Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetraphosphorus trisulphide
215-245-0 1314-85-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium, Trihydrogen-bis(methylenediphenolate
484-270-9 318276-52-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium trihydrogen bis(o,o'-xynaphthalenediolato)
484-430-8 502157-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium tetrakis(1-naphthoyloxy) borate (1-)
429-410-1 182235-77-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenyl m-phenylene bis(phosphate)
260-830-6 57583-54-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraol
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraoctyltin
222-733-7 3590-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraoctylammonium bromide
238-936-9 14866-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylthiuram monosulphide
202-605-7 97-74-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylsilane
200-899-1 75-76-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylenediamine
203-782-3 110-60-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylene dimethacrylate
218-218-1 2082-81-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydroxide
200-882-9 75-59-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydrogen phthalate
416-900-5 79723-02-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydrogen phthalate
416-900-5 79723-02-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethyl orthosilicate
211-656-4 681-84-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethyl 2,2'-[1,4-phenylenebis[imino(1-acetyl-2-oxoethane-1,2-diyl)azo]]bisterephthalate
271-176-6 68516-73-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetralithium pentatitanium dodecaoxide
619-916-2 12031-95-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetralithium 7-amino-1-hydroxy-2-(7-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)-1-naphthylazo)naphthalene-3,6-disulfonate
405-150-4 106028-58-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetralithium 6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
403-660-1 107246-80-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetralithium 5,5'-[vinylenebis[(3-sulphonato-4,1-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylate]
258-605-2 53523-90-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetralithium 2-[6-[7-[2-(carboxylato)phenylazo]-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazine-2-ylamino]benzoate
440-460-3 252579-81-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetralead trioxide sulphate
235-380-9 12202-17-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis{9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium} C12-(branched and/or linear)-alkyl-(4-sulfonatophenoxy)benzenesulfonate and oxybis[C12-(branched and/or linear)-alkyl-benzenesulfonate]
700-761-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis[[2,2',2''-nitrilotris[ethanolato]](1-)-N,O]zirconium
309-811-7 101033-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrakis[({bis[4-(dimethylamino)phenyl] and 4-(methylamino)phenyl} or {4-(dimethylamino)phenyl and bis[4-(methylamino)phenyl]} or {tris[4-(dimethylamino)phenyl]}methylium)]C12-(branched and/or linear)-alkyl-(4-sulfonatophenoxy)benzenesulfonate and oxybis[C12-(branched and/or linear)-alkyl-benzenesulfonate].
700-759-4 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(tritolyl phosphite )nickel
252-777-2 35884-66-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
238-086-9 14221-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(tetramethylammonium)-3,3'-(6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diylbisimino(2-methyl-4,1-phenyleneazo))bisnaphthalene-1,5-disulfonate
405-950-3 131013-83-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(tetramethylammonium) 6-amino-4-hydroxy-3-(7-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)-1-naphthylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
405-170-3 116340-05-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(pentane-2,4-dionato-O,O')zirconium
241-510-5 17501-44-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(isobutyrato)zirconium
619-635-5 12567-73-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, oligomeric reaction products with urea
500-057-6 27104-30-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, oligomeric reaction products with urea
500-057-6 27104-30-9 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(dimethylditetradecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)
404-760-8 117342-25-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(diethyldithiocarbamato-S,S')tellurium
244-121-9 20941-65-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(diethylamino)titanium
437-500-7 4419-47-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrakis(bis(2-hydroxyethyl)methylammonium) 3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-5-methoxy-2-sulfonatophenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatophenylamino)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
434-840-8 225786-91-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2