Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97550 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Esterification product of Alcohols, C12-13, ethoxylated, and Alcohols, C16-18 and butan-1-ol with diphosphorus pentaoxide
948-017-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cesium Tungsten Oxide
948-016-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Cell Free Harpin Extract of Harpinαβ produced by fermentation
948-012-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cuprate(4-), [μ-[[3,3'-methylenebis[6-[[5-[(2,4-disulfophenyl)azo]-2,4-dihydroxyphenyl]azo]benzoato]](8-)]]di-, sodium and copper (2+) pentasodium 2-[2-{2-amino-5-[2-(2,4-disulfophenyl)diazen-1-yl]-4-hydroxyphenyl}diazen-1-yl]-5-({3-carboxy-4-[2-{5-[2-(2,4-disulfophenyl)diazen-1-yl]-4-hydroxy-2-oxidophenyl}diazen-1-yl]phenyl}methyl)benzoate and sodium chloride
948-009-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sludge, calcine
948-001-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (-)δ decenolactone and (-)δ dodecenolactone
948-000-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs., sodium salts
947-999-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-(C7-C9 odd-numbered alkyl) derivs. and sodium hydroxide and chloroacetic acid
947-998-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amides, C16-18 (even numbered) saturated and C18 unsaturated, N,N'-[[(2-hydroxyethyl)imino]di-2,1-ethanediyl]bis-, ethoxylated (1-2.5 mol)
947-995-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl (S)-2-(((S)-2-hydroxypropanoyl)oxy)propanoate and dodecyl (S)-2-hydroxypropanoate
947-993-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bos taurus, milk, pasteurized, homogenized, skimmed, fermented, spray-dried
947-990-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-thiodiethanethiol and 1095071-01-4 and α-sulfanyl-ω-{2-[(2-sulfanylethyl)sulfanyl]ethyl}bis[ethane- 1,2-diylsulfanediylethane- 1,2-diylsulfanediyl(3-hydroxypropane-1,1-diyl) sulfanediyl]
947-988-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cetyl Acetate and Stearyl Acetate and Oleyl Acetate and Acetylated Lanolin Alcohol
947-986-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylethan-1-amininium hydroxide and 2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-N-methylethanaminium hydroxide
947-985-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, oligomer with (chloromethyl)oxirane, reaction products with diethylenetriamine and 4methyl-2-pentanone
947-984-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction Mass of (E,E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene and (E,Z)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene
947-982-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of dipentarythritol and 3-mercaptopropionic acid
947-980-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-N3-[3-(C18, C18 unsat) alkylamino]propyl]-, N-(carboxymethyl) derivs., sodium salts
947-979-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene sulfonic acid, reaction products with isobutanol,sodium salts
947-977-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxyethyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate and 2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
947-976-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of Salicylic Acid and tridecyl alcohol
947-975-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Hydrocarbons by-products Limonene enriched from synthetic process
947-974-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium fluoride, Strontium fluoride, europium doped
947-973-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of trimethylhexamethylenediisocyanate and (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane
947-972-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, C4 and C12-14(even-numbered) Alkyl Esters, Ammonium Salts
947-971-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, Esters with Alcohols, C11-14 iso, C13-rich
947-969-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
mezcla de terpenos procedentes de la rectificación del Dihidromircenol.
947-968-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium 2-ethylhexyl hydrogen phosphate and ammonium bis(2-ethylhexyl) phosphate and tris(2-ethylhexyl) phosphate
947-967-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of stearic acid and stearic anhydride
947-966-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, C12-16 alkyl dimethyl, reaction products with ethyl chloroacetate, 2-(2-aminoethylamino)ethanol and 2-propenoic acid
947-965-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyrolysis Reaction Product of Pinane
947-964-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by co-extraction with ethanol and propylene glycol
947-962-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ytterbia stabilised yttrium disilicate
947-961-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Frits, chemicals and bismuth oxide
947-960-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Elemol-rich fraction of essential oil of Canarium commune (Burseraceae) obtained from exudate by fractional distillation
947-958-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, linear and branched Octyl Esters
947-957-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Rectified Hydrocarbons by-products from synthetic process of Turpentine and acid
947-956-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by total supercritical CO2 extraction
947-955-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric Acid, C8-12(even-numbered) linear Alkyl Esters
947-954-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Reaction product of 1-chloro-3-{[1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-yl]oxy}propan-2-ol with methyl diethanolamine and [3-(dodecyloxy)-2-hydroxypropyl]bis(2-hydroxyethyl)methylammonium chloride
947-953-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Non-volatile extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by supercritical CO2 extraction
947-952-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Volatile oil of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by selective supercritical CO2 extraction
947-951-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (S)-p-mentha-1,8-diene and camphene and p-mentha-1,3-diene
947-949-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Molybdenum trioxide, reaction products with bis[O,O-bis(2-ethylhexyl)] hydrogen dithiophosphate
947-946-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cardanol diene and Cardanol monoene and Cardanol triene 
947-945-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized mixture of aniline, toluidines and xylidines coupled with mixture of aniline, toluidines and xylidines, subsequently diazotized then coupled with 2-naphthol
947-944-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Resin acids and Rosin acids, sodium salts and barium chloride
947-943-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexyl (6-isocyanatohexyl)-carbamate and bis(2-ethylhexyl) 1,6-hexan-1,6-diylbiscarbamate
947-942-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
monopotassium [(E)-3-oxido-4-((1-oxido-8-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate (4-)]chromate(1-)]
947-941-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isomers of disodium amino-(3-carboxylatopropanamido)hexanoate and trisodium 2,6-bis(3-carboxylatopropanamido)hexanoate
947-940-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2