Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 16 december 2019. Database contains 22577 unique substances and contains information from 97602 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)prop-2-enal
604-146-1 139539-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2,2,7,7-Tetremethyltricyclo[6.2.1.0((1,6)]undec-5 and 4-en-5-yl)propan-1-ol
482-030-8 1001252-30-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,3-Dichlorophenyl)-2-guanidinyliminoacetonitrile
617-611-9 84689-20-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2,4-bis(1,1-dimethylethyl)phenoxy)-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)-hexanamide
408-150-2 99141-89-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
266-357-1 66422-95-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pent-4-en-2-ol
407-850-5 89544-40-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyl)oxirane
411-210-0 89544-48-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl-(1-methylpropyl)-1,3-dioxane 601-499-3 117933-89-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2,6-diethyl-4-methyl-phenyl)propanediamide
452-330-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-((2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethyl)amino)ethoxy)-N,N-dimethylethan-1-amine
815-936-2 1257084-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(2,4-dioctyloxyphenyl)vinyl)quinoline
401-600-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol
205-592-6 143-22-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-chloroethoxy)ethoxy)ethanol
225-984-0 5197-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-978-9 112-50-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-2-aza-bicyclo[2.2.1]heptane
407-360-1 116230-20-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
203-962-1 112-35-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(3-(2,6-dichloro-4-nitro-phenylazo)-carbazol-9-yl)-ethoxy)ethanol; 3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)carbazol; reaction mass of: 2-(3-(2,6-dichloro-4-nitrophenylazo)carbazol-9-yl)ethanol
429-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-(4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethan-1-ol fumarate
924-097-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-(Z)-2-methoxyiminoacetyl chloride hydrochloride
410-620-7 119154-86-8 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-aminoethoxy)ethanol
213-195-4 929-06-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-aminoethylamino)ethanol
203-867-5 111-41-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-aminopropan-2-yl)-4-[(4-fluorobenzyl)carbamoyl]-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl pivalate
620-134-9 1172131-64-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine hydrobromide
920-619-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane
242-551-1 18742-02-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethanol
203-961-6 112-34-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl acetate
204-685-9 124-17-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl methacrylate
230-813-8 7328-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chloroacetoxy)ethyl 3-((4-(2,5-dichloro-4-fluorosulfonylphenylazo)-3-methylphenyl)ethylamino)propionate
427-570-7 193486-83-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)acetonitrile
608-593-3 31250-08-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-chloroethoxy)ethanol
211-059-9 628-89-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-chloroethyl)-1-methylpiperidine
256-796-7 50846-01-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole
230-555-6 7189-82-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)-2-methylpropane
257-196-8 51422-54-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol
203-919-7 111-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate
203-940-1 112-15-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acrylate
230-811-7 7328-17-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-ethoxyphenoxy)ethanamine methanesulfonate
610-786-2 521300-98-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Ethoxyphenoxy)ethanaminium methanesulfonate
689-022-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Ethoxyphenyl)-5-methyl-7-propylimidazo-[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
607-089-0 224789-21-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Fluorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)oxirane
618-153-2 88374-05-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)hexanoic acid
608-880-3 335153-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol
202-414-9 95-38-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-hexyldecyloxy)benzamide
431-230-3 202483-62-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hexyldecyloxy)benzamide
431-230-3 202483-62-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hexyloxyethoxy)ethanol
203-988-3 112-59-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-3,5-dinitroanilino)ethanol
412-520-9 99610-72-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-2H-benzotriazole
448-630-9 3147-77-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl 3,4,5,6-tetrabromophthalate
243-885-0 20566-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl acetate
218-250-6 2093-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)propyl prop-2-enoate; 2-[2-[2-[2-(1-methyl-2-prop-2-enoyloxy-ethoxy)ethoxymethyl]butoxy]ethoxy]propyl 3-(dibutylamino)propanoate
605-658-8 173011-06-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-iodoethyl)-1,3-propanediol diacetate
411-780-0 127047-77-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-methoxy-phenoxy)ethylammonium chloride
700-259-6 64464-07-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
203-906-6 111-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl 4-[(5-cyano-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridin-3-yl)azo]benzoate
256-457-3 49744-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate
256-190-2 45103-58-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine
606-000-2 1836-62-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-Methoxyphenoxy)ethanamine
606-000-2 1836-62-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methoxyphenoxy)ethyl 4-toluenesulfonate
403-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
618-712-0 91242-72-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methylprop-2-en-1-yl)cyclododecanone
691-657-8 62599-49-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-methylpropoxy)ethanol
224-658-5 4439-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-nitro-4-trifluoromethylphenylamino)ethanol
443-760-2 10442-83-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-nitroethenyl)-1-benzoate benzeneethanol
604-110-5 139122-16-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl acetate
431-770-1 216698-07-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl acetate
431-770-1 216698-07-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl methacrylate
289-214-5 86261-90-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
446-650-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
446-650-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-phenoxyethoxy)ethanol
203-227-5 104-68-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-piperazin-1-ylethoxy)ethanol
603-746-0 13349-82-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-pyridyl)ethanol
203-140-2 103-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-sulphonatoethyl)isothiouronium
247-391-6 25985-57-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-thienyl)ethyl toluene-p-sulphonate
254-911-5 40412-06-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl acrylate
451-690-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
274-570-6 70321-86-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
247-384-8 25973-55-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
221-573-5 3147-75-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-4-METHYL-6-[2-METHYL-3-[1,3,3,3-TETRAMETHYL-1-[(TRIMETHYLSILYL)OXY]DISILOXANYL]PROPYL]PHENOL
422-940-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-4-METHYL-6-[2-METHYL-3-[1,3,3,3-TETRAMETHYL-1-[(TRIMETHYLSILYL)OXY]DISILOXANYL]PROPYL]PHENOL
422-940-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-tert-butylphenol
221-574-0 3147-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
219-470-5 2440-22-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylbutyronitrile
244-082-8 20850-49-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silane
425-050-4 10217-34-2 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
222-217-1 3388-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one
600-418-9 1033-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dimethylhex-3-en-2-yloxy)-2-methylpropyl cyclopropanecarboxylate
700-118-9 676532-44-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid
239-138-3 15086-94-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetraiodoxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
235-440-4 12227-78-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,7-dimethylocta-2,6-dienyl)cyclopentan-1-one
268-706-3 68133-79-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-(4-amino-9,10-dihydro-3-sulpho-9,10-dioxoanthracen-4-yl)aminobenzenesulphonyl)vinyl) disodium sulphate
219-949-9 2580-78-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
204-230-4 118-04-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
429-030-6 57999-49-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(3-bromopropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
440-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(3-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-4-yl) ethyl benzoate
470-710-7 139122-17-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(3-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-4-yl) ethyl benzoate
470-710-7 139122-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
201-984-6 90-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chloropropoxy)-1-methoxy-4-nitrobenzene
618-883-1 92878-95-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-chloropropyl)-2,5,5-trimethyl-1,3-dioxane
417-650-1 88128-57-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(3-chloropropyl)-2-(p-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
221-993-9 3308-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
258-203-7 52821-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-hydroxypropyl)cyclododecanone
629-935-8 32539-82-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(3-iodoprop-2-yn-1-yloxy)ethyl phenylcarbamate
408-010-0 88558-41-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(3-methoxypropyl)-9(or 10)-methylbenzimidazo[2,1-b]benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6(2H)-trione
258-094-6 52673-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-oxazolidinyl)ethyl methacrylate
256-260-2 46235-93-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one
208-336-1 522-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,4-dimethyl-2,5-dioxooxazolidin-1-yl)-2'-chloro-5'-(2-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)butyramido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleranilide
402-260-4 54942-74-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctan-1-ol
826-392-0 36400-98-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-dimethyl-1-benzofuran-2-yl)-1,3-benzothiazole-4,7-diol
815-012-9 1251730-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-[2-(2-ethylhexanoyloxy)ethoxy]phenol
476-130-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-(3-(4-chlorophenyl)-2-pyrazolin-1-yl)phenylsulfonyl)ethyldimethylammonium formate
402-120-2 133514-97-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-(3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydropyrazolyl)phenylsulfonyl)ethyldimethylammonium hydrogen phosphonate
402-490-5 106359-93-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-(4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl)butyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
442-780-9 173838-67-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-(4-(butyl-(1-methylhexyl)amino)phenyl)-3-cyano-5-oxo-1,5-dihydropyrrol-2-ylidene)propandinitrile
429-180-2 157362-53-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-(5,6(or 6,7)-dichloro-1,3-benzothiazol-2-ylazo)-N-methyl-m-toluidino)ethyl acetate
405-440-0 149172-69-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-(diethylaminopropylcarbamoyl)phenylazo)-3-oxo-N-(2,3-dihydro-2-oxobenzimidazol-5-yl)butyramide
404-910-2 164578-14-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-(N-butyl-N-phenethylamino)phenyl)ethylene-1,1,2-tricarbonitrile
407-650-8 97460-76-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-(N-ethyl-N-(2-hydroxy)ethyl)amino-2-methylphenyl)azo-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium chloride
411-110-7 136213-74-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-acetylphenoxy)-2-methylpropionic acid
257-705-3 52179-07-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-amino-2-nitroanilino)ethanol
220-701-7 2871-01-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminopentyl(ethyl)amino)ethanol
274-039-9 69559-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminophenyl)-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid
204-979-7 130-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-aminophenyl)-6-tert-butyl-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazole
415-910-7 152828-25-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-aminophenyl)butanoic acid
608-388-9 29644-97-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl (2-methyl)-2-propenoat
700-105-8 16613-04-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-benzylpiperazin-1-yl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine hydrochloride
942-834-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-Brom-2,6-difluorphenyl)-4H-1,3-dithiin-1-iumtrifluormethansulfonat
928-514-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione
233-701-7 10319-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
696-555-7 32454-35-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-bromophenyl)-2-methylpropionic acid methyl ester
450-630-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-bromophenyl)-2-methylpropionic acid methyl ester
450-630-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-Bromphenyl)-5-butyl-1,3-dioxane, trans-
817-763-8 1310048-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid
230-386-8 7085-19-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
201-615-9 85-56-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-chlorophenoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline
206-485-7 349-20-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-chlorophenyl)-2-(1-cyclopropylethyl)-oxirane
619-021-7 94361-26-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
941-921-6 1228837-05-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-Cyanophenylamino)acetic acid
459-560-3 42288-26-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-ethoxy-2,3-difluoro-phenyl)-6-fluoro-phenol
821-828-6 1820028-72-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-ethyl-3-iodophenyl)-2-methylpropanoic acid
812-218-0 1256584-73-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene
618-312-6 898566-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene
618-312-6 898566-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene
618-312-6 898566-17-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene
618-312-6 898566-17-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-fluorophenyl)thiophene
611-756-1 58861-48-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-hydroxy-3-phenylbenzoyl)benzoic acid
617-597-4 84627-04-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophene-6-ol
691-840-2 63676-22-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-methoxyphenyl)acetaldehyde oxime
411-510-1 3353-51-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-methyl-2-phenyl-1-piperazinyl)benzenemethanol monohydrochloride
420-200-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-methyl-3-pentenyl)anthraquinone
428-320-1 71308-16-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-methylpentan-2-yl)aniline
700-095-5 203448-76-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-[(thiophen-2-yl)methyl]acetamide
815-961-9 1374760-95-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-methylthiazol-5-yl)ethanol
205-272-6 137-00-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-nitrophenyl)propiononitrile
256-731-2 50712-63-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-Phenylbenzoyl)benzoic acid
700-862-4 42797-18-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-Phenylbenzoyl)benzoic acid
700-862-4 42797-18-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
201-289-8 80-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylphenyl)-6-cyano-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triazole-7-carboxylic acid 2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester
448-050-6 444065-11-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylphenyl)-6-cyano-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triazole-7-carboxylic acid 2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester
448-050-6 444065-11-6 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
410-020-5 5406-86-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(4-{2-[(1Z)-2-hydroxy-1-[(5-sulfonaphthalen-1-yl)carbamoyl]prop-1-en-1-yl]diazen-1-yl}phenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethan-1-ol amine potassium hydride sodium hydride
400-940-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxooxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxo-N-(2-methoxy-5-octadecanoylaminophenyl)pentanoic acid amide
443-980-9 221215-20-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-(5-methoxyindol-3-yl)ethylamine
210-153-7 608-07-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(6-aminopurin-9-yl)ethanol
680-150-7 707-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
219-031-8 2321-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(6-methoxybenzofuran-2-yl)-1,3-dimethyl-5-(methylsulphonyl)1H-benzimidazolium acetate
278-014-3 74878-48-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(7-ethyl-1H-indol-3-yl)ethanol
431-020-1 41340-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(7-ethyl-1H-indol-3-yl)ethanol
431-020-1 41340-36-7 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(7-methoxy-1-naphthyl)ethanamine hydrochloride
604-144-0 139525-77-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide
700-539-8 175481-26-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(allyloxy)ethanol
203-871-7 111-45-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(aminooxy)-2-methylpropionic acid hydrochloride
289-523-5 89766-91-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(azidomethyl)-1,3-difluorobenzene
927-936-0 106308-60-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2