938-829-3 936103-10-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(3S)-2,6-dioxooxan-3-yl]isoindole-1,3-dione
607-813-5 25830-77-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl]ethyl hydrogen sulphate
247-895-6 26672-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
306-764-4 97404-02-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol
413-280-8 59320-13-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide
235-462-4 12236-62-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide
229-355-1 6486-23-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
236-852-7 13515-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(4-ethoxyphenyl)-3-oxobutyramide
257-848-1 52320-66-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-hydrazinophenyl)sulphonyl]ethanol
247-750-7 26505-12-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
229-419-9 6528-34-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide
219-730-8 2512-29-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(5A,7A)-17-(CYCLOPROPYLMETHYL)-3,6-DIMETHOXY-18,19-DIHYDRO-4,5-EPOXY-6,14-ETHENOMORPHINAN-7-YL]-3,3-DIMETHYLBUTAN-2-OL
605-398-5 16524-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(6,11-Dihydro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-yl)-methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
629-841-7 143878-20-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(6-chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-1,3-thiazole-5-carboxamide
695-686-7 302964-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(6-chloro-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl]benzonitrile
695-742-0 865758-96-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(acetyloxy)methoxy]ethyl acetate
261-686-7 59278-00-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(acetyloxy)methoxy]ethyl acetate
261-686-7 59278-00-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(Benzyloxy)(4-ethoxyphenyl)methyl]-4-bromo-1-chlorobenzene
807-813-7 1298086-15-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(but-3-yn-2-yloxy)carbonyl]benzoic acid
610-090-9 42969-62-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(C14-15alkyloxy)methyl]oxirane
700-630-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-[4-(methylsulphonyl)phenyl]propyl chloroacetate
284-235-6 84824-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(dimethylamino)methyl]cyclohexan-1-one
239-422-7 15409-60-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(E)-(2-methoxy-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide
617-143-5 80675-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(E)-(6-Methyl-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-ylidene)amino] ethanol
814-577-9 110951-48-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(E)-oct-2-enyl] butanedioic acid
820-780-3 62568-82-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(o-nitrophenyl)azo]-p-cresol
215-863-0 1435-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(octadecylcarbamoyl)oxy]ethyl acrylate
811-432-1 78433-08-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(p-aminophenyl)sulphonyl]ethyl hydrogensulphate
219-669-7 2494-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(Tetrahydro-2-furanyl)methyl]-propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester
811-744-8 1134802-45-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[-N-(2-cyanoethyl)-4-[(p-nitrophenyl)azo]anilino]ethyl benzoate
255-037-7 40690-89-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[1-(2-{4-[2-(4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)propan-2-yl]phenyl}ethyl)piperidin-4-yl]-1-(2-ethoxyethyl)-1H-benzimidazole
813-963-4 202189-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[1-(2-{4-[2-(4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)propan-2-yl]phenyl}ethyl)piperidin-4-yl]-1H-benzimidazole
813-966-0 202189-81-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[10-(acetyloxy)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
607-277-2 23825-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,2-bis(2-prop-2-enoyloxyethoxymethyl)butoxy]ethyl 3-(dibutylamino)propanoate
606-330-7 195008-76-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,4-bis(1,1-dimethyl-ethyl)phenoxy]-N-(2-hydroxy-5-methyl-phenyl)hexanamide
411-330-3 104541-33-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]butyryl chloride
254-978-0 40567-16-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)butyramide
300-634-0 93951-12-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]butyric acid
236-495-7 13403-01-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2,4-triazolidine-3-thione
606-964-4 222408-90-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-800-7 6359-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(2,4-difluorophenyl)prop-2-en-1-yl]propane-1,3-diol
605-390-1 165115-73-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol
923-654-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetic acid;hydrochloride
816-400-0 134979-01-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(2-Carboxy-benzoylamino)-ethoxymethyl]-4-(2-chloro-phenyl)-6-methyl-1,4-dihydro-pyridine-3,5-dicarboxylic acid 3-ethyl ester 5-methyl ester
608-671-7 318465-73-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
254-588-0 39670-09-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3,3-dimethyloxiranyl)vinyl]-2,3-dimethyloxirane
223-185-1 3765-28-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(3,4-dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthylidene)ethyl]-2-ethylcyclopentane-1,3-dione
212-705-2 850-92-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]ethanol
203-960-0 112-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilide
448-060-0 727678-39-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
943-359-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1