Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(4S,4aS,5aR,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide p-toluenesulfonate
947-931-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium hydrogen [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-)][5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, chromate(2-)
947-929-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, keratin, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-928-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-925-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid C12-alkyl and C18-alkyl esters, potassium salts
947-924-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alcohols, C11-14-iso, C13 rich and phosphorus pentoxide
947-922-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-stearyl-dimethylammonium chloride
947-921-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 2-hexyldecyl ester
947-919-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, methylated and C16-18 fatty alcohols
947-918-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, N-C12–14 (even numbered)-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid and diethylenetriamine, N-C12–14 (even numbered)-alkyl derivs.
947-917-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 1,6 Hexanediol Diester
947-912-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, fatty acids C18 unsat, reaction products with diethylenetriamine
947-911-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of triphenyl phosphite, oleyl alcohol and alcohols, C10-16
947-909-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Concrete of Spilanthes acmella (oleracea) obtained from flowers by extraction with organic solvent
947-908-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, wool, reaction products with 3-chloro-2-hydroxypropyl-cocoalkyl-dimethylammonium chloride
947-907-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorinated reaction product of Vat Blue 20 (Violanthrone A, Violanthrone B and Iso-violanthrone) - Earlier known as CI Vat Blue 18
947-906-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hexadecyl dihydrogen phosphate and cetyl alcohol
947-905-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and isomers of calcium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-903-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C18-C22 (even numbered), tetraesters with pentaerythritol
947-899-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of zirconium difluoride oxide and fluorozirconic acid
947-897-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escherichia coli dehalogenase catalyst
947-896-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-amino-2-methyl-1-propanol hydrochlorid (3207-12-3) and 2-amino-2-methyl-1-propanol (124-68-5)
947-894-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Chloro[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]aluminium, sulphuric acid and caustic soda
947-892-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C18-unsatd., N-hydroxyethyl
947-890-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetradecyl myristate and tetradecyl laurate
947-883-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of menthol and (±)-neomenthol and (±)-isomenthol
947-882-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-(methoxycarbonyl)anilinium chloride
947-880-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, C4 and C12-14(even numbered) alkyl esters
947-877-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of the mixture p-phenylenediamine and 4-(2-naphthalenylamino)phenol with sodium polysulfide
947-876-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C18-22 (even numbered) alkyltrimethyl, chlorides
947-874-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of amines, C16-18-alkyl and dimethyl terephthalate
947-870-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannaicosanoate and tetradecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannadocosanoate
947-865-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl (2R)-2-[(3-chloropropyl)amino]propanoate hydrochloride
947-864-3 2222933-72-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{4-[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]benzoyloxy}ethoxy)ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate and 1-prop-2-en-1-yl 4-[2-(2-{[(prop-2-en-1-yloxy)carbonyl]oxy}ethoxy)ethyl] benzene-1,4-dicarboxylate and diallyl terephthalate
947-863-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids C8-18 (even numbered), mono- and diesters with sucrose
947-862-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(4-methyl-1,2-phenylene)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-5-methoxy-4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl]]bis-, sodium salt (1:4) and 1,5-Naphthalenedisulfonic acid, 3,3'-[(3-methyl-1,2-phenylene)bis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino[2-(acetylamino)-5-methoxy-4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl]]bis-, sodium salt (1:4)
947-857-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium dihydrogen citrate and water
947-855-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), mono and di esters with Sucrose
947-854-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with diethylene triamine, di-Me sulfate quaternized
947-853-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
D,L- Menthol / D,L-Isomenthol
947-851-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-(1-oxooctadecyl)sarcosine and N-hexadecanoyl-N-methylglycine
947-850-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16, C18 and C18-unsaturated, C12-15 alcohol (linear and branched), esters
947-849-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tetradecan-1-ol and L-(+)-lactic acid
947-847-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
fatty acid chloride, C12, reaction product with sodium glutamate and sodium hydroxide
947-842-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide - (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinic acid - propan-2-ol (2:1:1)
947-841-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid--(2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propylpiperidine-2-carboxamide (1/1)
947-840-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Essential oil of Gurjun obtained from the resin tapped from Dipterocarpus trees (Dipterocarpaceae) by steam distillation (Gurjunene quality)
947-839-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Germanium hydroxide oxides, calcium sulfate, calcium carbonate, iron sulfide and amorphous silica, recovery products from germanium refining
947-838-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkyl chlorides, C12-14 (even numbered), reaction products with diethylenetriamine
947-837-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2