Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97550 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of 2-ethyl-4-methyl-1H-imidazole-1-propiononitrile and 2-ethyl-5-methyl-1H-imidazole-1-propiononitrile
947-727-8 568591-00-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, di-C12-18 (even and odd numbered) -alkyldimethyl, chlorides
947-726-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Cistus ladaniferus (Cistaceae) obtained from cistus concrete by ethanol extraction
947-724-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono and bis-linear butyl esters, potassium salts
947-719-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isooctadecanoic acid, mixed esters with oxybis[propanediol]
947-718-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Salvia sclarea L. (Lamiaceae) obtained from leaves, flowers and twigs by apolar hydrocarbon solvent extraction with or without purification by molecular distillation
947-717-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-[(1R*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol and 1-[(1S*,6S*)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]hexan-3-ol
947-716-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-[rac-(1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]pentan-3-ol isomer 1 and 1-[rac-(1S,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexyl]pentan-3-ol
947-711-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Eucalptus dives, phellandrene
947-708-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar, Pinus Sylvestris L. A complex combination distillate produced from trunks, stumps and roots of Pinus sylvestris L. by a traditional pine tar pit, kiln or retort process.
947-701-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro, 2-(C11-17 alkyl) derivs.
947-699-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Carvacrol-rich essential oil obtained from the leaves of Origanum spp., Labiatae, by distillation
947-697-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5 dione with propane-1,2,diol
947-696-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro-3-{[1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-ol and 1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-ol
947-687-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products, Ca salts and Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products, Na salts and Fatty acids, tallow, Guerbet reaction Products
947-684-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, C8-10, C9-rich and phenol
947-682-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, isotridecyl esters
947-671-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), manganese(II) salts
947-666-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), iron(III) salts
947-665-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Matricaria recutita (Asteraceae) obtained from flower tops by steam distillation of European origin
947-664-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids tall-oil, reaction products with acrylic acid, potassium salt
947-663-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Naphthalene-1,6-diol with 2-Benzofuran-1,3-dione, sodium salt
947-662-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acid Catalysed Reaction Products of 3,7-dimethyl-2,6-octadienal in the presence of ethanol
947-660-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of glycyl-L-tyrosine hydrochloride and potassium chloride
947-659-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, C10-12 (even numbered) and C18 (unsaturated) alkyl, N, N-bis(hydroxyethyl)
947-656-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
C18 unsaturated fatty acids, reaction products with 1-aminopropan-2-ol, maleic anhydride and sodium bisulfite
947-655-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-2-[(R)-2-Oxo-4-propyl-1-pyrrolidinyl]butyramide and (S)-2-[(S)-2-Oxo-4-propyl-1-pyrrolidinyl]butyramide
947-652-0 943986-70-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of mixed xylenes and sulphur monochloride
947-646-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[Phthalocyanine-29,31-diide- κ4,N29,N30,N31,N32] hydroxido aluminium
947-645-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of toluene and 2-vinyl-1,3-dioxolane
947-640-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenol and bis(1-phenylethyl)phenol and o-(1-phenylethyl)phenol
947-623-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(chloromethyl)-2-ethylbenzene and 1-(chloromethyl)-4-ethylbenzene
947-620-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(3-{6-[3-(2-Hydroxyethyl)-3-methylureido]hexyl}-1-methylureido)ethanol and 6-[3-(2-Hydroxyethyl)-3-methylureido]hexylamino 3-(methylamino)propionate
947-618-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Dodecyl bromide and Tetradecyl bromide
947-602-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxo-N-phenylbutanamide and 2-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-3-oxo-N-phenylbutanamide
947-596-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-isotridecyl esters, compd. with 2,2'-iminobis[ethanol]
947-589-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C7-C8, isoalkanes, <2% aromatics
947-588-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of phenol (EC # 203-632-7) and 4-[4-[4-(4-Hydroxyphenyl)-1-piperazinyl]phenyl]-2-[(S,S)-1-ethyl-2-(benzyloxy)propyl]-1-tert-butoxycarbonylsemicarbazide (EC # 917-392-2)
947-583-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts
947-582-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(4E)-5-cyclohexyl-2,4-dimethylpent-4-enal
947-579-4 1449104-34-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propanoic acid, 2-hydroxy, C12-C16 (even numbered) alkyl esters
947-574-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 2-methylbenzene-1-sulfonate and methyl toluene-4-sulphonate
947-572-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,8-dimethyl-5-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene and [1R-(1α,4β,4aα,6β,8aα)]-octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-1,6-methano-1(2H)-naphthol
947-570-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Ferula galbaniflua (Apiaceae) obtained from the exudate by hydrocarbon alcohol extraction.
947-567-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Absolute of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents treatment and subsequent ethanol extraction
947-566-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetyl-3-(4-hexadecoxyphenyl)-1,4-benzoquinone
947-565-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium hydrogen 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate and ammonium hydrogen 7-aminonaphthalene-1,3-disulphonate
947-559-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzeneacetic acid, α,4-dicyano-2,3,5,6-tetrafluoro-, ethyl ester, ion(1-), potassium
947-557-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-but-2-ynylenedioxydiethanol and 2-(2-((4-(2-hydroxyethoxy)but-2-yn-1-yl)oxy)ethoxy)ethan-1-ol and 4-(2-hydroxyethoxy)but-2-yn-1-ol
947-549-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-Bis(2-hydroxypropyl)(C6-C18 even numbered and C18 unsatd)amides and bis(2-hydroxypropyl)ammonium myristate
947-548-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [1-{[(1S,2R)-2-(diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl]methyl}-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1]decane chloride] and [1-{[(1R,2S)-2-(diethylcarbamoyl)-2-phenylcyclopropyl]methyl}-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1]decane chloride]
947-546-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetradecylalcohol ethoxylate methyloxirane
947-527-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-18(even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine
947-524-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C16-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hydroxides, inner salts
947-523-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro, 2-(difluoromethoxy) -1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane and 2-difluoromethoxy-1,1,1,2,3,3,3-eptafluoro-propane
947-520-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts
947-519-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead chloride hydroxides, recovery products from lead and bismuth chemicals manufacturing
947-517-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
C16-18 (evennumbered), C18 unsaturated alkylamine ethoxylated
947-515-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate and (1,3-dioxo-1,3,4,5,6,7-hexahydro-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate (4:1)
947-513-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-[10-[2-(dimethylamino)-1-methyl-ethyl]phenothiazin-2-yl]propan-1-one and propiomazine
947-512-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of (3β,16β) -3-hydroxy-21-iodo-2'-methyl-5'H-pregna-5-eno[17,16-d]oxazole-20-one and (3β,16β) -3-hydroxy-21-diiodo-2'-methyl-5'H-pregna-5-eno[17,16-d]oxazole-20-one
947-504-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2,3-propanetriol and oligomers
947-486-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, C11-14 (C13-rich)-isoalkyl mono- and di-esters, partially salted with 1-Propanamine, 3-(tridecyloxy)-, branched
947-480-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C8-10-(even numbered)-alkyl esters
947-478-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, mono(2-ethylhexanoates), Amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, acetates and n-tallow-1,3-diaminopropane ditallate
947-476-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products resulting from esterification of sucrose with saturated C16-18 (even numbered) fatty acids
947-474-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino]propylammonium methyl sulphate, Propane-1,2-diol and Trimethyl-3-[(1-oxohexadecyl)amino]propylammonium methyl sulphate
947-471-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N-trimethyl-C12-14 (even numbered)-alkyl-1-aminium chloride
947-470-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid and 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid, coupled with resorcinol, metalized with Ferric Chloride, condensed with Formaldehyde, sodium salts
947-453-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid and 7-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid, condensed with Formaldehyde and Sodium hydrogensulfite, coupled with diazotised Sodium 2-amino-4,6-dinitrophenoxide, metalized with Sodium Dichromate, sodium salts
947-452-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-decyl ester, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol]
947-449-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of ethylene glycol, epichlorohydrin and sodium hydroxide
947-448-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)indole, fumarate
947-445-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of tetrahydro-2,5-dimethoxy furan, ethanol and water
947-436-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium tris(5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-b]acridine-2-sulphonate) and 5,12-dihydro-quino[2,3-b]acridine-7,14-dione
947-435-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,3S)-2,3-Bis[(4-methylbenzoyl)oxy]butanedioic acid — methyl {(4S)-8-fluoro-2-[4-(3methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-3-[2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydroquinazolin-4yl}acetate — ethyl acetate (1:1:1)
947-432-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
D-Glucose, reaction products with alcohols C16-18 (even numbered)
947-427-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Trigonella foenum graecum L. (Leguminosae) obtained from seeds by extraction with organic solvents
947-408-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Benzenamine, N,N-dimethyl- , molybdate, tungstate & phosphates
947-407-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl- & acetate
947-406-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3H-Indolium, 2-[[2-(4-methoxyphenyl)-2-methylhydrazinylidene]methyl]-1,3,3-trimethyl- and acetate
947-405-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Methylium, tris[4-(diethylamino)phenyl]- & acetate
947-404-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3H-Indolium, 2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]ethenyl]-1,3,3-trimethyl-and acetate
947-403-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Propanaminium, 3-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-N-[2-[[2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]ethyl]-N,N-dimethyl- & chloride
947-402-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl- & acetate
947-401-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Diethyl[4-[[4-(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]ammonium and acetate
947-399-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C16-18 mono-, di- and tri-, hydrogenated, citrates
947-398-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of disodium;3-[2-(2-carboxylatoethylamino)-ethylamino]propanoate and sodium 3-[(2-aminoethyl)amino]propanoate
947-397-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid, coupled with 1,3-diaminobenzene and diazotised sodium 4-aminobenzenesulfonate, metallized with Basic Chromium (III) Sulphate, sodium salts
947-395-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 (even numbered)-methyl esters, sulfonated, sodium salts
947-394-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Essential Oil of Pogostemon cablin (Lamiaceae) with high content in alpha and delta guaiene obtained from leaves by distillation.
947-393-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Liquidambar styraciflua (Hamamelidaceae) obtained from exudate by organic solvents extraction
947-390-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 4-methoxyphenol and 4-methoxy-cyclohexanone and 4-methoxy-cyclohexanol
947-389-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-[3-(dimethylamino)propyl]stearamide and N-[3-(dimethylamino)propyl]hexadecan-1-amide
947-387-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), mono, di and tri esters with sucrose
947-384-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Boswellia serrata (Burseraceae) obtained from exudate by solvent extraction
947-377-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from defatted powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by extraction with ethanol
947-375-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Resinoid of Boswellia Carterii (Burseraceae) obtained from exudate by organic solvents extraction.
947-370-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of [hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid (4-7 Na:1)
947-369-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)
947-368-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2