Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of C18 (unsatd.) fatty acid amides/esters of diethanolamine, C16-18 (even-numbered) fatty amine ethoxylates, castor oil ethoxylates and sulfosuccinates of C18 (unsatd.) fatty acid diethanolamide, sodium salt
943-172-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of triglycerides, C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
943-154-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C20-22 (even numbered) alkyl derivs.
943-152-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sucrose, glycerol and propane-1,2-diol, reaction products with C16-18(even numbered) fatty acids
943-149-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
943-145-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy- 4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-); Amines, C10-14-branched and linearalkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branchedand linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)] chromate(1-)
943-144-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4‘-Ethoxy-3,2‘,3‘-trifluoro-4-pentyloxy-biphenyl-2-ol
943-142-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-{[(2-{3-[2-({[2-(methacryloyloxy)ethoxy]carbonyl}amino)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)carbamoyl]oxy}propyl methacrylate and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxyethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate) and 1,3-phenylenebis(propane-2,2-diylcarbamoyloxypropane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
943-136-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) (1:1) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-) and Amines, C10-14-branched and linear alkyl, [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
943-133-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Single Wall Carbon Nanotubes (SWCNT)
943-098-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3-endo)-8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine (2E)-but-2-enedioate (1:1)
943-085-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of 4-azidobutan-1-amine and (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)methanesulfonic acid
943-084-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfobenzoic acid, lithium sodium salts
943-083-7 118578-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of: stearyl-diethanol-amine with C16-C18 saturated fatty acids
943-080-0 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
7-({[3-({4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)phenyl]sulfonyl}amino)naphthalene-1,3-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-074-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-066-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Boron doped barium europium strontium silicate, orthorombic
943-065-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of trisodium4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate and trisodium4-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1Hpyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
943-063-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(1-), bis[6-(amino-κN)-5-[2-[2-(hydroxy-κO)-4-nitrophenyl]diazenyl-κN1]-N-methyl-2-naphthalenesulfonamidato(2-)]-, sodium (1:1) and disodium [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-N-methylnaphthalene-2-sulphonamidato(2-)][6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]cobaltate(2-)
943-062-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diastereoisomers of 1-chloro-5-(1-((5-chloro-3-methylpentyl)oxy)propoxy)-3-methylpentane and diastereoisomers of 4-((5-chloro-3-methylpentyl)oxy)-2,6-diethyl-5-methyl-1,3-dioxane
943-055-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
isopropyl (2Z)-3-iodoacrylate
943-053-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C15-C16, n-alkanes, <2% aromatics
943-046-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Cinnamon bark obtained from the bark of Cinnamomum zeylanicum, Lauraceae by distillation
943-043-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 5-aminonaphthalene-1-sulfonic acid coupled with resorcinol, subsequently coupled with diazotised anthranilic acid and chelated with chromium (3+), potassium salts
943-030-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium (xylenes and 4-ethylbenzene)sulfonates
943-024-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Products of Diphosphorus Pentaoxide with n-Alcohols, C8-10 (even), salted with Amines, C12-14, Tert-alkyl
943-016-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-bromopyridin-3-yl 4-methylbenzenesulfonate
943-013-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2-propanediol
943-011-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 (even-numbered), 3-methylbutyl esters
943-007-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, oxadiazintrione
942-994-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (9E,12E,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9E,12Z,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z)-9-octadecenoate and methyl (9Z,12E,15E)-9,12,15-octadecatrienoate and methyl (9Z,12Z)-9,12-octadecadienoate
942-993-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of phenol and 3-tert-butylphenol and 4-tert-butylphenol
942-988-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
High temperature calcination products of titanium dioxide, calcium carbonate, calcium fluoride, quartz and antimony oxide containing lewisite and wollastonite
942-982-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium 2-(2 or 3-{[(chloroacetyl)amino]methyl}-4-{[4-(cyclohexylamino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl]amino}phenoxy)-5-methylbenzenesulfonate and Sodium 2-(3 or 2-{[(chloroacetyl)amino]methyl}-4-{[4-(cyclohexylamino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl]amino}phenoxy)-5-methylbenzenesulfonate
942-981-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl)piperazine-1,4-diium acetate methanesulfonate (1/1/1)
942-972-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carbonyl)piperazine-1,4-diium diacetate
942-971-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3-(2,3-dihydroxypropoxy)propyl)silanetriol]n, n=1,2,3,4, etc
942-965-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine benzoate (1:1)
942-946-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-cyclododec-3-enone and (Z)-cyclododec-3-one
942-937-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Refined Alphacedrene, Cedarwood oil distillate, obtained by fractional distillation of the crude oil cupressus funebris wood oil (EC 285-360-9 / CAS 85085-29-6) and Peracetic acid (EC 201-186-8 / CAS 79-21-0) and Sodium carbonate (EC 207-838 / CAS 497-19-8)
942-935-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4-methylpentane-2,2-diyl dihydroperoxide and 4-methylpentan-2-one and peroxybis-4-methylpentane-2,2-diyl dihydroperoxide
942-932-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-[(2-methyl-4-sulphonatophenyl)azo]-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate, Tetrasodium 4,4'-[carbonylbis[imino(1-hydroxy-3-sulphonatonaphthalene-6,2-diyl)azo]]dibenzoate and Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
942-930-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes and melamine
942-925-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C13 (odd numbered), n-alkanes, <2% aromatics
942-924-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Refined Alphacedrene, Cedarwood oil distillate, obtained by fractional distillation of the crude oil cupressus funebris wood oil (EC 285-360-9 / CAS 85085-29-6) and Peracetic acid (EC 201-186-8 / CAS 79-21-0) and Sodium carbonate (EC 207-838 / CAS 497-19-8)
942-922-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-(pentyloxy)dibenzo[b,d]furan
942-871-8 1799569-89-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4,4'-bis(2-hydroxynaphthalen-1-ylazo)biphenyl-2,6'-disulphonate and hydrogen 4,4'-bis((E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)biphenyl-2,2'-disulfonate
942-854-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [1,1'-bicyclopentyl]-2-ol, cis and 1,1'-bicyclopentyl]-2-ol, trans
942-852-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of trientine and trientine, mono- and di-propoxylated
942-835-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-benzylpiperazin-1-yl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine hydrochloride
942-834-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,7aR)-3-tert-butyl-7a-{methoxy[(trimethylsilyl)oxy]methyl}dihydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazole-1,5(6H)-dione
942-823-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of edetic acid and ethylenediamine-N,N'-di(acetic acid)
942-821-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of allyl (2S,4S)-2-(dimethylcarbamoyl)-4-mercaptopyrrolidine-1-carboxylate and methyl benzoate
942-819-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of cuprate(4-), [C-(aminosulfonyl)-C-[[[2-[[4-chloro-6-[(2,5-disulfophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]ethyl]amino]sulfonyl]-29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(6-)-N29,N30,N31,N32]-, tetrasodium and lithium chloride
942-810-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-804-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-803-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-amino-4-({3-[(4-chloro-6-{[(3 or 4)-sulfophenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulfophenyl}amino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid, lithium sodium salts
942-796-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[(4-chloro-6-{[(3 or 4)-sulfophenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-{[1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-5-(sulfonatomethyl)-1,6-dihydropyridin-3-yl]diazenyl}benzenesulfonic acid, lithium sodium salts
942-795-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18, branched and linear
942-773-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of N-lauroyl-L-glutamic acid with octyldodecanol and behenyl alcohol and beta-sitosterol and campesterol and stigmasterol
942-770-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[[[2-[(2-aminoethyl)amino]ethyl]amino]carbonyl]-benzoic acid and 2,2' -[iminobis(2,1-ethanediyliminocarbonyl)]bis-benzoic acid and 7,8,9,10,11,12,20,21,22,23,24,25-dodecahydrodibenzo[i,t] [1,4,7,12,15,18] hexaazacyclodocosine-5,13,18,26(6H,19H)-tetrone
942-764-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3aR*,5aS*,9aS*,9bR*)-3a,6,6,9a-tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan and (3aR*,5aS*,9aS*,9bS*)-3a,6,6,9a-tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan
942-754-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (3E)-3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one and (1E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-1-penten-3-one
942-741-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(Difluoro-(3,4,5-trifluoro-phenoxy)-methyl)-3,5-difluoro-benzaldehyde
942-738-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
{3-[(4-benzoylpiperazin-1-yl)(oxo)acetyl]-4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-1-yl}methyl di-tert-butyl phosphate
942-736-3 864953-38-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-aminoethanol and 6-[(p-tosyl)amino]hexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
942-732-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-[4-(cyclopropylcarbonyl)phenyl]-2-methylpropanoate(1:2)
942-731-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium cocoyl barley aminoacids
942-725-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl) ester
942-715-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[{6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)(methyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-710-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-6-[2-[5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-3-[2-(2,5-disulfophenyl)diazenyl]-5-hydroxy-, pentasodium salt and lithium chloride
942-709-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-{(E)-2-[(1E)-2-chloro-1-{(2E)-2-[1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene]ethylidene}-1H-inden-3-yl]vinyl}-1,1-dimethyl-1H-benzo[e]indolium-3-yl)butane-1-sulfonate
942-705-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3'-Bipyridinium, 1'-[3-(dimethylamino)propyl]-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-, inner salt and 1,3'-Bipyridinium, 1'-[3-(dimethylamino)propyl]-1',6'-dihydro-2'-hydroxy-4'-methyl-6'-oxo-, chloride (1:1)
942-697-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium 8,8'-(1E,1'E)-(4,4'-(cyclohexane-1,1-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(diazene-2,1-diyl)bis(7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonate) and trisodium 7-hydroxy-8-((E)-(4-(1-(4-((E)-(1-hydroxy-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)phenyl)cyclohexyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-1,3-disulfonate
942-692-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-tert.-Butyl-[2-(aminoethoxy)-[1,2]oxaborolan-4-yl]acetate
942-682-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-[{4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-(carbamoylamino)phenyl}diazenyl]naphthalene-1,3,6-trisulfonic acid, lithium sodium salts
942-667-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-[bis(2- hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-, disodium salt and Benzenesulfonic acid, 5-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[2-[4-[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-, disodium salt
942-661-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(hexamethylene triamine) diketimine with methyl ethylketone
942-657-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N1-benzylpropane-1,2-diamine and N2-benzylpropane-1,2-diamine
942-655-3 1802727-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium (1R,2R)-2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-1-({3-cyclohexyl-6-[(dimethylsulfamoyl)carbamoyl]-1H-indol-1-yl}methyl)cyclopropanecarboxylate
942-650-6 1542139-01-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lutetium aluminium oxide, cerium doped, garnet
942-643-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 7-iodo-2,2-dimethylheptanoate
942-641-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
oligomeric reaction product of 2-hydroxybenzaldehyde with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol
942-639-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-Bromo-3-(chloromethyl)phenyl]ethanone
942-637-5 1844064-90-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of rel-{(1R,2S)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol and rel-{(1S,2R)-1-methyl-2-[(2R)-5-methylhex-4-en-2-yl]cyclopropyl}methanol
942-597-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, chloro, sulphochlorinated, saponified, ammonium salt
942-590-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, C12-14 (even numbered) alkyl and triglycerides, C16 and C18 (unsaturated) alkyl with 2-(2-aminoethylamino)ethanol and sodium chloroacetate
942-589-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfates of potassium, sodium and calcium, byproduct from fermentation
942-582-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Neutralisation product of iron oxide hydroxide, phosphoric acid, phosphonic acid, lithium hydroxide or lithium carbonate, D-Glucose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, hydrate (1:1) and amylopectin
942-575-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt reaction of cobalt(2+) and C2/C8/C20 carboxylates
942-548-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbutyl (E)-but-2-enoate
942-545-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-methyl-5-[(1R,3R)-2,2,3-trimethylcyclopentyl]pentan-2-one and (3S)-3-methyl-5-[(1R,3R)-2,2,3-trimethylcyclopentyl]pentan-2-one
942-532-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Neodymium (III) salt of C10-branched carboxylic acid, hydrido(diisobutyl)aluminium, di-µ-chloro(chloro)triethyldialuminium and buta-1,3-diene
942-526-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C12-14, α-sulfo, disodium salts
942-523-5 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Guerbet alcohols, C24-26, branched and cyclic
942-520-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 7-amino-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-2-sulphonate and 7-amino-4-hydroxy-3-[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-2-sulphonic acid
942-517-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 7-chloro-2,2-dimethylheptanoate
942-512-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (6E)-2,6-dimethyl-10-methylenedodeca-2,6-diene and (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-triene and (6E,10E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene and (6E,10Z)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene
942-471-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(3aS,7aR)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-1-yl]propanal and 3-[(3aR,7aS)-octahydro-1H-4,7-methanoinden-2-yl]propanal
942-467-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diphosphorus pentaoxide and alcohol C7-9-iso, C8 rich, salted with 2-ethylhexylamine
942-466-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-459-8 1628047-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C17-C18, branched alkanes
942-446-7 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Renewable Hydrocarbons C15-C18, branched alkanes
942-445-1 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C15-C16, branched alkanes
942-444-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,3RS)-3-methyl-3-(4-methylpentyl)cyclohexyl acetate and (2RS,4aRS,8aSR)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate and (2RS,4aRS,8aRS)-5,5,8a-trimethyldecahydro-2-naphthalenyl acetate
942-438-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.S,1R,6S)-
942-426-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, (alpha.R,1R,6S)- and Cyclohexanepropanol, 2,2,6-trimethyl-a-propyl-, [1a(S*),6b]- (9CI
942-425-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-hydroxypentan-2-yl formate and 2-hydroxypentyl formate and pentane-1,2-diol and pentane-1,2-diyl diformate
942-424-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of ((5E)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene and (5Z)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene) and 2-methyl-1,3-butadiene, epoxidized
942-422-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ethanol water extract from husk of Chenopodium quinoa, Chenopodiaceae
942-403-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4R)-6-amino-N,N,4-trimethyl-1,4-dihydro-1,3,5-triazin-2-aminium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
942-402-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of bismuth nitrate, potassium iodide and potassium bromide, precipitated, neutralized, calcinated
942-401-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (+-)-(1RS,2SR,5SR,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE and (+-)-(1RS,2SR,5RS,7RS,8SR)-5-METHYLTRICYCLO[6.2.1.02,7]UNDECAN-4-ONE
942-400-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-benzoylpiperazin-1-yl)-2-(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)ethane-1,2-dione
942-399-2 1449413-23-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3R)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3R)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1R)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne and (3S)-3-[(1S)-1-ethoxyethoxy]-3-methylpent-1-en-4-yne
942-381-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isobutyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl acetate
942-380-9 131796-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5E)- and 5,9-Undecadienal-2,6,10-trimethyl-, (5Z)-
942-376-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis[hexacyanidocobaltate] dodecahydrate
942-358-9 69207-66-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, tall oil and fatty acids, C18 unsaturated, trimers and fatty acids, C18 unsaturated, dimers with (9Z)-octadec-9-en-1-amine
942-330-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (2R,7aR)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one and (2S,7aS)-2,4,6,6-Tetramethyl-7,7a-dihydro-1,3-benzodioxol-5(6H)-one
942-324-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfuric acid, mono-C12-14 (even numbered)-alkyl esters, compds. with ethanolamine
942-322-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminium cerium lutetium oxide
942-299-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-C12-18(even numbered, C18 unsaturated) alkyl-1-amine oxides
942-293-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid, reaction product with 2-aminoethanol, maleic anhydride and sodium sulfite
942-252-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene and 1-bromo-3-tert-butylbenzene and 1-bromo-4-tert-butylbenzene
942-233-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-231-8 1628047-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium-3,3´-{Oxybis[2,1-ethanediyloxy(1-oxo-2,1-ethanediyl)imino]}bis(2,4,6-triiodobenzoate)
942-225-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 5-[(E)-(4-hydroxy-2,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydropyrimidin-5-yl)diazenyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-olate
942-217-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-3-phenyl-2-((1S)-1-((9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-yl)amino)propyl)quinazolin-4(3H)-one
942-181-7 1453810-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(1-aminopropyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one hydrochloride
942-180-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons of plastic waste origin (kerosene type fraction)
942-178-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Plastic, waste, pyrolized, fractionation bottoms
942-177-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons of plastic waste origin (diesel type fraction)
942-174-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid
942-166-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-tert-butyl(1-((3-fluoro-2-(phenylcarbamoyl)phenyl)amino)-1-oxobutan-2 yl)carbamate
942-159-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
di-tert-butyl (2S,3E)-3-[(dimethylamino)methylene]-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
942-146-6 166410-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid coupled with 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulphonic acid and chelated with chromium (3+), sodium salts
942-144-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
pentan-2-one O,O',O'',O'''-silanetetrayltetraoxime
942-139-8 1170315-92-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(7-bromo-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)(oxo)acetic acid
942-137-7 954215-12-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alcohols, C20-30 (even numbered)
942-135-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cis-hex-3-en-1-yl methyl carbonate and DI-3Z-HEXENYLCARBONAT
942-106-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Butyl-2-[2-[3-[2-(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H indol-2-ylidene) ethylidene]-2-chloro-1 cyclohexen-1-yl] ethenyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium tetrafluoroborate(1: 1)
942-101-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of copper phthalocyanine, sulfuric acid, and sodium carbonate
942-100-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C22, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
942-086-0 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C16, n-alkanes, isoalkanes,
942-085-5 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-N-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-amine
942-077-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-C18 (even numbered), decyl esters
942-072-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis[({6-oxo-6-[(2-propylheptyl)oxy]hexanoyl}oxy)methyl]butyl 2-propylheptyl hexanedioate and bis(2-propylheptyl) adipate
942-066-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco derivs. II, reaction products with glycine, potassium salts
942-063-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
di-tert-butyl (2S,3S)-3-ethyl-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
942-044-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,8S)-2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0^{1,6}]undec-5-en-4-ol
942-036-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,8S)-2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.0^{1,6}]undec-5-en-4-one
942-035-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S,3S,4R)-4-{[3-(1,1-difluorobut-3-en-1-yl)-7-methoxyquinoxalin-2-yl]oxy}-3-ethyl-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidinium 4-methylbenzenesulfonate
942-021-6 1799733-71-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-k4N29,N30,N31,N32]copper, thionyl dichloride, and sulfurochloridic acid, further condensed with 2,4-diaminobenzenesulfonic acid and ammonia, further converted with sodium hydroxide 2,4,6-trichloro-1,3, -triazine, and ammonium chloride
942-002-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-[1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
941-996-5 1297537-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of Phenol, Sulphuric acid and Sodium hydroxide
941-992-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl]methanol hydrochloride (1:1)
941-991-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-R(-)acetoxy-1-azabicyclo[2.2.2]octane tartrate dihydrate
941-989-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsaturated, ethyl & methyl esters
941-981-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(4-Ethylphenyl)-pentan-1-ol and 1-C-{5-[(4-ethylphenyl)(hydroxy)methyl]-2-[(1-methoxy-1-methylethoxy)methyl]phenyl}-1,2,3,4,6-pentakis-O-(trimethylsilyl)-β-D-glucopyranose and 4-Ethylbenzaldehyde
941-970-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-5-[(3-methylphenyl)amino]-7-phenylbenzo[a]phenazin-7-ium chloride
941-946-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Carboxylic acids, C5-9, triesters with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
941-924-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
941-921-6 1228837-05-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine dihydrochloride
941-920-0 1628047-87-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate
941-919-5 1228780-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-[[3-[(2-bromo-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]benzoyl]amino]-6-[2-[5-[(2-bromo-1-oxo-2-propen-1-yl)amino]-2-sulfophenyl]diazenyl]-5-hydroxy-, sodium salt (1:3) and Trisodium 6-[{5-[(2-bromoacryloyl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-({3-[(2,3-dibromopropanoyl)amino]benzoyl}amino)-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonate
941-899-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4E,8Z)-cyclododeca-4,8-dien-1-one and (4Z,8E)-cyclododeca-4,8-dien-1-one and (4E,8E)-cyclododeca-4,8-dien-1-one
941-893-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)Vinyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)], trisodium salt and Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)]-, sodium and Cuprate(4-), [4,5-dihydro-4-[[8-hydroxy-7-[[2-hydroxy-5-methoxy-4-[2-(sulfooxy)Ethanol]phenyl]azo]-6-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylato(6-)], trisodium salt
941-883-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate and ethyl (2E,4Z,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoate
941-877-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 1,4-cyclohexanedimethanol with propylene oxide and ammonia
941-876-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-butyl-2,3,3-trimethylindol-1-ium; tetrafluoroborate
941-873-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R)-1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium (2S)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propanoate
941-846-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid coupled with 1,3-benzendiol, subsequently coupled with 4-aminonaphthalene-1-sulfonic acid, subsequently coupled with diazotised 4-nitrobenzenamine, sodium salts
941-841-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-((dimethylamino)methyl)-5-methylhexan-2-one, oxalate
941-840-6 2102090-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (9E)-9-Undecenal and (9Z)-9-Undecenal and undec-10-enal
941-821-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Solvate of (4R)-1-{(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,3-dimethylbutyl}-4-hydroxy-L-proline with tetrahydrofuran (1:1)
941-817-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-bis[(4,6-bis{[3-(diethylamino)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1,1'-bianthracene-9,9',10,10'-tetrone
941-814-4 157367-45-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sophorolipids: fermentation products of glucose and fatty acids, C18 (unsaturated), glycerol esters with yeast Candida Bombicola
941-810-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sophorolipids: fermentation products of glucose and fatty acids, C18 (unsaturated), glycerol esters with yeast Candida Bombicola, partially hydrolysed
941-809-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Petroleum naphtha fraction, co-processed with renewable hydrocarbons derived from thermally cracked plastics
941-806-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (2R)-2-phenyl-2-[(2R)-piperidin-2-yl]acetamide and (2S)-2-phenyl-2-[(2S)-piperidin-2-yl]acetamide
941-805-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Petroleum diesel/gas oil fraction, co-processed with renewable hydrocarbons derived from thermally cracked plastics
941-803-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of phosphorous trichloride with phenol, 2-tert-butylphenol and 4-tert-butylphenol
941-802-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-Butoxy-9-oxononanoic acid and dibutyl azelaate and butyl palmitate and butyl stearate and butyl (9 or 10)-oxooctadecanoate
941-798-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propyn-1-ol, reaction product with 1-2.5 moles of oxirane
941-793-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobaltate(3-), bis[2-[[[3-[2-[1-[[(2-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-(oxo-κO)propyl]diazenyl-κN1]-4-(hydroxy-κO)phenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, sodium (1:3) and tetrasodium bis[2-[[[3-[[1-[(2-chloroanilino)carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulphonyl]amino]benzoato(3-)]cobaltate(4-)
941-792-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)trisulfane
941-787-9 98222-50-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Disodium 2-{4-[(9,10-dioxo-4-{[4-(4-sulfonatophenoxy)phenyl]amino}-9,10-dihydroanthracen-1-yl)amino]phenoxy}benzenesulfonate and Disodium 4,4'-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-1,4-diyl)bis(iminobenzene-4,1-diyloxy)]dibenzenesulfonate
941-784-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl (2E)-4-(dimethylamino)but-2-enoate (2Z)-but-2-enedioic acid (1:1)
941-772-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-4-(1-(2-aminopropyl)-1H-pyrazol-3-yl)-2-chlorobenzonitrile
941-762-2 1297537-41-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
941-761-7 1297537-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-5-acetyl-N-(1-(3-(3-chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
941-760-1 1297537-33-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (1E)-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]acetaldehyde oxime and (1Z)-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]acetaldehyde oxime
941-739-7 479683-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Residues (Petroleum heavy fuel oil fraction, co-processed with renewable hydrocarbons of plant and/or animal origin)
941-732-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-bis(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazol-1-yl]-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazole and 1-[2,4-bis(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazol-1-yl]-2,4-bis(2-chlorophenyl)-5-(3,4-dimethoxyphenyl)imidazole and 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazol-1-yl]-4,5-diphenylimidazole
941-730-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
941-718-2 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2R,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone and (2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone
941-717-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4-(2-methylbutan-2-yl)phenol and 2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)phenol
941-702-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2